Voorjaarsbijeenkomst in Rotterdam

Foto: Theo de Man

De Leuvehaven in Rotterdam (Foto: Theo de Man)

Op zaterdag 30 mei 2015 zal de voorjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis plaatsvinden in het Maritiem Museum te Rotterdam. De dag staat geheel in het teken staan van de moderne maritieme geschiedenis.

Naast de gebruikelijke ledenvergadering zullen vijf sprekers aspecten van de moderne maritieme geschiedenis uit de doeken doen in relatie tot de Rotterdamse haven. Ook zal de J.R. Bruijn-prijs voor de beste maritiem-historische scriptie worden uitgereikt. In de namiddag wordt een bezoek gebracht aan de tentoonstelling Mainport Live, is er een rondleiding door de Leuvehaven (foto) langs de verschillende museumschepen en de graanelevator. Kijk hier voor het programma en het aanmeldformulier.

Geplaatst in Nieuws, Speciaal voor leden | Een reactie plaatsen

Interview met professor Schokkenbroek

Op 21 november 2013 werd onze voorzitter, professor Joost Schokkenbroek, door webredacteur Jurjen R. Leinenga geïnterviewd. Onze voorzitter had kort tevoren aan de VU het bijzonder hoogleraarschap maritiem erfgoed en maritieme geschiedenis aanvaard. Het was de bedoeling om met het interview de invulling van de nieuwe Amsterdamse leerstoel eens te plaatsen tegenover of naast de leerstoel maritieme geschiedenis in Rotterdam. De Rotterdamse invulling van die vacature liet echter op zich wachten en uiteindelijk raakte het idee van een tweeluik op de achtergrond. Dat het interview nu toch wordt gepubliceerd, is te danken aan de inhoud. Het gaat uitvoerig in op Schokkenbroek’s relatie met (walvisvaart-)geschiedenis, maar ook op het beleid van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam ten aanzien van tentoonstellingen en collectievorming. Schokkenbroek geeft duidelijke antwoorden op vragen die waren opgekomen naar aanleiding van zijn oratie op 5 september 2013. Daarin had hij sterk de nadruk gelegd op het belang van museale objecten voor maritiem historisch onderzoek. Lees verder

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Red Star Line Museum

Wie al eens de film Titanic zag, kan zich een voorstelling maken van de grote oceaanstomers die vanaf het eind van de 19e eeuw de oversteek maakten vanaf West-Europa naar de oostkust van Noord-Amerika. Een razend interessante geschiedenis die sinds september 2013 in het Red Star Line Museum in Antwerpen wordt opgedist.

De SS Belgenland, het grootste schip van de Red Star Line (Foto: Red Star Line Museum)

Het museum is gevestigd aan de Rijnkaai, in een gebouw dat door de Red Star Line werd gebruikt voor de medische inspectie van emigranten die inscheepten bij de rederij.
Bij binnenkomst in het museum wordt eerst kort een grove schetst gepresenteerd van de geschiedenis van de rederij. Daarna begint het avontuur voor de bezoeker, die in de voetsporen van een 19e- of 20e-eeuwse landverhuizer treedt. Door middel van een indrukwekkende film wordt het grote verhaal van de ongekend harde levensomstandigheden van land- en fabrieksarbeiders uit vooral Duitsland, Oost- en Zuid-Europa, van onderdrukte Joden in Rusland en van andere migranten die op de vlucht waren voor oorlog en armoede verteld. Hun perspectieven geven een inkijkje in een woelige tijd met grote sociale ongelijkheid waardoor velen van hen bereid waren alles op te geven in de hoop zich in den vreemde een beter leven te verschaffen.
In het kielzog daarvan kan de bezoeker zich verder verdiepen in enkele personen waarvan de geschiedenis verder is uitgediept. Zij zijn van divers allooi en verschillend van komaf. Leuk detail hierbij is Robbert Dijkgraaf die de geschiedenis van Albert Einstein belicht – ook een vluchteling die vertrok met de Red Star Line.
Op interactieve wijze kan de bezoeker zelf nagaan hoe de tocht vanuit het achterland naar één van de havensteden die de Red Star Line bediende, verliep. Door gebruik te maken van zeer divers beeldmateriaal en goed uitgewerkte petit histoires wordt het voor de bezoeker zodoende op unieke wijze mogelijk gemaakt zich een eeuw later te identificeren met één van de vele motieven van de immigranten van destijds.

Het Red Star Line Museum met bijbehorende uitkijktoren (Foto: photo news)

In het tweede deel van het museum, gelegen één etage boven de zojuist beschreven expositiezalen, is er meer aandacht voor de boottocht zelf. Er wordt begonnen met het beschrijven van de verregaande medische controles in Antwerpen en de isolatieperiode op bijvoorbeeld Ellis Island. Een klassiek inkijkje aan het leven aan boord wordt gegeven door diverse scheepsmodellen en diverse andere objecten zoals kleding en vrijetijdsaccessoires. Het museum besluit met een zaal waaraan aantallen en de herkomst van de migranten overzichtelijk in enige diagrammen worden weergegeven. Ook de Amerikaanse propaganda tegen migranten wordt aan de hand van diverse affiches nog even aangestipt, waardoor het museum zo’n beetje alle mogelijke perspectieven onder het voetlicht heeft gebracht.

Wie maritiem geïnteresseerd is en Antwerpen bezoekt, is het museum van harte aan te bevelen. Het fonkelnieuwe museum vertelt een voor vandaag de dag zeer relevant verhaal door de ogen van diverse bevolkingsgroepen aan de hand van een prachtige collectie. Een bezoek is daarbij ook niet te lang, met 1,5 tot 2 uur heeft men uitgebreid de mogelijkheid om de kennis goed tot zich te nemen. Naast de aandacht voor de sociaal-economische achtergronden komt ook de meer in klassiek maritiem geïnteresseerde bezoeker volop aan zijn trekken. Een klein kritiekpuntje is er overigens nog wel op te merken aan het museum. Ondanks de imposante uitwerking van de geschiedenis van de Red Star Line zelf, blijft het onduidelijk wat de positie van deze rederij was ten opzichte van andere trans-Atlantische rederijen, zoals de Holland-Amerika Lijn en de White Star Line. Laatstgenoemde rederijen hebben echter nog geen volledig museum aan zich gewijd gekregen, zodat we ons in hun geval vooralsnog tevreden moeten stellen met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet.

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Wat zijn uw wensen voor de digitale nieuwsbrief?

Wij zijn benieuwd naar uw wensen ten aanzien van de nieuwe Acht Glazen. In de loop van dit jaar willen wij deze ledennieuwsbrief digitaal gaan versturen aan alle leden van wie bij het secretariaat een e-mailadres bekend is. U kunt zich nu al aanmelden voor deze e-mailvariant. Door Acht Glazen voortaan digitaal te versturen kunnen we besparen op de druk- en verzendkosten én kunnen wij ook meer nieuwsbrieven per jaar gaan versturen. Maar er zijn zoveel mogelijkheden, dus laat via deze mini-enquête ons weten hoe u in de toekomst het liefst Acht Glazen zou willen ontvangen. De resultaten worden besproken tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Rotterdam.

Geplaatst in Speciaal voor leden | Een reactie plaatsen

De ontdekkingsreis van Willem Schouten en Jacob le Maire

halvemaen1halvemaen2door Dirk Tang

In juni 1615 vertrok een kleine vloot van twee schepen uit het Noord-Hollandse Hoorn op zoek naar het onbekende Zuidland. Om het geldende VOC-monopolie letterlijk te omzeilen zou men proberen een nieuwe vaarweg te vinden langs het uiterste zuidelijke puntje van Zuid-Amerika. Op 29 januari 1616 ontdekte men Kaap Hoorn, maar het Zuidland vond men niet.

De reis zal dit jaar in en om de stad Hoorn met vele festiviteiten en publicaties worden herdacht en gevierd. In dat kader komt zelfs een replica van het beroemde schip Halve Maen, waarmee Henry Hudson in 1609 de later naar hem genoemde rivier opvoer, naar Hoorn.

De replica is inmiddels in New York aan boord van een transportschip geplaatst en onderweg. Het zal naar verwachting op 23 mei feestelijk Hoorn binnenvaren, waarna het voorlopig de eerste vijf jaar ter bezichtiging zal worden opengesteld.

Foto: Mars et Historia

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief Acht Glazen wordt digitaal

logo-nvvz Met ingang van dit jaar zal de nieuwsbrief Acht Glazen ook digitaal worden verspreid aan leden. Acht Glazen bevat verenigingsnieuws zoals aankondigingen van bijeenkomsten. Veel leden hebben hun e-mailadres al doorgegeven aan de secretaris. Zij ontvangen in april de eerste e-mailnieuwsbrief automatisch op dit adres. Wie zijn of haar e-mailadres nog niet heeft doorgegeven of een nieuw e-mailadres wil doorgeven, kan dit doen via het online aanmeldformulier.

Geplaatst in Speciaal voor leden | Een reactie plaatsen

Lezing prof.dr. Henk den Heijer over Piet Hein

Op 18 juni organiseert de New Holland Foundation in het Maritiem Museum, Leuvehaven 1 in Rotterdam een bijeenkomst voor genodigden, waar een lezing wordt gehouden door prof.dr. Henk den Heijer met als titel ‘Piet Hein, zeeheld tegen wil en dank’, waarna er een ontvangst volgt tussen de Topstukken van het museum. De bijeenkomst begint om 17:00 en duurt tot 19:00 uur. Leden van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis kunnen zich hiervoor aanmelden bij jolienbogaards@newhollandfoundation.nl met vermelding van hun naam en postadres. De uitnodiging dient dan tevens als toegangsbewijs.

Geplaatst in Speciaal voor leden | Een reactie plaatsen