Najaarsbijeenkomst Enkhuizen

Beeld van de tentoonstelling ‘Kleren maken de vrouw’ (Foto: Zuiderzeemuseum).

De najaarsbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 november 2019 in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Het symposium, dat georganiseerd is door de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis in samenwerking met het Maritiem Portal/de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, heeft als thema ‘Reflecties van de maritieme caleidoscoop’.

Direct naar het Aanmeldformulier

Lees verder

Advertenties
Geplaatst in Nieuws, Voor leden

Call for proposals Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship

logo Het ScheepvaartmuseumHet Scheepvaartmuseum heeft twee onderzoeksbeurzen. Beide beurzen zijn bedoeld voor onderzoek naar objecten in de museumcollectie. Het Dr. Ernst Crone Fellowship staat open voor gepromoveerde academici, het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship voor (recent) afgestudeerde masterstudenten.

Tot en met 1 december 2019 is het mogelijk voorstellen in te dienen voor onderzoeksprojecten in het kader van het Prof J.C.M Warnsinck Fellowship. In het voorjaar 2020 zijn twee onderzoeksplaatsen beschikbaar. Projecten hebben een looptijd van vijf tot zes maanden en starten in februari 2020.

Meer informatie over onderzoeksthema’s en verdere praktische informatie over de aanmeldingsprocedure is te vinden in de bijgevoegde call for proposals.

 

Geplaatst in Nieuws

Rapportage over het maritiem-archeologisch onderzoek aan het Palmhoutwrak bij Texel

Van alle vormen van maritiem-historisch onderzoek is een archeologisch project wel het meest uitdagend. Allerlei experts, ieder op een eigen vakgebied, moeten samen vragen beantwoorden die voor een deel buiten het eigen specifieke vakgebied liggen en het is dan voor de projectleider om dat te coördineren en de uiteindelijke rapportage op een ook voor buitenstaanders heldere en begrijpelijke manier te presenteren.

Dat zo’n uitdaging tot een prachtig resultaat kan leiden, laat het recent verschenen boek Wereldvondsten uit een Hollands schip zien. Centraal staat een ten oosten van Texel bij het Burgzand aangetroffen scheepswrak: het “Palmhoutwrak” of – voor de onderzoekers – BZN17. Vrij recent heeft het de aandacht getrokken door de vondst van een zijden japon (waarvan enkele externe historici eerst ten onrechte dachten dat die aan een Engelse hofdame had behoord), goed geconserveerd textiel, boekbanden en andere zeldzame objecten. Experts op het gebied van textiel, boeken, oud geschut, scheepsbouw, sierraden en edelsmeedkunst werd gevraagd om de vondsten te onderzoeken, om antwoord te geven op vragen als: wat voor een scheepstype is het geweest, wanneer is het gebouwd en vergaan, wat was de scheepsnaam en hoe moeten we het gevonden materiaal interpreteren? Arent Vos, maritiem-archeoloog van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), werd door de provincie Noord-Holland verzocht om het vondstcomplex te verwerken en te zorgen voor een archeologische basisrapportage. Hij schreef een belangrijk deel van de hoofdstukken en samen met Birgit van den Hoven en Iris Toussaint vormde hij de redactie van dit onderzoeksverslag, dat de huidige kennis en inzichten met betrekking tot het wrak aangeeft. Lees verder

Geplaatst in Blog, Boeken, Nieuws

De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

Als vereniging onderhouden we contact met andere organisaties die zich met maritieme geschiedenis bezighouden, zoals de Linschoten-Vereeniging, Marhisdata en de Kaap Hoorn-vaarders. Elk heeft zijn eigen specialisme: het uitgeven van reisverhalen, een online database van Nederlandse koopvaardijschepen of het aandacht vragen voor de Grote Zeilvaart.

