Bestuur

Voorzitter
dr. Annette de Wit

Penningmeester
dr. Gerhard de Kok

Secretaris
drs. Alex Poldervaart

Bestuursleden
dr. Jelle van Lottum
Jirsi Reinders MA

Contact
info@zeegeschiedenis.nl