Bestuur

Voorzitter
dr. Annette de Wit

Penningmeester
Gerhard de Kok MA

Secretaris
drs. Alex Poldervaart

Bestuursleden
prof. dr. Hanno Brand
dr. Jelle van Lottum
Jirsi Reinders MA

Contact
info@zeegeschiedenis.nl

Advertenties