Ramp 1666 op Vlieland en Terschelling herdacht

P1050041

Met saluutschoten wordt de herdenking op Vlieland geopend.

Op 19 augustus werd de ramp herdacht die zich 350 jaar eerder op Vlieland en Terschelling heeft voltrokken.

In 1666 was het oorlog tussen de Republiek en Engeland. Nadat een Engels eskader er niet in was geslaagd een rijkbeladen retourvloot van de VOC bij het Noorse Bergen te bemachtigen, zakten zij af naar de Waddeneilanden en staken daar vervolgens schepen en huizen in brand. Op die dag gingen meer dan 150 koopvaarders die in het Vlie voor anker lagen in vlammen op en werd het dorp West-Terschelling volledig in de as gelegd. Naar schatting kwamen daarbij 2000 mensen om het leven, vooral zeelieden die verdronken toen ze van de brandende schepen probeerden te vluchtten.

P1050052

De Britse ambassadeur Geoffrey Adams onthult een beeldje in de tuin van Museum Tromp’s Huys ter nagedachtenis aan de vergeten ramp van 1666.

Tot ongenoegen van de plaatselijke bevolking is “de Engelsche Furie” of “Holmes’ Bonfire” – vernoemd naar de Engelse bevelhebber Robert Holmes – in de Nederlandse geschiedschrijving onderbelicht gebleven. De herdenking, meerdere boeken en een tentoonstelling moeten daar verandering in brengen.

De officiële herdenking vond ‘s middags plaats op Vlieland en ‘s avonds op Terschelling en werd bijgewoond door Sir Geoffrey Adams, de Britse ambassadeur in Nederland, Commandant der Zeestrijdkrachten luitenant-generaal Rob Verkerk en kolonel Steven Francis namens de Royal Navy.

Na saluutschoten met een 17e-eeuws kanon trok het gezelschap naar Museum Tromp’s Huis om daar de tentoonstelling “1666 in breder perspectief” te bekijken. Vervolgens werd in de tuin een bronzen beeldje onthuld dat was ontworpen door een Vlielandse scholier. Tot slot stapte in de kerk “dominee Van Huessen”, de man die in 1666 het verhaal over de ramp op papier zette, wederom op de kansel om dat verhaal uit de doeken te doen. ‘s Avonds werden op de Terschellinger vuurtoren Brandaris lichtbeelden geprojecteerd.

De tentoonstelling is nog te zien tot 7 januari 2017. Ook zijn tal van activiteiten op de twee Waddeneilanden gepland. Volgend jaar zal in Groot-Brittannië en Nederland worden stilgestaan bij de Tocht naar Chatham in 1667, toen revanche werd genomen voor wat er een jaar eerder op de Waddeneilanden was gebeurd.

Geplaatst in Blog, Nieuws | Een reactie plaatsen

18e-eeuws scheepswrak Dronten onderzocht

De contouren van het scheepswrak komen aan het daglicht (Foto: IFMAF)

De contouren van het scheepswrak komen aan het daglicht (Foto: IFMAF)

Deze zomer wordt in Dronten een archeologische verkenning naar een 18e-eeuws vrachtschip uitgevoerd. De scheepsarcheologen richten zich vooral op de kwaliteit van het bewaard gebleven scheepshout en de scheepsconstructie.

Het scheepswrak werd eerder onderzocht in 2004, maar er is weinig informatie over het schip bekend. Met deze nieuwe verkenning hopen de archeologen meer te weten te komen. Er wordt specifiek onderzoek gedaan naar de houtkwaliteit van het schip. Tijdens de verkenning van 2004 is het hout onderzocht en door het hout nu opnieuw te onderzoeken, is goed na te gaan welke effecten veranderingen in de omgeving op de kwaliteit van het hout hebben gehad, zoals bijvoorbeeld een daling van het grondwaterpeil.

De International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) voert de verkenning uit met een team van studenten, onderzoekers en amateurarcheologen en is een samenwerking tussen provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Rijksuniversiteit Groningen, Nieuw Land en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De ontwikkelingen kunnen op de voet worden gevolgd via het weblog ifmaffieldschool.blogspot.com. Op zaterdag 20 augustus is er gelegenheid het scheepswrak met eigen ogen te aanschouwen tijdens een publieksdag.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Bezoek een maritieme tentoonstelling

P1070061Bent u geïnteresseerd in maritieme kunst of scheepsmodellen? Gefascineerd door piraten of visserstruien? De maritieme musea van Nederland organiseren jaarlijks vele inspirerende, informatieve en spannende tentoonstellingen over een breed scala aan zilte onderwerpen. Benieuwd naar wat er momenteel te zien is? Bezoek dan het overzicht van tijdelijke tentoonstellingen in maritieme musea in Nederland.

Geplaatst in Nieuws, Voor leden | Een reactie plaatsen

Leidse hoorcollegereeks maritieme geschiedenis over migratie over zee

De Universiteit Leiden organiseert traditiegetrouw in het najaar een hoorcollegereeks maritieme geschiedenis waar ook niet-studenten van harte welkom zijn. Dit jaar zal de collegereeks in het teken staan van migratie over zee en draagt de titel Mensen als goederen. Maritieme aspecten van migratie (1600-heden).

