Najaarsnummer Tijdschrift voor Zeegeschiedenis

Onlangs verscheen het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. Dit nummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis richt het vizier op de Nederlandse scheepvaart naar en in Zuidoost-Azië. De drie artikelen bestrijken een periode van 350 jaar: van de expansie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in het begin van de zeventiende eeuw tot de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië op 27 december 1949. Het is bekend dat de VOC in de Indische Oceaan werd geconfronteerd met Europese concurrenten. Kaapvaart was een van de instrumenten om hen te bestrijden. Op basis van nauwgezet onderzoek in verschillende bronnen heeft André Murteira de Portugese verliezen ten gevolge van het optreden van de VOC in de periode 1600–1625 gekwantificeerd. Cijfermatig onderzoek is ook het uitgangspunt voor Van Grondelle en Vermij om het carrièreverloop van de bemanning van de eerste reis van het VOC-schip Rooswijk in 1737 te onderzoeken. Hun conclusies werpen nieuw licht op het personeelsvraagstuk van de VOC. Martin Hoekstra, de winnaar van de J.R. Bruijn-scriptieprijs 2019, heeft zijn MA-thesis over de omvang en effectiviteit van de marineblokkade tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945–1949) tot een artikel omgewerkt. De rubriek Op de radar is nieuw. Hierin biedt de redactie ruimte aan maritiem nieuws, korte verhalen en anekdotes. Dit keer wordt aandacht besteed aan twee actuele onderwerpen: Helmer Helmers doet verslag van zijn ervaringen na de vondst van luxeobjecten in het Palmhoutwrak en Pepijn Brandon en Ulbe Bosma bespreken het economisch belang van de slavernij voor de Republiek. De inmiddels vertrouwde rubriek Website besteedt ditmaal aandacht aan de Sonttolregisters (STR). Eind 2019 zullen Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen het project Sound Toll Registers Online (STRO) afsluiten. Deze database omvat de gegevens van vrijwel alle 1,8 miljoen doorvaarten door de Sont. Projectleider Jan Willem Veluwenkamp memoreert de totstandkoming en mogelijkheden van STRO. De Boekbesprekingen en Signalementen geven tenslotte een selectie van recent verschenen publicaties.

De papieren versie van het tijdschrift is begin november bij de leden bezorgd. Abonnees die hun e-mailadres hebben doorgegeven aan het secretariaat, hebben ook een bericht ontvangen toen de digitale versie was verschenen. Bent u lid en wilt u, naast de gebruikelijke papieren editie, ook de digitale versie van het Tijdschrift ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt dan, naast de nieuwsbrief Acht Glazen, voortaan ook berichten over het Tijdschrift direct in uw e-mailbox.

Bent u nog geen lid van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis? Meldt u zich dan vandaag nog aan.


Toestemming gebruik e-mailadres
De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis maakt in toenemende mate gebruik van digitale middelen om met haar leden te communiceren. Hiermee besparen wij op verzendkosten, maar kunnen wij u ook vaker en sneller van relevante informatie voorzien. Wij zijn verplicht voor
af uw toestemming te vragen om uw e-mailadres te mogen gebruiken voor het toesturen van digitale berichten zoals uitnodigingen voor de ledenbijeenkomsten, de nieuwsbrief Acht Glazen en de digitale editie van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.

Dit bericht werd geplaatst in Voor leden. Bookmark de permalink .