Hanno Brand benoemd tot bijzonder hoogleraar Fryslân in de handelsnetwerken van pre-industrieel Europa (1000-1800)

Hanno Brand is per 1 februari benoemd tot bijzonder hoogleraar Fryslân in de handelsnetwerken van pre-industrieel Europa (1000-1800) namens de Fryske Akademy aan de Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Brand zal de functie voor een periode van vijf jaar gedurende één dag per week vervullen binnen de afdeling Geschiedenis (leerstoel Middeleeuwse geschiedenis).

hanno-brand

Hanno Brand is tevens bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. Fotocredits: Fotobureau Het Hoge Noorden.

Hij zal zich bezighouden met het geven van onderwijs en het doen van onderzoek op het gebied van de geschiedenis van de Friese handelsnetwerken in de periode 1000-1800. De komende jaren zal hij zijn expertise op dit gebied uitbouwen in relatie tot het profiel en de missie van de Fryske Akademy. Dit houdt in dat Brand naast het doen van onderzoek ook een bijdrage zal leveren aan het (digitaal) toegankelijk maken van Fries geschreven erfgoed, zich richt op de speerpunten in de E-humanities en zich beweegt op het snijvlak van wetenschap en valorisatie. Daarnaast zal Brand betrokken zijn bij relevante ontwikkelingen in het letterendomein van Campus Fryslân, de elfde faculteit in oprichting van de Rijksuniversiteit Groningen.

Meerdere Friese fondsen, waaronder de Kingma Stichting, stellen jaarlijks middelen ter beschikking voor co-financiering van deze leerstoel. De Kingma Stichting bevordert onderzoek naar de geschiedenis van scheepvaart, rederij en koophandel in Friesland.

Hanno Brand (1959) studeerde geschiedenis van de middeleeuwen aan de universiteiten van Leiden en Gent. Na werkzaam te zijn geweest als docent en onderzoeker bij beide universiteiten en als postdoc en projectleider aan het Deutsches Historisches Institut in Parijs stapte hij in 2001 over naar de RUG. Hij werkte als docent en postdoc onderzoeker bij de vakgroep middeleeuwse geschiedenis en was leider van het Hanze Studiecentrum. Brand verrichte destijds onderzoek naar de relaties tussen de Nederlanden en de Hanze in de vijftiende en zestiende eeuw.

In 2009 trad hij in dienst van de Fryske Akademy en begon daar als hoofd van de vakgroep geschiedenis. Sindsdien richt zijn onderzoek zich op de Hanze, de Friese stadhouders en de Friese maritieme geschiedenis in de vroegmoderne tijd. Na een korte interimperiode werd hij in december 2013 benoemd tot directeur-bestuurder van de Fryske Akademy.

Bron: Fryske Akademy

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Onlangs verschenen: Turfschuiten en kustvaarders

280_99999_6140_9789087046217-pcovr-wormgoor_pod

Ingrid Wormgoor, Turfschuiten en kustvaarders. Een geschiedenis van de Groninger scheepsbouw
Uitgeverij Verloren
272 blz.
25 euro
ISBN: 978-90-8704-62-17

De gildebroeders van het schuitenmakersgilde in de stad Groningen zagen hun werkgelegenheid in de zeventiende eeuw fors toenemen toen de vervening van de Veenkoloniën van start ging. De vraag naar turfschuiten was zo groot dat ze daar bij lange na niet aan konden voldoen. Het duurde daarom niet lang voordat in de nieuw ontgonnen veengebieden tal van werven en werfjes werden opgericht. Dat was het begin van een bloeiende bedrijfstak die tot op de dag van vandaag bestaat. Eerst werden vooral turfschuiten gebouwd, maar al gauw vroegen de Groninger schippers om grotere, zeewaardige schepen om hun waren verder weg te kunnen brengen. Die schepen kwamen er, waarbij de bouwers rekening hielden met de smalle kanalen. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Groningse scheepsbouw, waarin bloei en crisis elkaar afwisselden, en laat zien hoe de scheepsbouwers zich aanpasten aan de veranderende omstandigheden.

Geplaatst in Boeken | Een reactie plaatsen

Presentatie Tijdschrift Holland

Op vrijdag 11 december werd door het Tijdschrift Holland een themanummer over maritieme identiteit gepresenteerd. Een verslag over deze dag is hier te lezen, Hans Zijlstra maakte voor de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis een fotoimpressie.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Fijne feestdagen!

kerst- en nieuwjaarstelegrammen voor Nederlandse schepen

Anthoni Hoogendoorn, Kerst- en Nieuwjaarstelegrammen voor Nederlandse schepen op zee, 1955 (Collectie Het Scheepvaartmuseum)

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis wenst alle leden en de bezoekers van de website hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2017 toe.

In het nieuwe jaar is de Vereniging vanzelfsprekend weer van de partij met aansprekende activiteiten, informatieve artikelen in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis en wetenswaardigheden op de website.

Nog geen lid? Neem dan alvast een voorschot op de goede voornemens voor het nieuwe jaar en meldt u nu aan!

Benieuwd naar de afbeelding? Kijk voor meer informatie op Maritiem Digitaal.

Geplaatst in Nieuws, Voor leden | Een reactie plaatsen

Onlangs verschenen: Een Zwitsers leven in de tropen

9789035145061_cvr-150x240Leonard Blussé en Jaap de Moor, Een Zwitsers leven in de Tropen. De lotgevallen van Elie Ripon in dienst van de VOC (1618-1626)
Uitgeverij Prometheus
304 blz.
24,95 euro
ISBN: 978-90-3514-50-61

Vierhonderd jaar geleden verliet Elie Ripon zijn woonplaats Lausanne om als huursoldaat in den vreemde te gaan dienen. Bijna tien jaar lang zwierf hij over de wereldzeeën, eerst als walvisvaarder en daarna als officier, piraat, diplomaat en spion in dienst van de VOC. Eenmaal in Azië aangeland, viel hij met zijn neus in de boter. Overal waar tussen 1619 en 1626 oorlog gevoerd werd, vocht hij mee. Na terugkeer in Zwitserland, met een lijf vol littekens, zette deze vechtersbaas annex rasverteller zijn unieke belevenissen op papier, met waardevolle kennis over landen en volken, gelardeerd met kleurrijke verzinsels.

Nooit is zo openhartig, onderhoudend én fantasierijk verteld over het avontuurlijk leven in de begintijd van de VOC als in dit ooggetuigenverslag dat voor het eerst in het Nederlands verschijnt.

Prof. dr. Leonard Blussé (Universiteit Leiden) is auteur van onder meer Bitters Bruid, Retour Amoy en Visible Cities.
Dr. Jaap de Moor (senior-onderzoeker verbonden aan de sectie militaire geschiedenis van de Landmachtstaf) publiceerde Westerling’s oorlog en Generaal Spoor. Triomf en tragiek van een legercommandant.

VPRO Boeken besteedde op 20 november 2016 een item aan dit boek, waarbij onder andere Leonard Blussé werd geïnterviewd.

Geplaatst in Boeken, Nieuws | Een reactie plaatsen

Onlangs verschenen: De tegenaanval

cover De tegenaanvalHenk Bussemaker en Janet van Klink, De tegenaanval. Anton Bussemaker (1900-1941) Onderzeebootcommandant
Walburg Pers
256 blz.
24,95 euro
ISBN: 978-94-62491-52-6

De Nederlandse onderzeeboot Hr.Ms. O 16 behaalde in de nacht van 11 op 12 december 1941 het eerste belangrijke succes van de geallieerden na de Japanse aanval op Pearl Harbor: de onderzeeboot torpedeerde vier Japanse troepentransportschepen. Commandant Anton Bussemaker (1900-1941) kreeg hiervoor – postuum – de Militaire Willems-Orde uitgereikt want de O 16 liep op 15 december 1941 op een mijn. Slechts één bemanningslid overleefde dit drama. Al kort na de Tweede Wereldoorlog inspireerde het verhaal van de O 16 romanschrijvers, maar de werkelijkheid was anders. Nabestaanden Henk Bussemaker en Janet van Klink beschrijven in De Tegenaanval 75 jaar na het begin van de oorlog in Nederlands-Indië aan de hand van archiefmateriaal en persoonlijke brieven het echte levensverhaal van de commandant van de legendarische O 16.

Geplaatst in Boeken | Een reactie plaatsen

Lancering Maritiem Portal

Op vrijdag 18 november werd in het Trippenhuis in Amsterdam het Maritiem Portal gelanceerd. Het portal biedt toegang tot de deelnemende instellingen en wil maritiem geïnteresseerden op de hoogte stellen van maritiem gerelateerd nieuws, zowel wat betreft het verleden als het heden.

De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis is een van de maritiem-historische instellingen die het portal ondersteunt en afgevaardigden van het bestuur waren dan ook aanwezig bij de feestelijke ‘doop’; een middag met lezingen, voorgezeten door Anita van Dissel (Universiteit Leiden). Tot slot werd de symbolische tewaterlating van het portal verricht door Reginald Visser (Samenwerkende Maritieme Fondsen).

opening-portal

Bij de opening waren veel belangstellenden aanwezig

Lezingen werden verzorgd door mensen van verschillende instellingen. Jelle van Lottum (Huygens ING) opende met een toespraak over de complexiteit van de bronnen waarop maritiem onderzoek is gebaseerd. Het portal zou deze grote diversiteit aan bronnen bijeen moeten brengen, en reiken van initiatieven van amateurs tot wetenschappelijke projecten. Na deze lezing leidde Rik Hoekstra (Huygens ING) de aanwezigen door de website rond, en had het publiek gelegenheid om vragen te stellen. Hierbij lichtte hij toe dat het portal zoals het nu online te zien is, in de toekomst nog zal worden uitgebreid. Er ligt wat dat betreft nog veel open en suggesties vanuit het publiek, zowel in de zaal als online, worden dan ook verwelkomd. Na deze virtuele rondleiding gaf Willemien van de Langemheen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) een presentatie over de activiteiten van RCE op het gebied van tastbaar maritiem erfgoed, met name de onderwaterarcheologie. Ze benadrukte hierbij hoe belangrijk het is dat de officiële instellingen goede banden onderhouden met plezierduikers.

mardoc

Presentatie van Pieter Jan Klapwijk

Tot slot gaf Pieter Jan Klapwijk (Maritiem Museum Rotterdam) een overzicht van de geschiedenis van Maritiem Digitaal, waarop Nederlandse musea die zich met maritieme geschiedenis bezighouden hun collecties delen. Hiernaast presenteerde hij de mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van Maritiem Digitaal in de toekomst.

opening

De symbolische tewaterlating van het Maritiem Portal door Reginald Visser

Na deze lezingen werd het Maritiem Portal officieel geopend door Reginald Visser namens de Samenwerkende Maritieme Fondsen. In de aanstaande maanden bevindt het portal zich in een testfase; commentaar van gebruikers is in deze periode extra welkom. Op 17 maart 2017 wordt deze eerste fase afgesloten en zal de organisatie de plannen voor de volgende fase presenteren.

Momenteel biedt het Maritiem Portal een aantal functies die al geruime tijd onderdeel zijn van de website van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis: maritiem-historisch nieuws, een agenda van maritiem-historische activiteiten in het land, en een overzicht van links naar digitale databases en online bronnen. In de toekomst krijgt de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland een prominente plaats op het Maritieme Portal. In de Nieuwsbrief van het Portal kan meer gelezen worden over de plannen voor de invulling van de website.

Door het Maritiem Portal te ondersteunen hoopt de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis de samenwerking met andere maritiem-historische organisaties te bevorderen, leden van andere maritiem-historische verenigingen te betrekken bij de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, en ook geïnteresseerden in de hedendaagse maritieme wereld te bereiken die zich nog niet bezighouden met de geschiedenis van de zeevaart. De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis wenst het Maritiem Portal dan ook een behouden vaart.

Geplaatst in Blog, Nieuws | Een reactie plaatsen