Handelseditie van Anselm van der Peets proefschrift

out-of-area_omslag-hiresAnselm J. van der Peet, Out-of-area. De Koninklijke Marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001
Uitgeverij Van Wijnen
591 blz.
39,50 euro
ISBN: 978-90-5194-520-1

‘A tool of first resolve’, zo staat in de Angelsaksische wereld vaak het teruggrijpen op de eigen vloot bekend bij interventies in wereldwijde brandhaarden. Ook Nederland stuurde na 1945 in diverse internationale crises als eerste reactie de eigen zeestrijdkrachten in geallieerde vlootverbanden de oceanen over.

In zijn proefschrift Out-of-area. De Koninklijke Marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001 gaat Anselm van der Peet na hoezeer dit vlootoptreden buiten het NAVO-verdragsgebied een normaal verschijnsel was in de Nederlandse buitenlandse politiek. Ook komt aan bod in hoeverre de Koninklijke Marine binnen deze beleidsvorming speelbal was of medespeler. Bovendien analyseert hij of de zeestrijdkrachten bij deze uitzendingen een effectief politiek instrument waren.

De auteur doet zijn onderzoek aan de hand van aansprekende missies zoals die naar Korea (1950-1955), in het Midden-Oosten (1984-2000) en in de Adriatische Zee (1992-2001). De inzet van de Nederlandse vloot wordt hierbij vergeleken met die van coalitiepartners, en dan vooral die van de Britse Royal Navy.

De auteur concludeert dat deze operaties aantonen dat de Nederlandse vloot tijdens èn na de Koude Oorlog in staat was een ‘mix’ aan taken in het hogere en het lagere geweldsspectrum uit te voeren in een brown en een blue water omgeving. Dit alles was mogelijk omdat de Koninklijke Marine dankzij constanten in het Nederlandse buitenlands beleid na de Tweede Wereldoorlog, tot 2000 had kunnen vasthouden aan zowel gevechtstaken op de noordoostelijke Atlantische Oceaan als de doctrine en brede capaciteit om wereldwijd presentie en vredestaken door te voeren.

Anselm J. van der Peet is als senior wetenschappelijk medewerker werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en publiceert regelmatig over de Koninklijke Marine in de twintigste eeuw. Out-of-area is de handelseditie van het proefschrift waarop hij in december 2016 promoveerde.

Dit bericht werd geplaatst in Boeken. Bookmark de permalink .