De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders neemt onder de Nederlandse organisaties die zich met zeegeschiedenis bezighouden een bijzondere plek in. Ze doet dat bijvoorbeeld door zelf memoires van zeelieden uit de tijd van de Grote Zeilvaart uit te geven. Ook over ontdekkingsreizen rond Kaap Hoorn publiceert ze, en in de memoires gaat het een enkele keer ook over reizen naar de Oost. Maar geïnteresseerden hoeven niet alleen te lezen hoe er met een scheepstype als een bark gemanoeuvreerd moest worden, ze kunnen het ook uit de eerste hand horen van mensen die het zelf beleefd hebben. De heer Humphrey Hazelhoff Roelfzema, oud-directeur van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, heeft er niet alleen helder en boeiend over geschreven, maar weet uit eigen ervaring enthousiast over zeilen en navigeren te vertellen. Lees verder

Geplaatst in Blog

Over grote en kleine (maritieme) musea in het Noorden

Volgens een oude gewoonte kiest de Nederlande Vereniging voor Zeegeschiedenis als locatie voor haar ledenvergaderingen steeds een ander (maritiem) museum. Niet lang geleden bezochten de leden daarom Veendam en Harlingen. Deze keer is gekozen voor Zaandam. Dat ligt voor de meesten waarschijnlijk dichterbij huis. Misschien ligt een nieuw bezoek aan het Noorden voor de toekomst wat minder voor de hand, maar over de musea daar valt genoeg nieuws te vertellen. Lees verder

Geplaatst in Blog

Voorjaarsnummer Tijdschrift voor Zeegeschiedenis

TVZ2019Onlangs verscheen het voorjaarsnummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. Dit nummer biedt een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Simone Nieuwenbroek verhaalt over het cognitieve landschap van het Hollands Diep na de tragische dood van stadhouder Johan Willem Friso van Nassau-Dietz op basis van een gevarieerd bronnencorpus. Het Scheepvaartmuseum heeft in de loop der jaren veel informatie verzameld over de zogenaamde Tarakanreizen naar Noorwegen in de jaren dertig van de twintigste eeuw. In 2017 deed Iris van der Zande als prof. dr. Warnsinck Fellow onderzoek naar de jeugdreizen met dit kampeerschip. In ‘De hoop van het vaderland’ doet zij verslag van haar bevindingen. De dekolonisatieoorlog (1945–1949) staat volop in de belangstelling. Aart Ruijter beschrijft de complexe organisatie en logistiek van de troepentransporten tussen Nederland en Indonesië. In de dagen voorafgaande aan het vertrek van de vissersschepen werden schepen van oudsher feestelijk gepavoiseerd, algemeen bekend onder de noemer ‘Vlaggetjesdag’. Alex Poldervaart en Dirk Tang vertellen over de geschiedenis van dit gebruik. Recent doken in Bretagne twee schilderijen op van de Bataafse flottielje in Vlissingen in 1804. Uit de korte bijdrage van Victor Enthoven blijkt hoe bijzonder beide schilderijen zijn. Het Zeeuws Archief beheert het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) en heeft dit omvangrijke en belangwekkende archief toegankelijk gemaakt. Roosanne Goudbeek bespreekt de mogelijk- heden voor nader onderzoek naar de slavenhandel van de MCC. De recensies van recent verschenen publicaties zijn samengebracht onder Boekbesprekingen en Signalementen. Op 23 december 2018 overleed kolonel der mariniers b.d. A.G.C. Kok. Een In memoriam herdenkt deze zeer gewaardeerde organisator van een groot aantal reizen voor de leden van de vereniging.

Lees verder

Geplaatst in Voor leden

Voorjaarsbijeenkomst Zaandam

thumbnail_entree Zaans Museum

Het Zaans Museum te Zaandam (Foto: Zaans Museum)

De voorjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis vindt plaats op zaterdag 18 mei in het Zaans Museum.

We beginnen de dag met de ALV, waarbij onder andere de J.R.Bruijn-scriptieprijs 2019 zal worden uitgereikt. Het lezingendeel is georganiseerd rondom het thema van de Sonttolregisters en de Oostzeevaart. Aansluitend op het lezingendeel vindt de boekpresentatie van Een zee van traan. Vier eeuwen Nederlandse walvisvaart 1612-1964 geschreven door Jaap R. Bruijn en Louwrens Hacquebord plaats, waarna een bezoek kan worden gebracht aan de Zaanse Schans.

Direct naar het Aanmeldformulier

Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Voor leden