Voorjaarsnummer Tijdschrift voor Zeegeschiedenis

tvz-37-1.page001Onlangs verscheen het voorjaarsnummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. Hierin beschrijven Judith Schooneveld en Gerrit Knaap de achtergrond, het carrièreverloop en de inkomsten van de boekhouders-generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Batavia (1611-1802). Een veilingcatalogus van de bezittingen van de achttiende-eeuwse admiraal Cornelis Schrijver, terugge­vonden in de Bibliotheque nationale in Parijs, geeft een uniek overzicht van de collectie boeken, atlassen, schilderijen, scheepsmodellen en wetenschappelijke instrumenten van deze marineofficier. J.R. Bruijn en W.F.J. Mörzer Bruyns bespreken Schrijvers leven, zijn bezittingen en de kopers van de aangeboden kavels op de veiling in Amsterdam. De winnaar van de J.R. Bruijn-scriptie­prijs 2017, Ruben Rosseels, heeft zijn afstudeeronderzoek naar de steunver­lening aan de Belgische en Nederlandse koloniale scheepvaart tijdens de Grote Depressie in een artikel samengevat. De website verhaalt over Maps in the Crowd, een project van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Deze rubriek heeft naast de anekdote, boekbesprekingen en signalementen een vaste plaats in het tijdschrift verworven.

Lees verder

Advertenties
Geplaatst in Nieuws, Voor leden

Nieuwe tentoonstellingen in Harlingen en Sneek

Vrijdag 25 mei 2018 vond in het Hannemahuis de opening plaats van de nieuwe tentoonstelling “Een droom in duigen”. In samenwerking met het Nationaal Scheepvaartmuseum in Polen organiseren het Fries Scheepvaart Museum en het Harlinger Gemeentemuseum Hannemahuis deze zomer een expositie over het Friese kofschip de Jonge Seerp. Deze dubbeltentoonstelling vertelt het verhaal van schipper Johannes Leenderts en zijn bemanning die in 1791 vanuit Harlingen naar de Oostzee vertrokken. In de baai van Gdansk kwam de Friese kof tijdens een storm in aanvaring met een Engels schip en zonk. Lees verder

Geplaatst in Nieuws

Ab Hoving wint J.C.M. Warnsinck-prijs 2018

Warnsinck

Ab Hoving ontvangt de J.C.M. Warnsinck-prijs uit handen van voorzitter Annette de Wit (Foto: Hans Zijlstra)

Op zaterdag 26 mei reikte de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis de J.C.M. Warnsinckprijs uit aan Ab Hoving vanwege zijn uitzonderlijke prestaties op het gebied van de studie naar en het behoud van scheepsmodellen in binnen- en buitenland. Uit het juryrapport: ‘Uniek in zijn benadering is de doorlopende wederzijdse beïnvloeding van de studie van de materiële kenmerken van de objecten en de historische en actuele (wetenschappelijke) literatuur over bouwwijze en constructie van scheepstypen.’ Hoving nam de prijs na een korte dankzegging in alle bescheidenheid in ontvangst. Lees verder

Geplaatst in Nieuws

Maritieme schatten: Het Tafellied

In de serie ‘Maritieme Schatten’ laten we mensen aan het woord die in archieven of op andere plaatsen bijzondere documenten of voorwerpen hebben gevonden uit onze maritieme historie. Deze keer een liedje dat ik (Nykle) eens vond (na een tip van Prof. Dr. Joost Schokkenbroek) tijdens een onderzoek naar de initiatieven die in Harlingen werden ondernomen om de walvisvaart nieuw leven in te blazen na de tijd van de Napoleontische oorlogen. Lees verder

Geplaatst in Blog

Leren navigeren, een boek over 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen

Op 24 mei 2018 verschijnt bij Walburg Pers Leren navigeren van Jurjen R. Leinenga, het jubileumboek ter gelegenheid van het tweehonderd jarig bestaan van maritiem onderwijs in Harlingen. Harlingen is, na Amsterdam, de gemeente in Nederland met de oudste zeevaartschooltraditie. In het boek wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikkelingen in dit onderwijs, de overgang van zeil- naar stoomvaart en van houten naar ijzeren schepen. Daarbij beperkt het boek zich niet tot Harlingen, maar plaatst de instellingen die daar maritiem onderwijs gaven duidelijk in een landelijk kader. Ook de nieuwste ontwikkelingen zoals varen met simulatoren komen erin aan bod. De tekst wordt duidelijk ondersteund door fraaie afbeeldingen, waarvan vele in kleur.

PB Leren navigeren

Geplaatst in Boeken, Nieuws

Verslag voorjaarssymposium Maritiem Portal en NMGN

Verslag van het voorjaarssymposium ‘Maak maritieme geschiedenis zichtbaar: kennisuitwisseling tussen historici en conservatoren’. Het symposium werd georganiseerd door het Maritiem Portal en de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland op vrijdagmiddag 16 maart 2018 in het gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.

DEF-Verslag-Symposium-16-maart-2018

Geplaatst in Nieuws

Maritieme schatten: Prize Papers

In de serie ‘Maritieme Schatten’ laten we mensen aan het woord die in archieven of op andere plaatsen bijzondere documenten of voorwerpen hebben gevonden uit onze maritieme historie. Deze keer vertelt Jessica den Oudsten, stagiaire bij Huygens ING over een document uit de ‘Prize Papers’. Lees verder

Geplaatst in Blog