Nieuw op de website

logo-nvvzDe agenda met congressen en symposia is onlangs vernieuwd. Daarnaast telt het overzicht van maritieme websites inmiddels meer dan 130 sites, met nieuwe rubrieken over tijdschriften en blogs, en is er een overzicht van artikelen die tussen 2001 en 2014 in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis zijn verschenen. En het jubileumboek uit 2011 is nu online.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Jubileumboek 2011

Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis in 2011 verscheen de speciale jubileumuitgave Zeegeschiedenis. Verleden, heden en toekomst.

jubileumboek 2011

De jubileumuitgave van 2011

In deze bundel verschenen samenvattingen van de lezingen tijdens het jubileumcongres, een geschiedenis van de Vereniging en een rondvaart door de Amsterdamse haven. Ook inbegrepen zijn twee afleveringen van De Blauwe Wimpel van mei 1961 – de oprichtingsmaand van de Vereniging – en mei 2011. Deze bijzondere uitgave kan nu als PDF worden gedownload.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Najaarsnummer Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 2014 verschenen

Zojuist is het najaarsnummer van ons Tijdschrift voor Zeegeschiedenis verschenen. Leden van de Vereniging ontvingen het jongste nummer dit weekend al in de brievenbus.

Het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 2014.

Een kort overzicht van de artikelen in Jaargang 33, nummer 2, 2014:

  • Gijs Rommelse en Roger Downing over de behandeling van Nederlandse krijgsgevangenen tijdens de Eerste en Tweede Engelse Oorlog;
  • Jelle van der Schaaf over de opkomst van een schippersgemeenschap in Memel, 1778-1819;
  • Wim Klooster over de leefomstandigheden van bootsgezellen naar Nederlands Brazilië;
  • Ron Brand over stuurman Batte de Roos.

Wilt u ook het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis ontvangen? Wordt dan lid van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Impressie symposium en najaarsbijeenkomst walvisvaart

Deze galerij bevat 19 foto's.

Galerij | Een reactie plaatsen

Symposium maritieme geschiedenis Harlingen

Op 31 januari 2015 wordt in de Maritieme Academie in Harlingen een symposium gehouden over de maritieme geschiedenis van deze havenstad. Daarbij wordt o.a. aandacht besteed aan de Friese Admiraliteit, de 19de-eeuwse koopvaardij en de relatie met Amsterdam.

Website: Symposium maritieme geschiedenis Harlingen

Geplaatst in Agenda | Een reactie plaatsen

De Noordse Compagnie

Dat de Nederlanders walvisvaart bedreven is bij een breed publiek bekend en heeft altijd tot de verbeelding gesproken, maar van het bestaan van een Noordse Compagnie die zich specifiek op de walvisvaart toelegde, weet vrijwel niemand. Misschien komt dat omdat de compagnie maar kort heeft bestaan, van 1614 tot 1642, en dus veel minder lang actief was dan de beide andere compagnieën. Toch heeft de compagnie veel sporen achtergelaten in het Arctisch gebied. En wie wist dat zelfs de latere admiraal Michiel Adriaensz de Ruyter zeilde ooit als stuurman op de Groene Leeuw naar Jan Mayen-eiland voer om daar op walvissen te jagen?

Layout 1

De Noordse Compagnie maakte een bloeiperiode door tussen 1625 en 1635. De buitenlandse concurrentie was sterk afgenomen en de compagnie was heer en meester in zijn vangstgebieden. Aan het eind van de jaren dertig begon de onderlinge concurrentie echter weer toe te nemen. In 1642 werd daarom geen verlenging van het octrooi bij de Staten Generaal aangevraagd en werd de compagnie ontbonden.

In 2014 is het 400 jaar geleden dat de Noordse Compagnie werd opgericht, wat werd gevierd met een nieuwe archeologische expeditie naar Jan Mayen en een tweedaags symposium in Groningen.

Het is ook maar liefst 140 jaar geleden dat het laatste overzichtswerk over de geschiedenis van de Noordse Compagnie, van de hand van Samuel Muller Fz. (1874), verscheen. Hoog tijd dus voor een update, want inmiddels is door archeologische opgravingen en door nieuw archiefonderzoek veel nieuwe kennis over de beginperiode van de Nederlandse walvisvaart verzameld. Het nieuwe boek is geschreven door prof.dr. Louwrens Hacquebord, hoogleraar Arctische en Antarctische Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bron: Walburg Pers

Geplaatst in Boeken | 1 reactie

De reizen van Adriaan van Berkel naar Guiana

Lodewijk Wagenaar, Lodewijk Hulsman en Martijn van den Bel hebben een heruitgave verzorgd van Adriaan van Berkels reisverslag naar Guyana en Suriname uit 1695. Dit verslag biedt een uniek inzicht in de toenmalige Nederlandse kolonies in Zuid-Amerika.

De uitgave verschijnt bij Sidestone Press en bevat een volledige transcriptie van het originele boek uit 1695 en is daarnaast voorzien van een uitgebreide inleiding waarin wordt ingegaan op de historische context van Van Berkels reizen. Behalve een Nederlandstalige editie verschijnt simultaan ook een Engelstalige vertaling. Beide edities zullen in november 2014 verschijnen. In de e-library van de uitgever is het boek als e-book zelfs gratis te lezen.

van-berkel

Het boek is een heruitgave van de reisverslagen van Adriaan van Berkel, die oorspronkelijk in 1695 werden gepubliceerd door de Amsterdamse uitgever Johan ten Hoorn. Het eerste deel beschrijft de avonturen van Adriaan van Berkel in Berbice, het oostelijk deel van het huidige Guyana; het tweede deel geeft een beschrijving van Suriname, de van oorsprong Engelse kolonie die in 1667 in Nederlandse handen was gekomen.

De nieuwe, geannoteerde versie bevat ook een uitgebreide inleiding die de reizen van Van Berkel in een historische context plaatst. Welke schrijvers werden geciteerd in de oorspronkelijke uitgave? Archiefonderzoek werpt nieuw licht op de toenmalige positie van Berbice en de identiteit van de jongeman die in 1670 vanuit Leiden als secretaris afreisde naar Berbice? Zijn vierjarige verblijf en boeiende ontmoeting met de indianen wordt deskundig toegelicht door de twee auteurs, kenners van de lokale inheemse geschiedenis.

In Nederland was er in 1695 weinig bekend over de koloniën in de Guiana’s, het gebied tussen Brazilië en Venezuela. Lodewijk Wagenaar, voormalig conservator van het Amsterdam Museum, biedt in zijn analyse van de krantenberichten uit de periode 1667-1695 een onverwachte hoeveelheid interessante informatie. Zo sluit de berichtgeving over de gewapende strijd met de indianen bijvoorbeeld goed aan bij het verslag van Van Berkel.

Maar hoe zat het eigenlijk met die tweede reis van Adriaan van Berkel, naar Suriname? Het was al eerder bekend dat de landsbeschrijving van Suriname was overgepend van de Nederlandse vertaling van een boekje uit 1667, geschreven door de Engelsman George Warren. Tot voor kort werd aangenomen dat het verhaal over de moord op gouverneur Cornelis van Aerssen in 1688 een oorspronkelijk getuigenverslag was. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat die zogenaamde actuele verslaggeving door de uitgever was overgeschreven van berichten uit de Oprechte Haerlemse Courant. Die tweede reis blijkt dus van begin tot eind een groot verzinsel.

Bron: Sidestone Press

Geplaatst in Boeken | Een reactie plaatsen