Symposium Verre Forten, Vreemde Kusten

Op vrijdagmiddag 29 september zal in het Nationaal Archief in Den Haag een symposium gehouden worden met het thema Verre Forten, Vreemde Kusten.

Het symposium is georganiseerd ter gelegenheid van het verschijnen van de handelseditie van het boek Verre Forten, Vreemde Kusten, Nederlandse Verdedigingswerken Overzee.

Het doel van het symposium is bekendheid geven aan de doelstelling van de Stichting Menno van Coehoorn in het algemeen en van de Commissie Overzeese Vestingwerken in het bijzonder. Het symposium geeft dus niet zo zeer een verdieping van de artikelen in het boek, maar eerder een verbreding van de thematiek. Hoe kunnen wij vanuit Nederland bescherming bieden aan overzeese verdedigingswerken met een Nederlandse achtergrond? Is bekendheid geven aan Nederlands militair erfgoed in den vreemde genoeg of moeten we echte actie ondernemen?

Aanmelden geschiedt door middel van een e-mail bericht te sturen naar symposium@coehoorn.nl. Het maximum aantal deelnemers is 70. In verband met de catering wordt u verzocht zo snel mogelijk aan te melden. Wilt u bij aanmelding aangeven met hoeveel personen u komt en namens welke organisatie u het symposium wilt bijwonen? Ongeveer een week voor aanvang van het symposium zult u een bevestiging ontvangen met daarbij aanvullende informatie over het symposium.

De lezingen zullen worden gehouden door dr. ing. A.J. Bonke (archeoloog en onderzoeker), G.G.J. Boink (senior medewerker collectiebeheer Nationaal Archief), drs. O.F. Hefting (directeur Vestingmuseum Naarden), drs. E.L.L. Odegard (wetenschappelijk onderzoeker Universiteit Leiden) en W.Th. Hellebrand (directeur Monumentenzorg St. Eustatius).

Na de laatste lezing zal een exemplaar van het boek Verre Forten, Vreemde Kusten overhandigd worden aan directeur Marens Engelhard van het Nationaal Archief. Hierna is er de mogelijkheid om gratis de expositie De Wereld van de VOC te bezoeken. U doet het Nationaal Archief een groot plezier door uw Museumkaart mee te brengen. Het programma wordt afgesloten met een borrel.

Meer informatie over het symposium vindt u op de speciale flyer.

Bericht geplaatst namens de Commissie Overzeese Vestingwerken en de Stichting Menno van Coehoorn

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink .