Najaarsbijeenkomst Veendam

Impressie van het Museum VlaardingenOp zaterdag 12 november 2016 houdt de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis haar najaarsbijeenkomst in het Veenkoloniaal Museum te Veendam. De dag staat in het teken van de veenkoloniale geschiedenis. Een introductie op dit thema, alsmede rondleidingen door het museum en over de naastgelegen begraafplaats, zullen worden verzorgd door museumdirecteur Hendrik Hachmer. De ontvangst, ledenvergadering en afsluitende borrel hebben allemaal plaats in het museum en het naastgelegen Grand Café. In verband met de weersomstandigheden kunnen de lezing en het bezoek aan de begraafplaats worden omgedraaid.

Meer informatie en aanmelden

Geplaatst in Voor leden | Een reactie plaatsen

Vrijwilligers gezocht

logo-nvvzDe Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis draait op vrijwilligers, zij maken het mogelijk dat de vereniging reilt en zeilt. Voor het bestuur, de redactie van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis en de website, het organiseren van activiteiten en de kascommissie zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste kandidaten. Wilt u voor korte of langere tijd ons helpen bij het organiseren van verschillende activiteiten, heeft u financieel inzicht en een gevoel voor cijfers of juist voor het schrijven of redigeren van teksten, laat het ons weten. Belangstellenden kunnen zich bij het bestuur kenbaar maken of spreek een van de bestuursleden aan tijdens de eerstvolgende ledenvergadering.

Geplaatst in Voor leden | Een reactie plaatsen

Onlangs verschenen: Liever niet de lucht in

cover Liever niet de lucht inRonald Prud’homme van Reine, Liever niet de lucht in. De omstreden zelfmoordaanslag van Jan Carel van Speijk
De Arbeiderspers
19,99 euro
ISBN: 978-90-29510-02-8

Op 5 februari 1831 bracht luitenant-ter-zee Jan Carel van Speijk zijn gaffelkanonneerboot in Antwerpen tot ontploffing om het schip zo niet in vijandelijke handen te laten vallen. In Liever niet de lucht in werpt Ronald Prud’homme van Reine nieuw licht op dit Nederlands en Belgisch drama op basis van diepgravend bronnenonderzoek. Centraal staat daarbij de vraag: hoe was het mogelijk dat deze jonge, onbekende zeeofficier van de ene op de andere dag tot een grote nationale held werd uitgeroepen, nadat hij in een niet-levensbedreigende situatie zijn schip had opgeblazen ten koste van zoveel slachtoffers?

Geplaatst in Boeken | Een reactie plaatsen

Wrak groot schip gevonden in Flevoland

Omgevallen zijkant van het wrak, met zware dekknie, in één van de proefputten. (Foto: IFMAF)

Omgevallen zijkant van het wrak, met zware dekknie, in één van de proefputten. (Foto: A.F.L. van Holk, International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland)

In Rutten (Flevoland) wordt op dit moment een opgraving uitgevoerd naar een wrak van een groot schip. De omvang van het schip verraste het archeologisch onderzoeksteam. Dat ging er vanuit dat de voormalige Zuiderzee met het ondiepe vaarwater, niet geschikt was voor dergelijke grote schepen. Het wrak dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de achttiende eeuw.

Het scheepswrak is tijdens ploegwerkzaamheden ontdekt. De afmetingen van de verschillende constructiedelen van het wrak, zoals een dekknie en de kielbalk, geven aan dat het gaat om een groot zeegaand schip, met een geschatte lengte van meer dan 30 meter. Het wrak dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de achttiende eeuw.

Flevoland is het grootste scheepskerkhof op het droge ter wereld. De 430 wrakken die in de Flevolandse bodem liggen zijn voornamelijk van vissersschepen en binnenvaartschepen. Helaas is de kwetsbaarheid van dit maritieme culturele erfgoed in de bodem van Flevoland groot. De meeste wrakken liggen vlak onder het maaiveld en de kans is groot dat ze tijdens grondbewerking worden geraakt. Deze nieuwe vondst onderstreept opnieuw het belang van Flevoland als schatkamer van de scheepsarcheologie en de belangrijke rol die de Zuiderzee speelde als verkeersknooppunt.

Het team van de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (Rijksuniversiteit van Groningen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nieuw Land Erfgoedcentrum, gemeente Lelystad) en de afdeling Flevoland van de Archeologische Werkgroep Nederland voert de opgraving uit.

Bron: Nieuw Land

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Onlangs verschenen: Slavenopstand op de Neptunus

cover Slavenopstand op de NeptunusRuud Paesie, Slavenopstand op de Neptunus. Kroniek van een wanhoopsdaad
Walburg Pers
160 blz.
19,95 euro
ISBN: 978-94-62491-30-4

In oktober 1785 brak op de Neptunus een slavenopstand uit, kort voordat het in Amsterdam uitgeruste schip de oversteek van Afrika naar Amerika zou maken. In de daaropvolgende uren ontbrandde een hevig vuurgevecht rondom het schip tot een enorme explosie in de kruitkamer een einde maakte aan het schip en alle 400 opvarenden. Ruud Paesie vertelt het verhaal van de opstand op de Neptunus die de meest dramatische is geweest uit de meer dan drie eeuwen omvattende geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel.

Geplaatst in Boeken | Een reactie plaatsen

Binnenkort verschijnt: Gestrand, gered, geborgen

cover Gestrand, gered, geborgenThijs Gras, Gestrand, gered, geborgen. De strandingen van de ‘Malmö’ en de ‘Tartar’ bij Ameland november 1928
HHS Uitgeverij, Velp
80 blz.
14,95 euro (bij voorintekening tot 15 november 2016: 12,50 euro)
ISBN: 978-90-70674-40-3

Gestrand, gered, geborgen gaat over de complexe strandingen bij Ameland van twee schepen tijdens de novemberstormen van 1928: de Malmö uit Zweden en de Tartar uit Noorwegen. Historicus Thijs Gras raakte geïnteresseerd in het verhaal en ging speuren naar de achtergronden. Het verhaal bleek ingewikkeld en nog niet eerder grondig onderzocht. Zo bleek sprake te zijn van onderlinge concurrentie tussen de redders van Nes en Hollum, en tussen de bergers en jutters. De gebeurtenissen hebben hun sporen op Ameland nagelaten. Niet alleen kon iedereen de wrakken nog jarenlang voor de kust zien liggen, in veel Amelander daken en schuren is hout afkomstig van beide schepen verwerkt en de stranding had grote gevolgen voor de organisatie van het reddingwezen op Ameland.

Geplaatst in Boeken | Een reactie plaatsen

The Netherlands-Australia > 400 years

logo Het ScheepvaartmuseumIn October of this year it is exactly 400 years since VOC captain Dirk Hartog became the first European to set foot on the west coast of Australia. This event is being celebrated extensively in both the Netherlands and Australia during this ‘Dirk Hartog Year’. To mark and reinforce this long and warm relationship, the Dutch king and queen will be visiting Australia at the end of October, at the head of a Dutch business delegation. On Wednesday 5 October there will be a special Australia afternoon in Het Scheepvaartmuseum. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen