Voorjaarsbijeenkomst Vlaardingen 2016

Museumschip De Balder

Museumschip De Balder

P1070069

Visserijgeschiedenis is sterk vertegenwoordigd in Museum Vlaardingen

Op zaterdag 28 mei 2016 houdt de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis haar voorjaarsbijeenkomst in Museum Vlaardingen aan de Westhavenkade 56 te Vlaardingen.

De dag staat geheel in het teken van de visserijgeschiedenis die prominent in het nieuwe museum wordt uitgelicht. De vier lezingen hebben betrekking op de realisatie van het nieuwe museum en verschillende tijdvakken van de moderne visserijgeschiedenis die haar wortels in belangrijke mate in Vlaardingen heeft.

De lezingen zullen worden gehouden in paviljoen ‘De Joon’, recht tegenover het museum aan de haven. Aansluitend op het lezingenprogramma kunnen het museum en museumschip De Balder worden bezocht. Zowel de ontvangst, lunch als de borrel zullen in het museum worden gehouden.

Direct naar het aanmeldformulier

 

Programma (onder voorbehoud)
10.15–10.40
Ontvangst in het museum

10.40–11.25
Ledenvergadering in paviljoen ‘De Joon’ tegenover het museum

11.30-12.00
Lezing museumdirecteur Mark van Hattem, De wording van Museum Vlaardingen

12.00-12.30
Lezing Jeroen ter Brugge, Arij Pleijsier (1819-1879). Een uit Vlaardingen afkomstige maritieme kunstenaar

12.30–13.15
Lunch in het museum

13.15–13.45
Lezing Manon Plaatzer, Firma Hoogendijk, Betz & Van Willigen. Rederij in de Franse tijd, 1809-1812

13.45-14.15
Lezing Jan van de Voort, Neutrale vis wordt duur betaald

14.15–14.45
Vragen en discussie

14.45-15.45
Bezoek aan het museum en museumschip De Balder

15.45–17.00
Afsluitende borrel

Museumkaart
Leden in het bezit van een Museumkaart wordt vriendelijk verzocht deze mee te nemen in verband met museumbezoek.

Locatie
Museum Vlaardingen, Westhavenkade 56, 3131 AG Vlaardingen

Deelname en kosten
De deelname voor de bijeenkomst bedraagt 25 euro per persoon (gereduceerd tarief voor studenten 20 euro). U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening NL11 INGB 0000 3901 50 van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis onder vermelding van ‘voorjaarsbijeenkomst Vlaardingen’.

Verhindering
Leden die niet op de dag aanwezig kunnen zijn, maar die dit in verband met de ledenvergadering wel kenbaar willen maken, kunnen dit per e-mail doorgeven aan het secretariaat.

Sluitingstermijn
In verband met organisatie en catering ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk op 21 mei 2016.

Aanmelden

Advertenties