Maritiem tableau: Vier resultaten van nieuw maritiem-historisch onderzoek in Nederland

Maritiem Portal‘Maritiem tableau: Vier resultaten van nieuw maritiem-historisch onderzoek in Nederland’. Het Zevende Symposium Maritiem Portal en Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland vindt plaats op vrijdag 29 maart 2019, inloop vanaf 12.00 uur.

Locatie: Maritiem Museum Rotterdam (MMR).

Programma

12.00-13.30            Speciaal voor deelnemers van het symposium is er gelegenheid om de Offshore Experience en andere presentaties in het Museum te bezoeken.
NB lunch is voor eigen rekening.
13.00-13.30            Ontvangst (koffie, thee)
13.30-13.40            Welkomstwoord
Robert Anraad (hoofd collecties Maritiem Museum Rotterdam)
13.40-13.50            Welkomstwoord
Els Jacobs (middagvoorzitter; Rotterdam Centre for Modern Maritime History van Erasmus Universiteit en Maritiem Museum Rotterdam; redactie NMGN).
13.50-14.15            Presentatie database van Nederlandse scheepswerven 1600-heden
Jeroen ter Brugge (Rijksmuseum)
14.15-14.45            Ontwikkeling van de binnenvaart (1870-heden)
Hein Klemann (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 14.45-15.30            Pauze (koffie, thee)
 15.30-16.00            De Republiek in een wurggreep. De Nederlandse marineblokkade tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949)
Martin Hoekstra (Nederlands Instituut voor Militaire Historie)
16.00-16.30            Onderzoek naar de verdwenen wrakken in de Javazee en hoofdlijnen van het RCE programma Onderwaterarcheologie
Martijn Manders (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Universiteit Leiden)
16.30-17.30            Borrel

Vertegenwoordigers van diverse maritieme musea, stichtingen, verenigingen en databases hebben, in de context van de Maritieme Koepelbijeenkomsten, de afgelopen jaren gezamenlijk plannen uitgewerkt voor de ‘bouw’ van een digitaal maritiem-historisch huis oftewel een Maritiem Portal (MP). Geïnteresseerden in het Nederlandse maritieme verleden en heden kunnen daarin op een toegankelijke manier up-to-date informatie vinden over tentoonstellingen, lezingen, publicaties en tal van maritiem-historische collecties. De kern van het Maritiem Portal wordt gevormd door de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN).

Op 11 maart 2016 was de startbijeenkomst van het Maritiem Portal en de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. Vanaf 18 november 2016 is de website van het Maritiem Portal online (https://maritiemportal.nl/). Het Maritiem Portal wordt ontwikkeld en gehost bij het Huygens Instituut, dat in een Netwerk Maritieme Data ook andere projecten, databases en e-publicaties op maritiem gebied wil samenbrengen.

Graag nodigen de algemeen directeur van het Huygens ING – KNAW, de coördinatoren van de Maritieme Koepel, de Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal en de hoofdredactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland u als deelnemer, auteur of belangstellende uit voor het zevende symposium Maritiem Portal en Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland op 29 maart 2019. Het centrale thema op het symposium is: ‘Maritiem tableau: Vier resultaten van nieuw maritiem-historisch onderzoek in Nederland’.

Wij hopen van harte u op vrijdagmiddag 29 maart 2019 te mogen begroeten in het Maritiem Museum Rotterdam. Zou u zo vriendelijk willen zijn om u vóór vrijdag 22 maart 2019 aan te melden bij marja.de.keuning@huygens.knaw.nl? Deelname aan het symposium is gratis. Aanmelding is noodzakelijk in verband met het beperkte aantal zitplaatsen. Zonder een bevestiging van registratie is deelname aan het symposium helaas niet mogelijk. Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking.

 

 

Advertenties
Geplaatst in Nieuws

Fellowshipsmiddag Het Scheepvaartmuseum

De collectie als basis voor onderzoek: Fellowships- en onderzoeksmiddag

Op vrijdag 22 februari a.s. presenteren de fellows van Het Scheepvaartmuseum resultaten van hun onderzoek, gebaseerd op de maritieme collectie van het museum. Daarnaast nemen twee conservatoren van het museum u mee in hun onderzoek. Lees verder

Geplaatst in Nieuws

CfP: Rethinking Power in Maritime History

Het Hakluyt Society Symposium 2019 zal in Leiden plaatsvinden op 5-6 september. De Call for Papers rond het conferentiethema ‘Rethinking Power in Maritime History’ staat nu online. Abstracts kunnen worden ingestuurd voor 1 maart 2019. Lees verder

Geplaatst in Nieuws

Drie publicaties over de strijd ter zee tegen Japan, 1941-1942

Nederlanders gaan in de regel prat op hun talenkennis. En toch kregen in de zestiger jaren de in Tokyo verschenen boeken uit de Japanse War History Series over de Tweede Wereldoorlog niet meteen de aandacht die ze verdienden. Inmiddels zijn twee delen over de aanval van Japan op het voormalig Nederlands-Indië in het Engels vertaald en recent met enige publiciteit in Nederland bekend geworden. De vertaling is te danken aan de Corts Foundation, een stichting die geschiedenis- en archiefprojecten uitvoert die betrekking hebben op de geschiedenis van het huidige Indonesië, met speciale aandacht voor de tijd van de VOC, de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie. Op de website van de stichting zijn de beide publicaties gratis te downloaden en staat een helder verslag te lezen van de boekpresentatie van het tweede deel, op 24 september 2018 in Leiden: https://www.cortsfoundation.org/nl/nieuws/142-september-2018-publicatie-tweede-senshi-sosho-deel . Lees verder

Geplaatst in Boeken, Nieuws

Vacature: wetenschappelijk onderzoeker Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum is op zoek naar een wetenschappelijk onderzoeker voor onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse scheepsbouw, met de Amsterdamse houten scheepsbouw als zwaartepunt. Stichting Het “Meyjes Fonds” heeft bij Het Scheepvaartmuseum een fonds op naam ingesteld waarmee dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt. Meer informatie over de vacature is hier te vinden.

Geplaatst in Nieuws

Najaarsnummer Tijdschrift voor Zeegeschiedenis

VoorkantTVZ20182Onlangs verscheen het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. Dit nummer is een mooie afspiegeling van de maritieme geschiedenis en bestrijkt een rijk palet aan thema’s die de relatie van de mens tot de zee betreffen. In de vier artikelen komen de sectoren marine, koopvaardij inclusief de grote handelscompagnieën en visserij aan bod. Methodologie en perspectief verschillen per auteur. Martijn Heijink deed onderzoek naar het portret van kapitein-geweldige Otto van Vollenhoven en zijn gezin, een schilderij dat recentelijk door Het Scheepvaartmuseum is aangekocht. Over het belang van de handel op het Oostzeegebied voor de Republiek der Verenigde Nederlanden is reeds veel geschreven. Door het stellen van nieuwe vragen aan bekende bronnen, zoals de Sonttolregisters, komt Mogens Jensen tot verrassende inzichten over de bouw van fluitschepen, dé vrachtvaarders van Europa in de vroegmoderne tijd. Gijs Dreijer beschrijft hoe in het begin van de achttiende eeuw in Oostende particulieren, met steun van de landvoogd, probeerden het monopolie van de gevestigde Britse en Nederlandse handelscompagnieën te ondermijnen. Op basis van nauwgezet onderzoek in de schuldboeken van de visafslag van Middelharnis kan Marlies Jongejan nieuw licht werpen op het functioneren van de visafslag en de visserij ‘ter verse’ op de Zuid-Hollandse eilanden tijdens de Bataafs-Franse tijd. De anekdote van de hand van Dirk Tang staat in het teken van het ms Oranje, het alom bekende passagiersschip van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’. Jirsi Reiders verhaalt over de digitalisering van het Amsterdamse notarieel archief. Traditiegetrouw sluit dit nummer van het Tijdschrift af met de Boek­ besprekingen en Signalementen.

Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Voor leden

De tewaterlating van de ‘Witte Swaen’

Onder een bewolkte lucht werd op zaterdag 27 oktober 2018 in Harlingen de reconstructie van het expeditieschip van Willem Barentsz tewater gelaten. Net voordat het begon te regenen werd het schip gedoopt door prinses Margriet. Ook werd de naam van het schip bekend gemaakt. Die was lange tijd onzeker; in diverse boeken werd het schip ‘de Windhond’ genoemd, maar daarbij werd niet naar primaire bronnen verwezen. Volgens bouwmeester Gerald de Weerdt heette het schip in werkelijkheid de ‘Witte Swaen’ en was ‘de Windhond’ de naam van een schip tijdens een eerdere expeditie van Barentsz.

Barentsz foto Lees verder

Geplaatst in Blog