Scheepsboek Hempenius gedigitaliseerd

DSC_1495
Op zondag 17 maart werd in Museum Hindeloopen de digitale versie van het Scheepsboek Hempenius gepresenteerd. Sprekers waren Jelle Jan Koopmans, Jan de Vries, prof. dr. Hanno Brand en mr. Ties Elzenga.

Vrijwilligers van de Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan een transcriptie van het unieke scheepsboek, dat een schat aan informatie bevat over het maritieme verleden van de Friese havenstad. Stadssecretaris Johannes Hempenius hield van 1715 tot en met 1718 een administratie bij van de door hem uitgegeven scheepspapieren. Hij deed dit in het gebouw waar tegenwoordig Museum Hindeloopen is gevestigd; een gegeven dat de presentatie extra speciaal maakte.

Het scheepsboek bestaat uit monsterrollen waarin het schip en de bemanning van de fluit- en smakschepen worden beschreven. Uit deze informatie is op te maken, met welke schepen werd gevaren, wie de bemanning was en wat voor functies zij hadden en welke bestemmingen in deze periode werden aangedaan.

Naast monsterrollen bestaat het scheepsboek uit rederscedullen. Deze rederscedullen geven ons belangrijke en unieke informatie over de Fries- Hollandse partenrederij. Onder de reders van Hindelooper schepen bevonden zich zeer rijke en interessante figuren zoals: Joachim Rendorp, Cornelis Calcoen, Andries Pieters van Stavoren. Willem Bredero en Pieter Six.

De transcriptie en de scans van de originele bron zijn te bekijken via:
https://www.fryske-akademy.nl/scheepsboek-hempenius/

 

 

Dit bericht werd geplaatst in Blog. Bookmark de permalink .