Over ons

Zeegeschiedenis is veel meer dan het relaas van zeeoorlogen, admiraals en ontdekkingsreizen. Het omvat ook de geschiedenis van bijvoorbeeld het visserijbedrijf, de koopvaardij, de scheepsbouw, de offshore-sector of de sleepvaart.

De zee- of maritieme geschiedenis bestudeert de organisatie van de scheepvaart, het personeel (de bemanningen) en het materieel (de schepen) door de eeuwen heen. De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis is opgericht in 1961 en telt meer dan 400 leden in binnen- en buitenland.

Primaire doelstelling van de vereniging is de wetenschappelijke belangstelling wekken voor zeegeschiedenis en de studie daarvan te bevorderen. Zij doet dit door het leggen van contacten en het bevorderen van samenwerking tussen wetenschappers, mensen die beroepsmatig met de zee en de scheepvaart bezig zijn en “amateurs” of liefhebbers.

De vereniging:

De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributies van leden, donaties (of nalatenschappen) van “weldoeners” en subsidies van bedrijven, instellingen en organisaties. De vereniging streeft nadrukkelijk geen commercieel doel na.

ANBIDe Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis heeft sinds 2014 een ANBI-status.

Dr. R.E.J. Weber (1907-2005) was samen met mw. drs. A.M.P. Mollema (1914-1971) in 1961 oprichter van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis.

Zie ook: