Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis verschijnt twee maal per jaar en wordt uitgegeven door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. De wetenschappelijke redactie van het blad is echter onafhankelijk. Eén lid van de redactie participeert gewoontegetrouw in het bestuur van de vereniging.

In het tijdschrift staan artikelen over alle mogelijke maritiem-historische onderwerpen. Daarnaast bevat het blad boekbesprekingen (recensies) en een uitvoerig overzicht van nieuwe boektitels en artikelen op maritiem gebied.

Leden van de Vereniging voor Zeegeschiedenis ontvangen het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis gratis. Voor nabestellingen van losse nummers, neem contact op met het secretariaat.

Redactie
prof. dr. C.A.P. (Cátia) Antunes
prof. dr. A.J. (Hanno) Brand
drs. R.J.W.M. (Ron) Brand
dr. R. (Remmelt) Daalder
dr. A.M.C. (Anita) van Dissel (eindredacteur)
drs. W. (Wouter) Heijveld (redactiesecretariaat)
dr. D.H. (Djoeke) van Netten
dr. E.L.L. (Erik) Odegard (boeken ter recensie)
D. (Diederick) Wildeman

De redactie is te bereiken via het redactiesecretariaat dat in handen is van drs. Wouter Heijveld, Sonderdanckstraat 1, 3116 BS Schiedam, of per e-mail: redactie@zeegeschiedenis.nl.

Kopij
Richtlijnen voor auteurs (PDF)

Adverteren
Het is mogelijk om in het blad te adverteren. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot het secretariaat van de vereniging. De tarieven staan op de achterflap van het tijdschrift vermeld.

 


In het najaarsnummer van 2019 zijn de volgende artikelen verschenen:TVZ2019_2

 • André Murteira, Dutch attacks against Portuguese shipping in Asia (1600–1625);
 • Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij, De eerste reis van de Rooswijk. Lotgevallen van de bemanning van een voc-schip, 1737;
 • Martin Hoekstra, De Republiek in een wurggreep? De Nederlandse marineblokkade tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945–1949);
 • Helmer Helmers, Het Palmhoutwrak: van mediahype tot onderzoeksproject;
 • Pepijn Brandon en Ulbe Bosma, Het economisch belang van de slavernij voor de Republiek;
 • Jan Willem Veluwenkamp, Sonttolregisters Online.

TVZ2019_2In het najaarsnummer van 2019 zijn de volgende artikelen verschenen:

 • André Murteira, Dutch attacks against Portuguese shipping in Asia (1600–1625);
 • Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij, De eerste reis van de Rooswijk. Lotgevallen van de bemanning van een voc-schip, 1737;
 • Martin Hoekstra, De Republiek in een wurggreep? De Nederlandse marineblokkade tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945–1949);
 • Helmer Helmers, Het Palmhoutwrak: van mediahype tot onderzoeksproject;
 • Pepijn Brandon en Ulbe Bosma, Het economisch belang van de slavernij voor de Republiek;
 • Jan Willem Veluwenkamp, Sonttolregisters Online.

TVZ2019In het voorjaarsnummer van 2019 zijn de volgende artikelen verschenen:

 • Simone Nieuwenbroek, Een koets in de golven. Het cognitieve landschap van het Hollands Diep na het noodlottige ongeval van stadhouder Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, 1711–1712;
 • Iris van der Zande, De hoop van het vaderland. Cruisereizen voor Nederlandse jongens met het kampeerschip Tarakan in de jaren 1930;
 • Aart Ruijter, Naar Indonesië en weer terug. Transport van een expeditieleger (1945–1951);
 • Dirk J. Tang en Alex Poldervaart, Van Vlaggetjesdag naar Dag van de Nederlandse Zeevisserij;
 • Victor Enthoven, De ‘Bataafsche Flotille’, 1804;
 • Roosanne Goudbeek, Trans-Atlantische slavenhandel in het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie.

