Blijf op de hoogte, geef tijdig uw e-mailadres door

logo-nvvzDe Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis maakt in toenemende mate gebruik van digitale middelen om met haar leden te communiceren. Hiermee kan worden bespaard op verzendkosten, kan de jaarlijkse contributie aantrekkelijk geprijsd blijven, maar is het vooral mogelijk sneller en vaker nieuwtjes over maritieme activiteiten en gebeurtenissen door te geven. Voorwaarde is wel dat wij van al onze leden een e-mailadres hebben. Geef uw e-mailadres daarom door via het online formulier.

Geplaatst in Speciaal voor leden | Een reactie plaatsen

Fellowshipsprogramma Het Scheepvaartmuseum 2016

logo Het Scheepvaartmuseum Tot en met 30 oktober 2015 is het mogelijk voorstellen in te dienen voor het fellowshipsprogramma van Het Scheepvaartmuseum. De stipendia bestaan uit het Dr. Ernst Crone-fellowship, het Mr. Peter Rogaar-fellowship en het Prof. J.C.M. Warnsinck-fellowship en zijn geopend voor studenten en academici uit binnen- en buitenland. Voorstellen die het expositieprogramma en het collectiebeleid van Het Scheepvaartmuseum ondersteunen hebben de voorkeur. Suggesties voor onderzoek en verdere praktische informatie zijn te vinden in de call for proposals.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Archeologen ontdekken miniatuurkanon in scheepswrak

kanon-IFMAFArcheologen hebben tijdens de opgraving van een 17e-eeuws vrachtschip in Dronten een gaaf miniatuurkanon van brons op een onderstel aangetroffen. Het kanon is ongeveer 15 centimeter lang en 8 centimeter hoog. Op het kanon is een nog niet leesbare inscriptie gevonden. De betekenis van dit bijzonder miniatuurkanon is nog niet bekend en moet uit verder onderzoek blijken.

De ontdekking werd gedaan door archeologen van de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland. In de zomer van 2014 deden zij al onderzoek op deze plaats. In deze tweede campagne staat de constructie het schip centraal. Het wrak wordt daarbij geheel opgegraven en na documentatie afgevoerd. Meerdere bijzondere constructiedelen zijn aangetroffen die inzicht geven in de constructie op dekniveau. Ze geven vooral informatie over de scheepsopbouw, de hoger gelegen gedeelten van het schip. Vorig jaar werd daarnaast een complete stookplaats inclusief kookgerei gevonden.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Onlangs verschenen: Dutch East India Company Shipbuilding

cover Dutch East India Company ShipbuildingWendy van Duivenvoorde, Dutch East India Company Shipbuilding. The Archaeological Study of Batavia and Other Seventeenth-Century VOC Ships
Texas A&M Press
328 blz.
$ 90
ISBN: 978-1-62349-179-6

Op 4 juni 1629, acht maanden na haar vertrek uit Nederland, verging de Oostindiëvaarder Batavia op de riffen van de Houtman Albrolhos voor de westkust van Australië. Voor de overlevenden was dit pas het begin van een lange en bloedige nachtmerrie. Dit boek kijkt echter niet naar de elders reeds uitvoerig beschreven lotgevallen van de schipbreukelingen, maar richt de aandacht op het scheepswrak zelf. Archeologisch onderzoek naar de romp van de Batavia biedt immers de unieke gelegenheid meer te weten te komen over de vroeg 17e-eeuwse Nederlandse scheepsbouw door de constructie in groot detail te bestuderen. Daarbij blijkt dat de scheepsarcheologie de kennis op basis van de geschreven bronnen op belangrijke punten kan aanvullen. Dutch East India Company Shipbuilding is het resultaat van vijf jaar uitvoerig onderzoek naar scheepswrakvondsten, scheepsjournaals en scheepsbouwliteratuur.

Geplaatst in Boeken | Een reactie plaatsen

Onlangs verschenen: Oorlogen overzee

Oorlogen overzeeThijs Brocades Zaalberg en Petra Groen (red.), Oorlogen overzee. Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa 1595-1814
Nederlands Instituut voor Militaire Historie/Uitgeverij Boom
504 blz.
€ 45
ISBN: 978-90-89533-58-6

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie werkt aan de Militaire Geschiedenis van Nederland welke wordt uitgegeven door Uitgeverij Boom. Na het eerste deel over de Tachtigjarige Oorlog is nu deel twee verschenen: Oorlogen overzee. Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa 1595-1814. Dit deel richt zich op de militaire activiteiten buiten de eigen landsgrenzen, in Azië, Afrika en Amerika. Dit is in hoofdzaak het verhaal over het militair optreden door de twee grootste handelscompagnieën die de Republiek kende: de VOC en WIC. Beide multinationals kregen van de Staten-Generaal bevoegdheden toebedeeld waarmee zij in den vreemde niet onder deden voor menig Europese staat. Zij mochten verdragen sluiten met buitenlandse vorsten, maar ook besluiten over zaken als oorlog en vrede. Daarmee waren beide ondernemingen bij aanvang duidelijk een verlengstuk van de strijd in de Lage Landen tegen Spanje, het onderwerp van het eerste deel. De strijd werd nu naar de vijand en haar bondgenoten (Portugal) gebracht en wel waar deze het meest kwetsbaar waren: de lucratieve overzeese handel. Meest illustratief is de oprichting van de WIC in 1621. De compagnie werd opgericht na het verstrijken van het Twaalfjarig Bestand en ontvouwde een ondernemingsplan – het Groot Desseyn – dat voorzag in een grootschalige aanval op hoofdzakelijk Portugese overzeese bezittingen in het Atlantisch gebied om deze vervolgens als handelsonderneming te gaan exploiteren. De financiën voor de oorlogsvoering werden daarbij niet door de Staten-Generaal, maar door particuliere aandeelhouders bijeengebracht. Daarmee toont dit boek nogmaals aan hoe politieke en handelsbelangen in deze periode vaak hand in hand gingen.

Geplaatst in Boeken | Een reactie plaatsen

Impressie opening Museum Vlaardingen (20 juni 2015)

Deze galerij bevat 16 foto's.

Galerij | Een reactie plaatsen

Verslag van de Pfingsttagung van de Hansischen Geschichtsverein

Van 25 tot en met 28 mei werd in Harderwijk en Elburg de 131e Pinksterbijeenkomst van de Hansischen Geschichtsverein gehouden, met als thema ‘Die Hanse und die Zuiderzee’. Een unieke gebeurtenis, omdat in de lange geschiedenis van de vereniging het de vierde maal was dat een symposium werd georganiseerd in Nederland. De laatste bijeenkomst in Nederland vond in 1990 in Zutphen plaats. Lees verder

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen