Voorjaarsbijeenkomst in Rotterdam

Foto: Theo de Man

De Leuvehaven in Rotterdam (Foto: Theo de Man)

Op zaterdag 30 mei 2015 zal de voorjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis plaatsvinden in het Maritiem Museum te Rotterdam. De dag staat geheel in het teken staan van de moderne maritieme geschiedenis.

Naast de gebruikelijke ledenvergadering zullen vijf sprekers aspecten van de moderne maritieme geschiedenis uit de doeken doen in relatie tot de Rotterdamse haven. Ook zal de J.R. Bruijn-prijs voor de beste maritiem-historische scriptie worden uitgereikt. In de namiddag wordt een bezoek gebracht aan de tentoonstelling Mainport Live, is er een rondleiding door de Leuvehaven (foto) langs de verschillende museumschepen en de graanelevator. Kijk hier voor het programma en het aanmeldformulier.

Geplaatst in Nieuws, Speciaal voor leden | Een reactie plaatsen

Onlangs verschenen: Nederlandse scheepsbouw, dynamiek in dertig gesprekken

Joke Korteweg, Nederlandse Scheepsbouw, dynamiek in dertig gesprekken. Sleutelfiguren uit een halve eeuw scheepsbouw vertellen hun verhaal

Van der Weele-Schipper Fonds / Uitgeverij Boekschap, Hoog-Keppel
220 blz.
€ 32,50
ISBN: 978-94-90357-12-2

De Nederlandse scheepsbouw maakt tegenwoordig deel uit van een florerende maritieme sector, die zowel landelijk als internationaal een belangrijke rol speelt. Toch wordt de naoorlogse scheepsbouw vooral geassocieerd met bedrijfssluitingen, overheidssubsidies en de RSV-enquête. Hoe kon de sector dit alles overleven? Die vraag was vormt het uitgangspunt voor dit boek over een halve eeuw Nederlandse scheepsbouw.

Maritiem historica Joke Korteweg, voor veel leden van de Verenigining bekend als redactielid van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, voerde dertig gesprekken met leidende personen uit de sector zoals scheepsbouwers, academici, ambtenaren en politici. Allen mensen die invloed hebben gehad – en soms nog steeds hebben – op de ontwikkelingen in de scheepsbouw in de afgelopen vijftig jaar komen daarbij aan bod. Onder hen bevinden zich illustere namen als scheepsbouwer Kommer Damen of oud-minister Harry Langman. Dertig interviews met mensen die ‘erbij waren’ en vanuit hun eigen perspectief vertellen hoe het er in die veelbewogen decennia aan toe ging, en waarom.

Bron: Uitgeverij Boekschap

Geplaatst in Boeken | Een reactie plaatsen

Onlangs verschenen: Aan de overkant

Lodewijk Wagenaar (red.), Aan de overkant. Ontmoetingen in dienst van de VOC en WIC (1600-1800)
Sidestone Press, Leiden
342 blz.
€ 29,95 (softcover), € 59,95 (hardcover), PDF gratis
ISBN: 9789088903168

In de zeventiende en achttiende eeuw hebben meer dan een miljoen mannen en een paar duizend vrouwen de verre reis gemaakt naar de koloniale vestigingen van de VOC en WIC. Hoe leefden ze daar en wat weten we eigenlijk van hun opvattingen over de exotische streken waar ze vertoefden? Hoe keken zij naar de mensen die zij ‘aan de overkant’ ontmoetten? Waren deze reizigers en emigranten geïnteresseerd in andere culturen? Begrepen zij iets van de andere religies, gewoonten en samenlevingen waarin zij terechtkwamen? Of ging het hen alleen maar om het najagen van het eigenbelang voor hun bazen of voor zichzelf.

De Nederlanders die we in de bronnen tegenkomen brachten hun eigen – gekleurde – opvattingen mee. Die klinken vaak door in denigrerende of jaloerse opmerkingen. Maar gelukkig zijn er ook voorbeelden van waardering en samenwerking: plaatselijke informanten speelden bijvoorbeeld een belangrijke rol in de overdracht van kennis van andere culturen.

Deze bundel levert een rijke verzameling verhalen op over de vraag hoe Nederlanders en ‘zij die aan de overkant leefden’ over en weer naar elkaar keken en elkaar de maat namen.

Bron: Sidestone Press

Geplaatst in Boeken | Een reactie plaatsen

Voorjaarsnummer Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 2015 verschenen

Zojuist is het voorjaarsnummer van ons Tijdschrift voor Zeegeschiedenis verschenen. Leden van de Vereniging ontvingen het jongste nummer dit weekend al in de brievenbus.

In dit voorjaarsnummer zijn artikelen opgenomen van Jurre Knoest over de Japanse perceptie van VOC-dienaren in Nagasaki; Filipa Ribeiro da Silva over het beeld van Nederlanders in West-Afrika; Edgar Pereira over de Portugese kijk op Nederlanders tijdens de verovering van Angola; Susana Münch Miranda en João Paulo Salvado over de slag bij Paraíba in 1640, Dirk Tang over lorrendraaiers in Afrika en Remmelt Daalder over Michiel de Ruyter als filmheld.

Wilt u ook het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis ontvangen? Wordt dan lid van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Interview met professor Joost Schokkenbroek

Op 21 november 2013 werd onze voorzitter, professor Joost Schokkenbroek, door webredacteur Jurjen R. Leinenga geïnterviewd. Onze voorzitter had kort tevoren aan de Vrije Universiteit het bijzonder hoogleraarschap maritiem erfgoed en maritieme geschiedenis aanvaard. Het was de bedoeling om met het interview de invulling van de nieuwe Amsterdamse leerstoel te plaatsen tegenover of naast de leerstoel maritieme geschiedenis in Rotterdam. De Rotterdamse invulling van die vacature liet echter op zich wachten en uiteindelijk raakte het idee van een tweeluik op de achtergrond. Dat het interview nu toch wordt gepubliceerd, is te danken aan de inhoud. Het gaat uitvoerig in op Schokkenbroeks relatie met (walvisvaart-)geschiedenis, maar ook op het beleid van Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam ten aanzien van tentoonstellingen en collectievorming. Schokkenbroek geeft duidelijke antwoorden op vragen die waren opgekomen naar aanleiding van zijn oratie op 5 september 2013. Daarin had hij sterk de nadruk gelegd op het belang van museale objecten voor maritiem-historisch onderzoek. Lees verder

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Red Star Line Museum

Wie al eens de film Titanic zag, kan zich een voorstelling maken van de grote oceaanstomers die vanaf het eind van de 19e eeuw de oversteek maakten vanaf West-Europa naar de oostkust van Noord-Amerika. Een razend interessante geschiedenis die sinds september 2013 in het Red Star Line Museum in Antwerpen wordt opgedist. Lees verder

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Wat zijn uw wensen voor de digitale nieuwsbrief?

Wij zijn benieuwd naar uw wensen ten aanzien van de nieuwe Acht Glazen. In de loop van dit jaar willen wij deze ledennieuwsbrief digitaal gaan versturen aan alle leden van wie bij het secretariaat een e-mailadres bekend is. U kunt zich nu al aanmelden voor deze e-mailvariant. Door Acht Glazen voortaan digitaal te versturen kunnen we besparen op de druk- en verzendkosten én kunnen wij ook meer nieuwsbrieven per jaar gaan versturen. Maar er zijn zoveel mogelijkheden, dus laat via deze mini-enquête ons weten hoe u in de toekomst het liefst Acht Glazen zou willen ontvangen. De resultaten worden besproken tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Rotterdam.

Geplaatst in Speciaal voor leden | Een reactie plaatsen