VoorkantTVZ20182In het najaarsnummer van 2018 zijn de volgende artikelen verschenen:

 • Martijn Heijink, Het portret van kapitein-geweldige Otto van Vollenhoven en zijn gezin;
 • Mogens Jensen, Was the flute a vessel designed to evade paying toll in the Sound?;
 • Gijs Dreijer, Een strijd om erkenning. De onderhandelingen over de Oostendse Compagnie (1713–1723);
 • Marlies Jongejan, Brabantse ventjagers en de beugvissers van Middelharnis, Pernis en Zwartewaal. Export van verse zeevis rond 1800;
 • Dirk J. Tang, MS Oranje. Na tachtig jaar, nog altijd op handen gedragen;
 • Jirsi Reinders, Een goudmijn voor maritiem onderzoek. De ontsluiting van het Amsterdamse notarieel archief.

tvz-37-1.page001

In het voorjaarsnummer van 2018 zijn de volgende artikelen verschenen:

 • Judith E. Schooneveld en Gerrit J. Knaap, Een man van ‘grote ommeslag’ maar ‘beperkt statuur’. De boekhouder-generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Batavia, 1611–1802;
 • J.R. Bruijn en W.F.J. Mörzer Bruyns, Het achttiende-eeuwse ‘zeemans kunst-kabinet’ van admiraal Cornelis Schrijver;
 • Ruben Rosseels, Steunen om te besparen. Overheidshulp aan de Belgische en
  Nederlandse koloniale scheepvaart tijdens de Grote Depressie;
 • Jaap R. Bruijn, In memoriam: Skip Fischer (1946–2018);
 • Diederick Wildeman, Spelevaren rond het buitenhuis;
 • Patrick Gouw en Martijn Storms, Maps in de crowd.

tvz-2017-2.page001In het najaarsnummer van 2017 zijn de volgende artikelen verschenen:

 • Matthias van Rossum, Sampans, hout en slaven. De overzeese infrastructuur voor scheepsbouw en -onderhoud van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Zuid- en
  Zuidoost-Azië;
 • Erik Odegard, Timmeren te Cochin. Scheepsbouw op de VOC-scheepstimmerwerf in
  Cochin;
 • Jeroen ter Brugge, Was de Arrow een Engels schip? De lorcha als Chinees-Europese hybride;
 • Filipa Ribeiro da Silva, Scheepsbouw in de Nederlandse invloedssfeer. Nederlandse, Engelse en Afrikaanse scheepsbouw in vroegmodern West-Afrika: een complexe
  geschiedenis van bouw, onderhoud en reparatie;
 • Karwan Fatah-Black, Scheepsbouw en reparatie in achttiende-eeuws Suriname;
 • Martijn Heijink, “Nochtans komt het wel te pas tot bouwinge van schepen”. Scheepsbouw in Nieuw-Nederland;
 • Erik Odegard, Het VOC-archief digitaal: kansen en uitdagingen bij het digitaliseren van (maritieme) archieven.

Voorkant tvz 20171

In het voorjaarsnummer van 2017 zijn de volgende artikelen verschenen:

 • Jerem van Duijl, Gevangen in het handelsnetwerk van de Hanze. De koopvaardij van de IJsselsteden in het Oostzeegebied in de zestiende eeuw;
 • Constantine P. Theodoridis, The Keyser Octavianus incident and Dutch-Hospitaller relations during the Cretan War (1645—1669);
 • Gijs Rommelse, De Nederlandse vloot als slecht voorbeeld. Britse discoursen over
  zeemacht;
 • Jaap de Witte, De bakens verzet. De KPM en het begin van de burgerluchtvaart in Nederlands-Indië;
 • Jeroen van der Vliet, De spiegel en de koningin;
 • Ron Brand, Abraham Bogaert, een apotheker in Amsterdam en Azië;
 • Matthias van Rossum, Een maritiem manifest. Een pleidooi over maritieme geschiedschrijving, data en wegen voorwaarts.

In het najaarsnummer van 2016 zijn de volgende artikelen verschenen:

 • Erik Rovers, Honderd jaar NISS (1916-2016);
 • Björn Quanjer, Jan, Piet, Gerrit en Corneel die jagen op walvis. Nederlandse commandeurs ter walvisvaart in de vrachtvaart (1675-1695);
 • Bas de Groot, De Nederlands-Duitse samenwerking in de marinescheepsbouw, met name van onderzeeboten (1915-1945) ;
 • Remmelt Daalder, Crowdfunding in 1916: vliegende start van het Scheepvaartmuseum;
 • Peter Swart, Een West-Fries oorlogsschip in Finse wateren;
 • Marja de Keuning, Het maritiem portal van Nederland.

In het voorjaarsnummer van 2016 zijn de volgende artikelen verschenen:

 • Samuël Kruizinga, Inleiding. Neutraal in een totale wereldoorlog;
 • Ruud Filarski, De Nederlandse binnenvaart in de Eerste Wereldoorlog;
 • Joep Schenk, Kansen in oorlogstijd. Rijnschippers versus de Steenkolen-Handelsvereeniging, 1914-1918;
 • Henk Stapel, Erg rustig en bijzonder druk. Het Nederlands reddingwezen in de Eerste Wereldoorlog;
 • Jan P. van de Voort, Neutrale vis wordt duur betaald. Nederlandse visserij tijdens de Eerste Wereldoorlog;
 • Dirk Tang, Het ellendige einde van Zeppelin L19;
 • Dirk Tang en Remmelt Daalder, Leugens en propaganda rond de Tubantia.

In het najaarsnummer van 2015 zijn de volgende artikelen verschenen:

 • Ron Brand, ‘Een schilderije van de Slach van Heemskerck’. Cornelis Claesz. van Wieringen en de opdracht voor een zeestuk van de slag bij Gibraltar nader bekeken;
 • Iris van der Zande, Naar de Noorse fjorden! Nederlandse cruisereizen naar Noorwegen en de reisbeleving van haar passagiers in het Interbellum;
 • Hans Krabbendam, Rituelen op reis. Culturele vormgeving aan boord van Nederlandse trans-Atlantische passagiersschepen, 1840-1960;
 • Gerhard de Kok, Een vergeefse strijd tegen zelfverrijking bij de WIC. De mislukte missie van Abraham Houtman, 1722-1723;
 • Marlies Jongejan, Vissen onder Oostenrijkse vlag. Middelharnis tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784);
 • Dirk Tang, Een ghemeene Olifandtstand op zee?;
 • Karwan Fatah-Black, Filipa Ribeiro da Silva en Julie Svalastog, A researchers perspective on the advances and challenges in slave trade research since the publication of the second Slave Trade Database.

In het voorjaarsnummer van 2015 zijn de volgende artikelen verschenen:

 • Jurre Knoest, ‘Een venster op het Westen’. De Japanse perceptie van VOC-dienaren in Nagasaki;
 • Filipa Ribeiro da Silva, “A kind of cunning sort of under-minding people”. Views of the Dutch in Seventeenth-century West Africa;
 • Edgar Pereira, Seeing and typifying the enemy. Portuguese views on the Dutch and WIC men during the seizure of Angola (1641-1648);
 • Susana Münch Miranda en João Paulo Salvado, Struggling for Brazil. Dutch, Portuguese and Spaniards in the 1640 Naval Battle of Paraíba;
 • Dirk Tang, Lorrendrayen in Afrika;
 • Remmelt Daalder, Michiel de Ruyter, zeeheld wordt filmheld

TVZ-1402

In het najaarsnummer van 2014 zijn de volgende artikelen verschenen:

 • Gijs Rommelse en Roger Downing over de behandeling van Nederlandse krijgsgevangenen tijdens de Eerste en Tweede Engelse Oorlog;
 • Jelle van der Schaaf over de opkomst van een schippersgemeenschap in Memel, 1778-1819;
 • Wim Klooster over de leefomstandigheden van bootsgezellen naar Nederlands Brazilië;
 • Ron Brand over stuurman Batte de Roos.

In het voorjaarsnummer van 2014 zijn de volgende artikelen verschenen:

 • Ben Teensma over Jacob Coopers blokkade van de Baai van Goa, 9 november 1636 tot 2 mei 1637;
 • Hugo Landheer over de laatste reis van de Vrouwe Geertruida in 1796;
 • Sacha Hermsen e.a. over vrouwelijk personeel op passagiersschepen van de Holland Amerika Lijn;
 • Matthijs Ooms over nieuwe perspectieven op het Nieuw-Guineaconflict.

Overzicht van alle verschenen artikelen