Webredactie

De website en de social media accounts van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis worden bijgehouden door de webredactie. Bijdragen van leden aan de website zijn zeer welkom, hierover kunt u leden van de webredactie benaderen. De webredactie bestaat momenteel uit de volgende leden:

Nykle Dijkstra
Hanneke Hofman
Jur Leinenga
Jirsi Reinders
Hans Zijlstra
Suze Zijlstra