‘No Delft without China’

oprichtingsacte

De oprichting van de VOC, Nationaal Archief

Onlangs bezocht ik met mijn Maritieme Gouden Eeuw-werkgroepgenoten de tentoonstelling ‘De wereld van de VOC’ in het Nationaal Archief te Den Haag. Zoals de titel vermeldt, neemt de tentoonstelling je mee naar de plekken op de wereld waar de Verenigde Oost-Indische Compagnie handel dreef. Van Japan, China, India, Java, Ceylon en Atjeh, tot Jemen en Kaap de Goede Hoop. Bij elke plek wordt verteld hoe de handel van de VOC er verliep en welke producten werden uitgewisseld. Zo komt het Delfts blauw officieel van het Chinese porselein dat de VOC uit China naar de Nederlandse Republiek verscheepte, en koffie uit Mokka in Jemen. Door middel van kaarten, scheepsjournalen, brieven, tekeningen en officiële documenten krijg je een inzicht in hoe de VOC te werk ging. Zelfs het officiële document over de oprichting van de VOC op 20 maart 1602, waarmee de compagnie een monopolie over de Hollandse handel met het oosten verkreeg, kunt u bekijken. De tentoonstelling is interactief. Je kunt, nu het archief van de VOC gedigitaliseerd is, op een van de touchscreens je eigen achternaam intoetsen om te achterhalen of jouw familie met de VOC mee gevaren heeft. In mijn geval was dit wat minder makkelijk te achterhalen, aangezien mijn achternaam ‘van den Bosch’ niet erg uniek was en is. Mocht je benieuwd zijn of jouw familie behoorde tot de VOC-bemanning, hoef je niet per se naar de tentoonstelling te komen, maar kan je dit ook op de website van het Nationaal Archief achterhalen. Desondanks is het wel de moeite waard de tentoonstelling te bezoeken en de oude kaarten, navigatietechnieken en westerse en oosterse manuscripten in levenden lijve te bekijken.

Wat ik echter miste in de tentoonstelling was de invloed die de VOC op ons eigen werelddeel had. De wereld van de VOC begon en eindigde tenslotte in de Nederlandse Republiek. Wat gebeurde er precies met de specerijen eenmaal in de Republiek? Hoe ging het er aan wal aan toe? Hoe hadden de opbrengsten van de VOC invloed op het leven in de Republiek? Naar mijn mening mag er meer informatie over de zeevarende gemeenschappen in de toenmalige Nederlandse Republiek in de tentoonstelling getoond worden. Aangezien sommige gegevens over de echtgenotes van de zeelieden en hun schuld- en maandbrieven opgenomen zijn in de gedigitaliseerde soldijboeken, had in ieder geval de situatie van zeemansvrouwen uiteengezet kunnen worden om toe te lichten hoe de ‘gewone’ mensen in de wereld van de VOC leefden. Zeelieden konden namelijk ‘drie maanden jaarlijks’ hun loon door middel van een maandbrief en eenmalig een hoger bedrag met een schuldbrief, oftewel transportbrief, overmaken naar achterblijvers. Hiernaast konden zij met een akte van procuratie hun vrouw in staat stellen financiële zaken te regelen tijdens hun afwezigheid, waardoor de zeemansvrouw, naast het geringe loon dat zij ontving van haar man, meer mogelijkheden kreeg om een inkomen te verwerven. De werkzaamheden van zeemansvrouwen waren meestal havengerelateerd. Dat de dynamische economie bijdroeg aan een hogere vrouwelijke arbeidsparticipatie illustreert hoe de handelscompagnie het dagelijks leven in de Republiek beïnvloedde. Toch is deze tentoonstelling zeker een aanrader. Ondanks de onderbelichte activiteiten van de VOC in en haar invloed op de Nederlandse Republiek, kun je bij de tentoonstelling veel indrukwekkend archiefmateriaal bezichtigen over de activiteiten van de VOC elders op de wereld.

Sanne van den Bosch, student Geschiedenis aan de Universiteit Leiden

Verder lezen:

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Joost Schokkenbroek naar Vancouver Maritime Museum

Prof. dr. Joost Schokkenbroek, die in mei afscheid nam als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, is aangesteld als executive director van het Vancouver Maritime Museum. Hij volgt hiermee kapitein Ken Burton op.

IMG_20170520_114545211_HDR

Schokkenbroek bij zijn laatste ALV als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

Schokkenbroek werkte de afgelopen 26 jaar bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, waar hij per 1 juli aanstaande afscheid neemt. In 1988 begon hij zijn carrière aan het Kendall Whaling Museum in Sharon, Massachusetts, in de Verenigde Staten. Na drie jaar werd hij aangesteld bij het Scheepvaartmuseum. Hij promoveerde in 2008 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de Nederlandse walvisvaart en zeehondenjacht in de negentiende eeuw. In 2011 werd hij hoofdconservator van het Scheepvaartmuseum, waar hij onder andere het Fellowshipsprogramma al sinds 2007 onder zijn hoede had. Sinds 2013 is hij tevens aangesteld als bijzonder hoogleraar maritieme geschiedenis en maritiem erfgoed aan de Vrije Universiteit.

