Voorjaarsbijeenkomst Vlaardingen

Impressie van het Museum VlaardingenOp zaterdag 28 mei 2016 houdt de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis haar voorjaarsbijeenkomst in Museum Vlaardingen aan de Westhavenkade 56 te Vlaardingen. De dag staat geheel in het teken van de visserijgeschiedenis die prominent in het nieuwe museum wordt uitgelicht. De vier lezingen hebben betrekking op de realisatie van het nieuwe museum en verschillende tijdvakken van de moderne visserijgeschiedenis die haar wortels in belangrijke mate in Vlaardingen heeft. De lezingen zullen worden gehouden in paviljoen ‘De Joon’, recht tegenover het museum aan de haven. Aansluitend op het lezingenprogramma kunnen het museum en museumschip De Balder worden bezocht.

Meer informatie en aanmelden

Geplaatst in Speciaal voor leden | Een reactie plaatsen

Verkoop verenigingsartikelen

Bent u nog op zoek naar een ontbrekend exemplaar van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis om uw serie compleet te maken? Of heeft u altijd al zo’n exclusieve ‘scheepjesdas’ willen dragen? Tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Vlaardingen op 28 mei aanstaande worden verschillende verenigingsartikelen verkocht.

Das (verenigingslogo met blauw schip): 15 euro
Das (verenigingslogo met zilver of goud schip): 10 euro
Broche: 10 euro
Tijdschrift: 5 euro

De actie geldt zo lang de voorraad strekt.

Geplaatst in Speciaal voor leden | Een reactie plaatsen

Standaardwerk over Nederlandse scheepsbouw (1876-1880) online beschikbaar

Tideman

Plaat met pantserschepen afkomstig uit het Memoriaal van de Marine.

Bruno Joannes Tideman (1834-1883) was de belangrijkste Nederlandse marine-ingenieur van de negentiende eeuw. Hij benaderde scheepsbouw zowel vanuit een praktische als theoretische invalshoek. Zo deed hij als eerste proeven met schaalmodellen om optimale rompvormen te ontwerpen.

Van groot belang is zijn tussen 1876 en 1880 verschenen Memoriaal van de Marine, een standaardwerk.

Tideman stond middenin de moderne technische ontwikkelingen in de toenmalige bouw van marineschepen, met de overgang van zeil naar stoom en van hout naar ijzer. Uiteindelijk resulteerde dat in pantserschepen, onderzeeboten en de introductie van geharde puntgranaten, torengeschut en torpedo’s.

Nederlandse marine-officieren en ingenieurs zoals Tideman volgden de internationale ontwikkelingen nauwgezet en adviseerden de minister van marine hierover.

Tegen deze achtergrond moet het Memoriaal van Tideman worden gezien. Het geeft een uitstekende indruk van wat er op dat moment bekend was over materiaalsoorten, theoretische berekeningen, bouwkosten etc. De bibliotheek van de Koninklijke Mij. De Schelde bezit een exemplaar van dit standaardwerk. Omdat hiervan slechts enkele exemplaren beschikbaar zijn bij musea en andere culturele instellingen heeft het Gemeentearchief Vlissingen het initiatief genomen om het boek te digitaliseren en beschikbaar te stellen via Open Cultuur Data.

Door te klikken op ‘Inventaris’ worden de scans zichtbaar per livret (hoofdstuk). Binnen elk livret kunnen de gescande pagina’s op het computerscherm worden bekeken of als jpg-bestand worden opgeslagen.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Onlangs verschenen: Rome aan de Noordzee

cover Rome aan de NoordzeeArjen Bosman, Rome aan de Noordzee, burgers en barbaren te Velsen
Sidestone Press
136 blz.
24,95 euro
ISBN: 978-90-889-0363-2

In het jaar 15 na Chr. werd ter hoogte van het huidige Velsen een fort met haven aangelegd waar honderden Romeinse soldaten en matrozen waren gelegerd. De Friezen kwamen tot twee keer toe in opstand tegen deze Romeinse militaire aanwezigheid op hun grond. Hoewel de historische bronnen hierover schaars zijn, kan de veldslag aan de hand van de vele archeologische vondsten – waaronder zo’n 500 loden slingerkogels – worden gereconstrueerd. De Romeinen trokken zich terug om enkele jaren terug te keren. 600 meter ten westen van het eerdere fort richtten zij een nieuwe basis in ter ondersteuning van een nieuwe campagne tegen de Friezen en Germanen. Deze nieuwe legerbasis zou bestaan tot halverwege de eerste eeuw de Rijn als de noordgrens van het Romeinse Rijk wordt verkozen. In Rome aan de Noordzee vertelt Arjen Bosman het verhaal van het Romeinse leger en marine in Velsen waarbij hij zich baseert op vijftig jaar archeologisch onderzoek in de regio.

