Najaarsbijeenkomst Veendam

Het Veenkoloniaal Museum

Museumschip De Balder

Op zaterdag 12 november 2016 houdt de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis haar najaarsbijeenkomst in het Veenkoloniaal Museum aan Museumplein 5 te Veendam.

De dag staat in het teken van de veenkoloniale geschiedenis. Een introductie op dit thema, alsmede rondleidingen door het museum en over de naastgelegen begraafplaats, zullen persoonlijk worden verzorgd door museumdirecteur Hendrik Hachmer.

De ontvangst, ledenvergadering en afsluitende borrel hebben allemaal plaats in het museum en het naastgelegen Grand Café Van Beresteijn. In verband met de weersomstandigheden kunnen de lezing en het bezoek aan de begraafplaats worden omgedraaid.

Direct naar het aanmeldformulier

Programma
10.30
Ontvangst in het museum

11.00–11.45
Algemene ledenvergadering

11.45-13.15
Lezing door directeur Veenkoloniaal Museum Hendrik Hachmer, aansluitend rondleiding door de benedenzalen van het museum

13.15-14.15
Lunch (in de foyer bij het Grand Café Van Beresteijn)

14.15-16.00
Bezoek aan het kerkhof (vlak bij het museum) onder leiding van Hendrik Hachmer Vervolgens gelegenheid om overige delen museum te bezoeken

16.00
Afsluiting met borrel

Museumkaart
Leden in het bezit van een Museumkaart wordt vriendelijk verzocht deze mee te nemen in verband met museumbezoek.

Locatie
Veenkoloniaal Museum, Museumplein 5, 9641 AD Veendam.

Deelname en kosten
De deelname voor de bijeenkomst bedraagt 25 euro per persoon (gereduceerd tarief voor studenten 20 euro). U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening NL11 INGB 0000 3901 50 van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis onder vermelding van ‘najaarsbijeenkomst Veendam’.

Verhindering
Leden die niet op de dag aanwezig kunnen zijn, maar die dit in verband met de ledenvergadering wel kenbaar willen maken, kunnen dit per e-mail doorgeven aan het secretariaat.

Sluitingstermijn
In verband met organisatie en catering ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk op 10 november 2016.

Aanmelden ALV

De inschrijving is gesloten.

Advertenties