Voorjaarsbijeenkomst Harlingen

HarlingenOp zaterdag 26 mei 2018 zal de voorjaarsbijeenkomst van de  Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis plaatsvinden op de Maritieme Academie Harlingen.

De voorjaarsbijeenkomst staat in het teken van het 200-jarig bestaan van de Maritieme Academie Harlingen. De dag bestaat uit drie delen, waarvan het hoofdprogramma gevormd wordt door de Algemene Ledenvergadering en het symposium. Het symposium is georganiseerd door de Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy en heeft als titel ‘200 jaar Maritiem Onderwijs in Harlingen’. Naast dit hoofdprogramma is er de mogelijkheid om aan twee optionele activiteiten deel te nemen. De eerste optie is om voorafgaand aan de ALV De Barentszwerf te bezoeken, waar Gerald de Weerdt een rondleiding voor de leden verzorgd. De tweede optie is deelname aan het diner na afloop van het symposium. Opgave voor beide activiteiten vereisen nadrukkelijk aparte aanmelding ofwel via het online aanmeldformulier ofwel via uw aanmelding richting het bestuurssecretariaat.

Aanmelden kan uiterlijk op 15 mei 2018.

Direct naar het aanmeldformulier

Programma
—————————————————————————————————————————————–
Optioneel ochtendprogramma (aparte aanmelding vereist):

10.00-10.45
Bezoek aan De Barentszwerf (Nieuwe Willemskade) met rondleiding van 45 minuten door Gerald de Weerdt.

Let op! Voor vervoer tussen De Barentszwerf en de Maritieme Academie Harlingen, waar u omstreeks 11.00 wordt verwacht, moet u zelf zorg dragen.

—————————————————————————————————————————————–Hoofdprogramma

10.30-11.15:
Inloop met koffie en gebak op de Maritieme Academie Harlingen (Almenumerweg 1)

11.15-12.15:
Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

12.15-13.00:
Lunch (in de congreszaal van de Maritieme Academie Harlingen)

Symposium: Geschiedenis van het maritiem onderwijs, georganiseerd door de werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy

13.00-13.10:
Welkom symposium – Rob Leemans (vz. WMS), Peter Tolsma (dagvz.)

13.10-13.15:
Welkom Maritiem Instituut Harlingen – Arjen Mintjes (directeur)

13.15-13.45:
Ontwikkeling zeevaartonderwijs in Nederland – Karel Davids

13.45-14.15:
Schatkamer der stuurlieden – Diederick Wildeman

14.15-14.45:
Invloed ontwikkeling instrumenten – Nicolàs de Hilster

14.45-15.15:
Pauze + koffie/thee + koek

15.15-15.45:
Wiskunde en zeevaartonderwijs (Friesland) – Arjen Dijkstra

15.45-16.15:
Zeevaartonderwijs heden ten dage – Gerrit van Leunen

16.15-16.45:
Maritieme Academie Harlingen (N.Nederland) – Jur Leinenga

16.45-17.00:
Afsluiting – Rob Leemans

17.00-18.00
Borrel met muziek

—————————————————————————————————————————————–
Optioneel avondprogramma (aparte aanmelding vereist):

Vanaf 18.00:
Buffet

Deelname en kosten
De deelname voor het hoofdprogramma bedraagt 30 euro per persoon (gereduceerd tarief voor studenten 25 euro). Voor de deelname aan het optionele avondprogramma bedragen de kosten 20 euro extra per persoon, voor deelname aan het optionele

ochtendprogramma worden geen extra kosten in rekening gebracht. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening NL11 INGB 0000 3901 50 van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis onder vermelding van ‘Voorjaarsbijeenkomst Harlingen’ plus de activiteiten waaraan u deel wilt nemen.

Aanmeldformulier

 

Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Voor leden. Bookmark de permalink .