Blijf op de hoogte, geef tijdig uw e-mailadres door

logo-nvvzDe Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis maakt in toenemende mate gebruik van digitale middelen om met haar leden te communiceren. Hiermee kan worden bespaard op verzendkosten, kan de jaarlijkse contributie aantrekkelijk geprijsd blijven, maar is het vooral mogelijk sneller en vaker nieuwtjes over maritieme activiteiten en gebeurtenissen door te geven. Voorwaarde is wel dat wij van al onze leden een e-mailadres hebben. Geef uw e-mailadres daarom door via het online formulier.

Geplaatst in Speciaal voor leden | Een reactie plaatsen

Promovendus onderzoekt personeelsbeleid Marine 1850-1914

Sinds begin 2015 onderzoekt Johan van de Worp, promovendus bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), de relatie tussen de Koninklijke Marine en de Nederlandse samenleving in de periode 1850-1914. Daarbij heeft het personeelsbeleid van de marine en de arbeidsomstandigheden op Harer Majesteits schepen zijn bijzondere aandacht. Als bronnen gebruikt hij naast kranten en marinetijdschiften ook egodocumenten. Meer hierover vindt u op www.vakbondshistorie.nl/dossiers/article/egodocumenten-geven-kleur-aan-een-verhaal.html. Van der Worp doet tot slot een oproep aan de familieleden van oud-marinemensen die werkzaam waren in deze periode om egodocumenten beschikbaar te stellen voor zijn onderzoek.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Najaarsnummer Tijdschrift voor Zeegeschiedenis verschenen

tvz-1502 Dit weekend viel bij alle abonnees het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis op de deurmat.

In dit nummer aandacht voor het zeestuk van de Slag bij Gibraltar door Cornelis van Wieringen (Ron Brand), Nederlandse cruisereizen naar Noorwegen in het Interbellum (Iris van der Zande), culturele vormgeving aan boord van trans-Atlantische passagiersschepen (Hans Krabbendam), de mislukte missie van Abraham Houtman (Gerhard de Kok), visserij onder Oostenrijkse vlag tijdens de Vierde Engelse Oorlog (Marlies Jongejan) en een anekdote over “een ghemeene Olifantstandt” (Dirk Tang).

Kortom, voor elk wat wils in dit nieuwste nummer van het Tijdschrift. Leden ontvangen het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis gratis. Ook lid worden, meldt u dan nu aan!

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

De Koningssloep terug in Het Scheepvaartmuseum

Sinds een kleine maand is het kroonjuweel van Het Scheepvaartmuseum, de Koningssloep ontworpen door Cornelis Jan Glavimans, voor het eerst in acht jaar weer in vol ornaat te bezichtigen. In een speciaal schiphuis op de museumsteiger kan de gerestaureerde ‘Koninklijke Chaloup’ weer pronken. Het museum organiseert tot en met 18 december meerdere rondleidingen om meer over dit statige vaartuig te weten te komen. Gelijktijdig verscheen bij WBooks het boek De Koningssloep door conservatoren Elisabeth Spits, Sarah Bosmans en Sara Keijzer.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Leidse collegereeks zeegeschiedenis

nederlandopdewereldzeeenIn het studium generale Nederland op de wereldzeeën aan de Universiteit Leiden worden door prof.dr. Henk den Heijer en dr. Anita van Dissel diverse aspecten van de Nederlandse scheepvaartgeschiedenis in een internationale context belicht. Marine en kaapvaart, cartografie en navigatie, moedernegotie en grote compagnieën, containervaart en offshore, schepen en zeevarenden, havenfaciliteiten en binnenvaart komen aan de orde. De collegereeks geeft een actueel beeld van de Nederlandse maritieme geschiedenis in de breedste zin van het woord.

De lezingen vinden plaats op dinsdagavonden vanaf 3 november 2015 t/m 8 december 2015, van 19.30 tot 21.15 uur in zaal 003 van het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden. De toegang is gratis en aanmelding is niet nodig. Zie voor het programma: http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/studium-generale/nl-op-de-wereldzeeen/ned-op-de-wereldzeeen.html

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Impressie najaarsbijeenkomst Hoorn

Deze galerij bevat 8 foto's.

Een meer uitgebreide fotoreportage gemaakt door Hans Zijlstra is te vinden op Google Foto’s.

Galerij | Een reactie plaatsen

Stadsarchief Amsterdam ontdekt VOC-aandeel

In het archief van de Weeskamer is een onbekend aandeel van de Verenigde Oostindische Compagnie ontdekt. Het aandeel, ter waarde van zeshonderd gulden, werd op 6 oktober 1606 gekocht door Theunis Jansz, kruidenier en later haringkoper, wonende in de Vrouwensteeg. Het is daarmee één van de oudste aandelen van de VOC.

voc-aandeel amsterdam

Het aandeel van Theunis Jansz heeft verschillende eigenaars gekend. Via overerving is het document vier generaties doorgegeven tot het uiteindelijk in het bezit kwam van Agnietje Nagel, onder beheer van de Weeskamer. De Weeskamer was een stedelijke instelling die toezicht hield op het beheer van de boedels van (half)wezen, die bij meerderjarigheid recht hadden op een erfdeel. Agnietje bezat ook een huis aan de Herengracht, waar veel kosten voor gemaakt moesten worden. Om het huis te behouden werd in 1739 het VOC-aandeel uit de boedel verkocht. Toen de recipisse samen met de opbrengst weer werd ingeleverd bij de Weeskamer, werd deze verkeerd opgeborgen.

In 1602 kreeg de VOC toestemming om handel te drijven met Oost-Indië, maar er was nog veel geld nodig om daadwerkelijk uit te kunnen varen. Vanaf 1 augustus van dat jaar konden particulieren daarom investeren in de VOC. Dit werd gedaan door maar liefst 1.143 personen, een gevarieerd gezelschap van winkeliers, timmerlieden, advocaten en huishoudsters. Theunis Jansz was er één van. Investeringen werden opgeschreven in het aandeelhoudersregister en de investeerder kreeg hiervan een betalingsbewijs, een recipisse. Zo’n recipisse is het document dat recent ontdekt is. Omdat de particuliere participatie in de VOC overdraagbaar en verkoopbaar was, beschouwt men dit als de eerste vorm van aandelen.

Eerder werd het (destijds) oudste VOC-aandeel ontdekt in het Stadsarchief Amsterdam. Nadat dit echter in 1979 in een publicatie was verschenen, is het uit het archief verdwenen en in de handel terecht gekomen. In 2010 werd in het Westfries Archief een VOC-aandeel gevonden dat enkele weken ouder was. Het in 2015 door medewerker Monique Peters ontdekte aandeel van 6 oktober 1606 is hiermee dus het op twee na oudste (bekende) VOC-aandeel.

Bron: Stadsarchief Amsterdam

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Najaarsbijeenkomst in Hoorn

Beeld uit de tentoonstelling Kaap Varen (Foto: Westfries Museum)

Beeld uit de tentoonstelling Kaap Varen (Foto: Westfries Museum)

Op zaterdag 7 november 2015 vindt de najaarsbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis plaats in het Westfries Museum te Hoorn. De dag staat in het teken van de Kaap Hoornvaart die dit jaar zijn 400-jarig bestaan viert. In drie lezingen komen het journaal van de ontdekking door Schouten en Le Maire, de moderne Kaap Hoornvaart en de expositie Kaap Varen in het Westfries Museum aan bod. Vervolgens kan een bezoek worden gebracht aan deze expositie en aan de replica van de Halve Maen. Kijk hier voor het volledige programma en het aanmeldformulier.

Geplaatst in Speciaal voor leden | Een reactie plaatsen