J.R. Bruijn-prijs

De J.R. Bruijn-prijs is in 2001 ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. Het doel van de prijs is het stimuleren van de interesse voor en onderzoek naar de (Nederlandse) maritieme geschiedenis, speciaal onder aankomende wetenschappers en andere jonge belangstellenden. De prijs is vernoemd naar de inspirerende oud-hoogleraar zeegeschiedenis van de Universiteit Leiden, prof. dr. Jaap R. Bruijn (geb. 1938), die als docent en hoogleraar zeegeschiedenis in een periode van bijna veertig jaar generaties studenten enthousiast heeft gemaakt voor het vak maritieme geschiedenis.

De prijs wordt uitgeloofd voor een masterscriptie met een maritiem-historisch onderwerp of een onderwerp behorend tot een andere discipline met een duidelijk raakvlak met de zeegeschiedenis. Studenten van universiteiten, het Koninklijk Instituut voor de Marine en het hoger beroepsonderwijs komen voor de prijs in aanmerking.

Een onafhankelijke jury beoordeelt ingezonden scripties en doet het bestuur een voorstel voor de toekenning van de prijs. De uitreiking is om de twee jaar tijdens de voorjaarsvergadering van de vereniging. De eerste maal gebeurde dit in 2003.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1000 euro en een oorkonde. Een (ingekorte dan wel bewerkte) versie van de scriptie kan worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. In 2017 is de prijs voor de zevende keer uitgereikt. De winnaar is Ruben Rosseels. De inzendingen worden beoordeeld door een jury.

De volgende J.R. Bruijn-prijs zal in 2019 worden uitgereikt voor scripties die in de periode 1 december 2016 tot 1 december 2018 zijn goedgekeurd. Inzendingen moeten vóór 1 december 2018 fysiek in drievoud worden ingediend. De inzending moet worden voorzien van vermelding van het cijfer, een kort cv en contactgegevens (tenminste e-mailadres en telefoonnummer). Inzendingen kunnen worden gestuurd aan M. van Groesen, Instituut voor Geschiedenis, Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden. Voor meer informatie: m.van.groesen@hum.leidenuniv.nl

Eerdere winnaars waren:

  • Daniëlle van den Heuvel (2003)
  • Maarten Heerlien (2005)
  • Matthias van Rossum (2009)
  • Suze Zijlstra (2011)
  • Matthijs Ooms (2013)
  • Jaap de Witte (2015)
  • Ruben Rosseels (2017)

De jury van de J.R. Bruijnprijs 2019 bestaat uit Michiel van der Groesen, Samuël Kruizinga en Els Jacobs.

Reglement J.R. Bruijn-prijsPDF-bestand