Bestudering van migratie over zee vanaf de vroegmoderne tijd tot heden maakt het mogelijk om belangrijke maritiem-historische thema’s in interdisciplinair verband en in een mondiale context te bespreken en te onderzoeken zoals de slaven- en koeliehandel, pelgrimsvaart, toerisme, het leven aan boord van migrantenschepen, havenbuurten als smeltkroes van culturen, de internationale maritieme arbeidsmarkt en de grenzen en mogelijkheden van het migratiebeleid.

Het hoorcollege sluit ook aan bij eigentijds onderzoek naar oceanen als complexen, als verbindingswegen voor het transport van mensen, goederen en ideeën, als bron van economische activiteiten, en als prikkel tot technologische innovaties en internationale regelgeving. In deze hoorcollegereeks worden de oorzaken, gevolgen en risico’s van migratie over zee ingeleid en vervolgens aan de hand van concrete voorbeelden nader uitgewerkt.

Enkele vragen die tijdens het hoorcollege aan de orde komen zijn wat waren de verschillen en overeenkomsten bij het vervoer van slaven, landverhuizers en anderen? Wat is de relatie tussen technologische ontwikkelingen in de scheepvaart en de groei van migratiestromen? In welke mate beïnvloedde globalisering de samenstelling en herkomst van de scheepsbemanningen? Wat zijn de ervaringen van het NAVO-eskader in de Middellandse Zee? Voor bepaalde onderwerpen zullen experts worden uitgenodigd die hun eigen onderzoek toelichten of uit ervaring spreken.

Data: iedere donderdag, vanaf 15 september 2016
Tijd: 20.00 (precies)-21.30 uur
Locatie: Universiteit Leiden, Lipsiusgebouw, Leiden

Geplaatst in Voor leden | Een reactie plaatsen

Warnsinck-prijs naar Thedo Fruithof

Uitreiking Warnsinck-prijs aan Thedo Fruithof

Uitreiking Warnsinck-prijs aan Thedo Fruithof door voorzitter Joost Schokkenbroek (Foto: Hans Zijlstra)

Op 28 mei 2016 reikte de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis de tweejaarlijkse J.C.M. Warnsinck-prijs uit aan Thedo Fruithof voor zijn verdienstelijke werk dat hij reeds jarenlang verricht voor het behoud van het varend erfgoed. Aldus het bestuur: “de heer Fruithof heeft een lange en indrukwekkende staat van dienst. Hij laat zich bijstaan door een grote schare medewerkers en kompanen, die hij gedurende de gehele uitvoering van deze projecten kan enthousiasmeren.”

De benoeming van de heer Fruithof voor de prijs, die is vernoemd naar de marineofficier, zeehistoricus en latere Utrechtse hoogleraar maritieme geschiedenis Johan Carel Marinus Warnsinck (1882-1943), gebeurt op voordracht van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. De prijs wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de zeegeschiedenis.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een fraaie, gegraveerde replica van een 17e-eeuwse passer uit het VOC-schip Lastdrager. Sinds de instelling van de Warnsinck-prijs in 1990 is deze twaalf maal uitgereikt.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Onlangs verschenen: Faith, Fatherland and the Norwegian Seaman

cover Faith, Fatherland and the Norwegian SeamanVirginia Hoel, Faith, Fatherland and the Norwegian Seaman
Uitgeverij Verloren
476 blz.
39,50 euro
ISBN: 978-90-870-4564-7

Tot ver in de twintigste eeuw waren Noorse zeelieden een bekend fenomeen in de grotere zeehavens. Vanaf 1864 zendde de Noorse Zeemansmissie pastors uit om deze zeelieden geestelijke en culturele ondersteuning te bieden en hen te beschermen tegen uitbuiting en andere gevaren tijdens hun verblijf in de haven. In haar proefschrift onderzoekt Virginia Hoel het werk van de Noorse pastors, in het bijzonder in de havens van Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam gedurende de periode 1864 tot 1820.

Geplaatst in Boeken | Een reactie plaatsen

Onlangs verschenen: Holland aan de Ganges

cover Holland aan de GangesBauke van der Pol, Holland aan de Ganges
Walburg Pers
144 blz.
19,95 euro
ISBN: 978-94-624-9092-5

In 1837 arriveert prins Hendrik van Oranje (1820-1879), bijgenaamd de ‘Zeevaarder’, aan boord van het opleidingsschip van de marine Bellona bij de monding van de Ganges. Wat een bezoek van een week zou zijn, werd uiteindelijk een maandenlange reis door India. De opvarenden vermaken zich tussentijds aan boord of aan wal. Auteur en India-kenner Bauke van der Pol (1952) treedt in Holland aan de Ganges in de voetsporen van prins Hendrik en de ‘mannen van de Bellona‘.

Geplaatst in Boeken | Een reactie plaatsen