Het Vancouver Maritime Museum waar Schokkenbroek gaat werken, is opgericht in 1959 en is een van ’s werelds meest vooraanstaande maritieme musea. Het museum richt zich met name op de maritieme geschiedenis van de Stille Oceaan en de Noordelijke IJszee.

IMG_20170520_114750841

Schokkenbroek wordt bedankt voor de vele jaren dat hij de vereniging als bestuurslid heeft gediend

Mede met het oog op deze aanstelling heeft Joost Schokkenbroek na 8,5 jaar toegewijd voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis zijn bestuurslidmaatschap neergelegd. Hij is als voorzitter opgevolgd door Annette de Wit (Marinemuseum Den Helder). Zij werd op 20 mei door de Vereniging als voorzitter welkom geheten, volgend op het afscheid van Schokkenbroek. De Vereniging feliciteert Joost Schokkenbroek van harte met zijn nieuwe benoeming en wenst hem het allerbeste in Vancouver!

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Activiteiten rond 350 jaar Tocht naar Chatham

De Ruyter

Het verbranden van de Engelse vloot bij Chatham, juni 1667, tijdens de Tweede Engelse Zeeoorlog (1665-1667), Willem Schellinks, 1667 – 1678 (Rijksmuseum SK-A-1393)

Deze week is het 350 jaar geleden dat de Tocht naar Chatham plaatsvond. Verschillende activiteiten vinden in Nederland plaats om dit moment te herdenken:

  • Momenteel zeilen 90 zeilboten vanuit Vlissingen richting Chatham.
  • Op 8 juni opende een tentoonstelling in het MuZEEum: 350 jaar Tocht naar Chatham in de Pakhuizen. In deze expositie is onder andere een scheepsmodel te zien van de Zeven Provinciën en de Walcheren. De expositie is nog te bezoeken t/m 1 oktober 2017.
  • Op 10 juni vond een roeiwedstrijd plaats op de Theems.
  • Op 14 juni publiceerde Suze Zijlstra (Universiteit Leiden/Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis) een stuk over wat we met de Tocht naar Chatham herdenken.
  • Op 17 juni opent de tentoonstelling ‘Zeeslag! Vaar mee, strijd mee!‘ in het Marinemuseum in Den Helder. Deze tentoonstelling herdenkt twee belangrijke zeeslagen, namelijk de Tocht naar Chatham (1667) en de Slag in de Javazee (1942).
  • Het Rijksmuseum organiseert een symposium over de Tocht naar Chatham op 19 juni. Dit symposium is gekoppeld aan een tijdelijke tentoonstelling over de Tocht naar Chatham.
  • De Vereniging Vrienden van de Witt heeft een tweedaagse conferentie gepland op 23 en 24 juni: ‘Dutch Raid on Chatham Dockyard in 1667: its Anglo-Dutch Context and Legacy’.

De Tocht naar Chatham speelt natuurlijk ook een rol in de film Michiel de Ruyter. Dat bij een dergelijke productie veel komt kijken, blijkt wel uit het interview van Nykle Dijkstra met Gordon Laco, de historisch adviseur van de film Master and Commander: the Far Side of the World.

De webredactie voegt activiteiten die ontbreken graag nog toe aan dit overzicht. Mail tips naar webredactie@zeegeschiedenis.nl.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Voorjaarsnummer Tijdschrift voor Zeegeschiedenis

Voorkant tvz 20171Onlangs verscheen het voorjaarsnummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. In dit nummer presenteert Jerem van Duijl de resultaten van zijn onderzoek naar de koopvaardij van de IJsselsteden in het Oostzeegebied in de zestiende eeuw. Constantine Theodoridis verhaalt over het nemen van de koopvaarder Keyser Octavianus in 1663 en ontrafelt de complexe verhoudingen in het Middellandse Zeegebied tijdens de Vijfde Ottomaans-Venetiaanse Oorlog. Hoe men in Engeland reageerde op de teloorgang van de Nederlandse vloot in de achttiende eeuw is het onderwerp van een artikel door Gijs Rommelse. De winnaar van de J.R. Bruijnscriptie- prijs 2015, Jaap de Witte, heeft zijn ma-thesis bewerkt tot een artikel over de opkomst van de luchtvaart in Nederlands-Indië en de reactie van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij op deze nieuwe ontwikkeling. In de rubriek Website bespreekt Matthias van Rossum de problemen en mogelijkheden van digitalisering in het vakgebied.

De papieren versie van het tijdschrift is eind mei bij de leden bezorgd. Abonnees die hun e-mailadres hebben doorgegeven aan het secretariaat, hebben ook een bericht ontvangen toen de digitale versie was verschenen. Bent u lid en wilt u, naast de gebruikelijke papieren editie, ook de digitale versie van het Tijdschrift ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt dan, naast de nieuwsbrief Acht Glazen, voortaan ook berichten over het Tijdschrift direct in uw e-mailbox.

Bent u nog geen lid van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis? Meldt u zich dan vandaag nog aan.


Toestemming gebruik e-mailadres
De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis maakt in toenemende mate gebruik van digitale middelen om met haar leden te communiceren. Hiermee besparen wij op verzendkosten, maar kunnen wij u ook vaker en sneller van relevante informatie voorzien. Wij zijn verplicht vooraf uw toestemming te vragen om uw e-mailadres te mogen gebruiken voor het toesturen van digitale berichten zoals uitnodigingen voor de ledenbijeenkomsten, de nieuwsbrief Acht Glazen en de digitale editie van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.


Geplaatst in Nieuws, Voor leden | Een reactie plaatsen

Conferentie Herdenking 350 jaar “Tocht naar Chatham”

De vereniging Vrienden van De Witt organiseert op 23 en 24 juni 2017 een conferentie waar historici uit Engeland en Nederland de Tocht naar Chatham in al zijn aspecten uit de doeken zullen doen. Dit is een unieke gebeurtenis waarbij vroegere vijandelijke partijen gezamenlijk bijeenkomen om inzicht te geven in de voorbereidingen, de uitvoering en de gevolgen van deze memorabele militaire operatie. Intrigerende vraag daarbij is waarom ook de Engelsen deze door de Nederlanders toegebrachte nederlaag eigenlijk herdenken. In ieder geval is het motto nu: “Eens vijanden, nu vrienden”!

De Tocht naar Chatham onder leiding van Michiel de Ruyter staat in de geschiedenisboeken vermeld als een grote overwinning van Nederland op de Engelsen. Dat is nu 350 jaar geleden en daarom wordt in Nederland deze gebeurtenis herdacht. Zo belichtten Jort Kelder en Peter Jan Hagens onlangs in hun TV serie “Ten strijde” hoe riskant deze tocht is geweest en hoeveel lef Johan de Witt heeft gehad om de vloot naar Engeland uit te zenden. Het succes van deze tocht was groot want binnen enkele weken konden de vredesonderhandelingen in Breda, die dreigden vast te lopen, worden afgerond met een voor Nederland gunstig resultaat (“Vrede van Breda”).

Deze conferentie wordt gehouden in Amsterdam op het Marine Etablissement.

Aanmelden kan nog tot uiterlijk 9 juni 2017.

Voor het programma en de wijze van aanmelding zie website www.vriendenvandewitt.nl

(Bijdrage van Gijs Rommelse)

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

SOS! Onze schepen vergaan twee keer

Op 6 juli 2017 vindt de bijeenkomst ‘SOS! Onze schepen vergaan twee keer. Nederlands maritieme verleden op de politieke agenda’ plaats. De bijeenkomst is georganiseerd door prof. dr. André van Holk van het Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland in samenwerking met The Missing Link (Drs Boudewijn Goudswaard). Het vindt plaats in het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad.

Scheepswrakken in ons land verdwijnen momenteel in een rap tempo. Experts zullen bijeenkomen om de toekomst van de maritieme archeologie in Nederland te bespreken. Het publiek kan via een ‘silent wall’ reageren op de discussie. Het is de bedoeling dat de bijeenkomst uitmondt in een manifest om aan de Tweede Kamer aan te bieden. Meer informatie en het programma is te vinden op de website van het Platform Maritieme Archeologie.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Voorjaarsbijeenkomst Kampen

Toolbox_Kampen_foto_2_klein_Foto_Tennekes

Zeilschip ‘Stedemaeght’ – Fotograaf Richard Tennekes

In de zomer van 2017 vinden de Internationale Hanzedagen voor het eerst sinds 2000 weer plaats in Nederland. De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis sluit graag aan bij de festiviteiten en organiseert daarom haar voorjaarbijeenkomst dit jaar op zaterdag 20 mei 2017 in gaststad Kampen.

Het ochtendprogramma bestaat uit de halfjaarlijkse ledenvergadering gevolgd door de uitreiking van de J.R. Bruijn-prijs. Deze tweejaarlijks uitgereikte scriptieprijs is ingesteld om interesse voor en onderzoek naar de (Nederlandse) maritieme geschiedenis, speciaal onder aankomende wetenschappers en andere jonge belangstellenden, te stimuleren.

Bij het lezingenprogramma in de middag zullen verschillende toonaangevende sprekers ingaan op de rol van de IJsselsteden binnen de Hanze. Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar de meest actuele archeologische koggevondsten in Nederland, waaronder de roemruchte IJsselkogge die in 2011 werd ontdekt. De middag zal worden afgesloten met de opening van de expositie van topstukken uit het Stadsarchief Kampen.

Meer informatie en aanmelden

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen