Voorjaarsbijeenkomst Kampen

Toolbox_Kampen_foto_2_klein_Foto_Tennekes

Zeilschip ‘Stedemaeght’ – Fotograaf Richard Tennekes

In de zomer van 2017 vinden de Internationale Hanzedagen voor het eerst sinds 2000 weer plaats in Nederland. De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis sluit graag aan bij de festiviteiten en organiseert daarom haar voorjaarbijeenkomst dit jaar op zaterdag 20 mei 2017 in gaststad Kampen.

Het ochtendprogramma bestaat uit de halfjaarlijkse ledenvergadering gevolgd door de uitreiking van de J.R. Bruijn-prijs. Deze tweejaarlijks uitgereikte scriptieprijs is ingesteld om interesse voor en onderzoek naar de (Nederlandse) maritieme geschiedenis, speciaal onder aankomende wetenschappers en andere jonge belangstellenden, te stimuleren.

Bij het lezingenprogramma in de middag zullen verschillende toonaangevende sprekers ingaan op de rol van de IJsselsteden binnen de Hanze. Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar de meest actuele archeologische koggevondsten in Nederland, waaronder de roemruchte IJsselkogge die in 2011 werd ontdekt. De middag zal worden afgesloten met de opening van de expositie van topstukken uit het Stadsarchief Kampen.

Direct naar het aanmeldformulier

Programma

Datum: zaterdag 20 mei 2017

10.30-11.00
Inloop en aanmelding

11.00-12.00
Algemene ledenvergadering

12.00-12.10
Uitreiking J.R. Bruijn-prijs

12.10 -12.15
Opening lezingensessies door dagvoorzitter Hanno Brand

12.10-12.45
Jeroen Benders: ‘De familie Op de Korenmarkt. Een koopmansgeslacht tussen Zutphen en Danzig’
Aansluitend is er ruimte voor discussie

12.45-13.45
Lunch

13.45-14.15
André van Holk: ‘Bespiegelingen over de kogge’
Aansluitend is er ruimte voor discussie

14.15-14.30
Wouter Waldus: ‘De IJsselkogge en middeleeuws watermanagement, een kritische evaluatie’

14.30-15.15
Paneldiscussie geleid door Hanno Brand tussen Jeroen Benders, André van Holk en Wilfried Hessing

15.15-15.25
Annette de Wit over de dubbeltentoonstelling Chatham en Javazee

15.25-15.45
Koffie/thee

15.45-16.00
Opening Hanzetentoonstelling

16.00-17.00
Bezoek aan de tentoonstelling

Vanaf 16.30-17.30
Afsluiting met borrel

Museumkaart
Leden in het bezit van een Museumkaart wordt vriendelijk verzocht deze mee te nemen in verband met museumbezoek.

Locatie
Stadskazerne, Oudestraat 216 te Kampen, in de Van Mulkenzaal.

Deelname en kosten
De deelname voor de bijeenkomst bedraagt 25 euro per persoon (gereduceerd tarief voor studenten 20 euro). U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening NL11 INGB 0000 3901 50 van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis onder vermelding van ‘voorjaarsbijeenkomst Kampen’.

Dr. Jeroen Benders is mediëvist en universitair docent Landschapsgeschiedenis aan de RUG en publiceerde onder meer over de stadsgeschiedenis van Deventer en de Hanze. Hij is adviseur voor editieprojecten van het Kamper Archief.

Prof. dr. André van Holk is maritiem archeoloog en hoogleraar bij de afdeling pre- en protohistorie van de RUG. Hij publiceerde onder andere over koggeopgravingen langs de voormalige Zuiderzeekust.

Dr. Wouter Waldus is als maritiem archeoloog werkzaam bij ADC ArcheoProjecten. Zijn team ontdekte in 2011 de afgezonken kogge bij Kampen.

Dr. Wilfried Hessing is directeur en consulent van Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie. Hij was betrokken bij een rapport rond de vondst van de kogge.

Prof.dr. Hanno Brand is mediëvist en gespecialiseerd in de (maritieme) relatie tussen de Nederlanden en de Hanze. De afgelopen jaren ging de focus van zijn onderzoek daarbij in toenemende mate uit van Friesland. Mede in dat kader werd hij in 2013 benoemd tot directeur-bestuurder van de Fryske Akademy en meer recentelijk tot bijzonder hoogleraar Fryslân in de handelsnetwerken van pre-industrieel Europa aan de RUG.

Dr. Annette de Wit is maritiem historica gespecialiseerd in de sociale achtergronden van maritieme gemeenschappen. Sinds 2004 is zij verbonden aan het Marinemuseum, waar zij thans sectormanager publiek is.

Aanmelden ALV
De inschrijving is gesloten.

 

 

Advertenties