Geplaatst in Boeken | Een reactie plaatsen

Michiel Huijser nieuwe directeur Het Scheepvaartmuseum

logo Het Scheepvaartmuseum Michael Huijser is benoemd tot nieuwe directeur van Het Scheepvaartmuseum. Hij volgt Hans Gerson op die sinds februari 2016 de rol vervulde als interim directeur van Het Scheepvaartmuseum.

Michael Huijser (1967) is ruim 20 jaar werkzaam in de internationale kunst- en museumwereld. Eerder was hij onder meer directeur van Het Rembrandthuis, het Zuiderzeemuseum en manager van de kunsthal Manarat al Saadivat in de Verenigde Arabische Emiraten. Ook was hij een van de initiatiefnemers van de internationale kunstbeurs Art Rotterdam.

Huijser: ‘Het Scheepvaartmuseum behoort met zijn collectie tot de wereldtop. De komende jaren ligt de uitdaging om het maritieme verhaal van toen, nu en wat gaat komen op een verrassende en innovatieve manier te vertellen. Ik heb er zin in om hieraan mee te werken.’ Huijser begint op 1 juli 2016 in zijn nieuwe functie.

Bron: Het Scheepvaartmuseum

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Romeinse kust inspireert tot tentoonstelling in RMO

romeinsekust De Rijn vormde eeuwenlang de noordelijke grens – limes – van het Romeinse Rijk. Een tweede natuurlijke grens werd in het westen gevormd door de Noordzee. De langdurige aanwezigheid van Romeinen in het kustgebied heeft veel en bijzondere sporen in de bodem achtergelaten.

Daarbij valt te denken aan de meest noordelijke Romeinse vlootbasis bij Velsen of de tempel gewijd aan de inheemse godin Nehalennia bij het Zeeuwse Colijnsplaat en aan wie kooplieden uit dank voor een behouden zeevaart altaarstenen schonken. De Romeinen stichtten ook nieuwe nederzettingen zoals Forum Hadriani, het huidige Voorburg. Stroomopwaarts op de Rijn zijn veel scheepswrakken teruggevonden, zoals in de nabijheid van de Romeinse forten Zwammerdam en De Meern. Deze en andere forten speelden een belangrijke rol bij de grensbewaking, maar vormden ook de springplank voor de invasie van de Britse eilanden. In het kustgebied ontwikkelde zich ook een levendige handel. Enerzijds met andere Romeinse provincies, maar ook met de Friezen ten noorden van de rijksgrens.

Een Nehalennia-altaar (Collectie Rijksmuseum van Oudheden, Leiden)

Een Nehalennia-altaar (Collectie Rijksmuseum van Oudheden, Leiden)

Vanaf vrijdag 1 april tot en met 25 september 2016 brengt het Rijksmuseum van Oudheden de Romeinse Noordzeekust in beeld in de tentoonstelling Romeinse Kust. Het is voor het eerst dat de Noordzeekust in de Romeinse tijd het onderwerp voor een tentoonstelling vormt. De tentoonstelling heeft de vorm gekregen van een strandwandeling van Texel naar Zeeland. Daarbij worden vondsten getoond uit de collectie van het RMO, van archeologische depots van de kustprovincies en van het Römisch-Germanisches Zentral Museum in Mainz.

De tentoonstelling is het resultaat van veel recent archeologisch onderzoek langs de kust, maar ook van de uitwerking en publicatie van bijna vergeten opgravingen, die veelal in het kader van het Odyssee-project alsnog konden worden onderzocht.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Had Thor Heyerdahl geluk met de Kon-Tiki?

Thor Heyerdahl (Foto: nasa.gov)

Thor Heyerdahl (Foto: nasa.gov)

In 1947 ondernam de Noorse ontdekkingsreiziger Thor Heyerdahl een experimentele reis met enkele lotgenoten op een vlot van balsahout. Met dit vlot, de Kon-Tiki, legden ze in 101 dagen een afstand van ruim 6.800 kilometer af, van Peru naar Polynesië. Het boek dat Heyerdahl erover schreef werd een bestseller en de reis werd ook als film uitgebracht. Heyerdahl bewees hiermee dat Polynesië vanuit Zuid-Amerika kan zijn bevolkt, maar een recente poging om met twee vlotten de reis te herhalen was minder succesvol. In november 2015 startten veertien expeditieleden de reis, opnieuw vanuit Peru. Na 43 dagen bereikten ze Paaseiland en wilden vandaar doorgaan naar Chili. Vanwege voortdurend ongunstige stromingen en winden besloot het team echter de reis op te geven. Als oorzaak voor het mislukken wezen ze op effecten van El Niño.

Bron: BBC News

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen