Verschenen artikelen, jaargangen 1982-heden

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37 (2018) 1

 • Judith E. Schooneveld en Gerrit J. Knaap, Een man van ‘grote ommeslag’ maar ‘beperkt statuur’. De boekhouder-generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Batavia, 1611–1802, pp. 5-22
 • J.R. Bruijn en W.F.J. Mörzer Bruyns, Het achttiende-eeuwse ‘zeemans kunst-kabinet’ van admiraal Cornelis Schrijver, pp. 23-45
 • Ruben Rosseels, Steunen om te besparen. Overheidshulp aan de Belgische en
  Nederlandse koloniale scheepvaart tijdens de Grote Depressie, pp. 46-65
 • Jaap R. Bruijn, In memoriam: Skip Fischer (1946–2018), pp. 66-67
 • Diederick Wildeman, Spelevaren rond het buitenhuis, pp. 68-70
 • Patrick Gouw en Martijn Storms, Maps in de crowd, pp. 71-74

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36 (2017) 2

 • Matthias van Rossum, Sampans, hout en slaven. De overzeese infrastructuur voor scheepsbouw en -onderhoud van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Zuid- en
  Zuidoost-Azië, pp. 3-21
 • Erik Odegard, Timmeren te Cochin. Scheepsbouw op de VOC-scheepstimmerwerf in
  Cochin, pp. 22-39
 • Jeroen ter Brugge, Was de Arrow een Engels schip? De lorcha als Chinees-Europese hybride, 40-52
 • Filipa Ribeiro da Silva, Scheepsbouw in de Nederlandse invloedssfeer. Nederlandse, Engelse en Afrikaanse scheepsbouw in vroegmodern West-Afrika: een complexe
  geschiedenis van bouw, onderhoud en reparatie, pp. 53-67
 • Karwan Fatah-Black, Scheepsbouw en reparatie in achttiende-eeuws Suriname, pp. 68-88
 • Martijn Heijink, “Nochtans komt het wel te pas tot bouwinge van schepen”. Scheepsbouw in Nieuw-Nederland, 89-102
 • Erik Odegard, Het VOC-archief digitaal: kansen en uitdagingen bij het digitaliseren van (maritieme) archieven, pp. 103-105

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36 (2017) 1

 • Jerem van Duijl, Gevangen in het handelsnetwerk van de Hanze. De koopvaardij van de IJsselsteden in het Oostzeegebied in de zestiende eeuw, pp. 3-19
 • Constantine P. Theodoridis, The Keyser Octavianus incident and Dutch-Hospitaller relations during the Cretan War (1645—1669), pp. 20-33
 • Gijs Rommelse, De Nederlandse vloot als slecht voorbeeld. Britse discoursen over
  zeemacht, pp. 34-50
 • Jaap de Witte, De bakens verzet. De KPM en het begin van de burgerluchtvaart in Nederlands-Indië, pp. 51-64
 • Jeroen van der Vliet, De spiegel en de koningin, pp. 65-67
 • Ron Brand, Abraham Bogaert, een apotheker in Amsterdam en Azië, pp. 68-70
 • Matthias van Rossum, Een maritiem manifest. Een pleidooi over maritieme geschiedschrijving, data en wegen voorwaarts, pp. 71-79

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 35 (2016) 2

 • Erik Rovers, Honderd jaar NISS (1916-2016), pp. 3-21
 • Björn Quanjer, Jan, Piet, Gerrit en Corneel die jagen op walvis. Nederlandse commandeurs ter walvisvaart in de vrachtvaart (1675-1695), pp. 22-39
 • Bas de Groot, De Nederlands-Duitse samenwerking in de marinescheepsbouw, met name van onderzeeboten (1915-1945), pp. 40-55
 • Remmelt Daalder, Crowdfunding in 1916: vliegende start van het Scheepvaartmuseum, pp. 56-58
 • Peter Swart, Een West-Fries oorlogsschip in Finse wateren, pp. 59-61
 • Marja Keuning, Het maritiem portal van Nederland, pp. 62-63

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 35 (2016) 1

 • Samuël Kruizinga, Inleiding. Neutraal in een totale wereldoorlog, pp. 3-11
 • Ruud Filarski, De Nederlandse binnenvaart in de Eerste Wereldoorlog, pp. 12-31
 • Joep Schenk, Kansen in oorlogstijd. Rijnschippers versus de Steenkolen-Handelsvereeniging, 1914-1918, pp. 32-52
 • Henk Stapel, Erg rustig en bijzonder druk. Het Nederlands reddingwezen in de Eerste Wereldoorlog, pp. 53-70
 • Jan P. van de Voort, Neutrale vis wordt duur betaald. Nederlandse visserij tijdens de Eerste Wereldoorlog, pp. 71-89
 • Dirk Tang, Het ellendige einde van Zeppelin L19, pp. 90-92
 • Dirk Tang en Remmelt Daalder, Leugens en propaganda rond de Tubantia, pp. 92-95

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 34 (2015) 2

 • Ron Brand, ‘Een schilderije van de Slach van Heemskerck’. Cornelis Claesz. van Wieringen en de opdracht voor een zeestuk van de slag bij Gibraltar nader bekeken, pp. 3-22
 • Iris van der Zande, Naar de Noorse fjorden! Nederlandse cruisereizen naar Noorwegen en de reisbeleving van haar passagiers in het Interbellum, pp. 23-40
 • Hans Krabbendam, Rituelen op reis. Culturele vormgeving aan boord van Nederlandse trans-Atlantische passagiersschepen, 1840-1960, pp. 41-59
 • Gerhard de Kok, Een vergeefse strijd tegen zelfverrijking bij de WIC. De mislukte missie van Abraham Houtman, 1722-1723, pp. 60-76
 • Marlies Jongejan, Vissen onder Oostenrijkse vlag. Middelharnis tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784), pp. 77-95
 • Dirk Tang, Een ghemeene Olifandtstand op zee?, pp. 96-97
 • Karwan Fatah-Black, Filipa Ribeiro da Silva en Julie Svalastog, A researchers perspective on the advances and challenges in slave trade research since the publication of the second Slave Trade Database, pp. 98-101

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 34 (2015) 1

 • Jurre Knoest, ‘Een venster op het Westen’. De Japanse perceptie van VOC-dienaren in Nagasaki, pp. 3-19
 • Filipa Ribeiro da Silva, “A kind of cunning sort of under-minding people”. Views of the Dutch in Seventeenth-century West Africa, pp. 21-33
 • Edgar Pereira, Seeing and typifying the enemy. Portuguese views on the Dutch and WIC men during the seizure of Angola (1641-1648), pp. 35-49
 • Susana Münch Miranda en João Paulo Salvado, Struggling for Brazil. Dutch, Portuguese and Spaniards in the 1640 Naval Battle of Paraíba, pp. 51-64
 • Dirk Tang, Lorrendrayen in Afrika, pp. 65-66
 • Remmelt Daalder, Michiel de Ruyter, zeeheld wordt filmheld, pp. 67-69

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 33 (2014) 2

 • Gijs Rommelse en Roger Downing, Diplomatic support to Dutch prisoners of war. The contrast between the First and Second Anglo-Dutch Wars, pp. 3-22
 • Jelle van der Schaaf, Schippers van Memel. Onderzoek naar de opkomst van een schippersgemeenschap aan de Oostzee, 1778-1819, pp. 23-40
 • Wim Klooster, De bootsgezellen van Brazilië, pp. 41-56

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 33 (2014) 1

 • Ben Teensma, “Wij Verclaeren Dat Alles Is Gedaan Wat Menschen Connen Prakkeseren Tot Nadeel Van Den Vijandt”. Jacob Cooper’s blokkade van de Baai van Goa 9 November 1636 tot 2 Mei 1637, pp. 3-18
 • Hugo Landheer, De laatste reis van de Vrouwe Geertruida. Terugkeer en opvang van opvarenden van het eskader van Engelbert Lucas, pp. 19-37
 • Sacha Hermsen, Daniëlle Lankhorst en Jan Willem de Wijn, Bevrouwing. Vrouwelijke personeelsleden op passagiersschepen van de Holland Amerika Lijn, circa 1880-1950, pp. 39-65
 • Matthijs Ooms, Het Nieuw-Guineaconflict in nieuw perspectief, pp. 67-82

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 32 (2013) 2

 • Dirk J. Tang, Herdenken, vieren en bestuderen. 150 jaar afschaffing slavernij in de West, pp. 3-19
 • Monique Klarenbeek, Grutters op de Antillen. Particuliere kooplieden uit de Republiek op het eiland Sint Christoffel in de zeventiende eeuw, pp. 20-37
 • Karwan Fatah-Black, Smokkelhandel en slavenhandel in Suriname gedurende de ondergang van de Nederlandse macht op zee, 1780-1795, pp. 38-53
 • Bram Hoonhout, De noodzaak van smokkelhandel in Essequebo en Demerary, 1750-1800, pp. 54-70

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 32 (2013) 1

 • Samuël Kruizinga, Grote gevaren en onverwachte mogelijkheden. De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij en de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), pp. 3-20
 • Barbara J. de Groot, Eerste internationale beheersmaatregelen voor de Arctische robbenvangst, pp. 21-34
 • Karin Alfenaar, Geweld op de rede van Lagos. 1976-1984: het begin van moderne zeeroof, pp. 35-53
 • Cees van Romburgh, Met de catamaran over en weer. Wel en wee van de High-speed Sea Service op de Noordzee, pp. 54-73

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 31 (2012) 2

 • Gerard M.W. Acda en Jaap R. Bruijn, ‘Wie sturen kan vaart bij elke wind’. Verslag van een halve eeuw Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, pp. 5-26
 • Ron Brand, Van verenigingsblad tot wetenschappelijk tijdschrift. Vijftig jaar Mededelingen / Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, pp. 27-36
 • Joke E. Kortweg, ‘Hollands vlag, je bent mijn glorie’. De zeesleper Noord-Holland en de Nieuw-Guinea-kwestie, pp. 37-43
 • Ruud Paesie, De sluiting van het Veerse Gat, april 1961, pp. 44-49
 • Jurjen R. Leinenga, Een voorbeeldige scheepsramp uit 1961, pp. 50-56
 • Anselm van der Peet, Samba aan de Maas. De indienststelling van een Braziliaans vliegkampschip in Rijnmond, pp. 57-64
 • Dirk J. Tang, Een bijzondere dag in Amsterdam-Noord, 6 oktober 1961, pp. 65-71
 • Cees van Romburgh, Een varende Jamboree. Het Nationaal Waterkamp van 1961, pp. 72-79
 • Annette de Wit, In het verleden ligt het heden. 50 jaar Marinemuseum, pp. 80-87

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 31 (2012) 1

 • Ruud Paesie, ‘Reekening bewijs en reliqua’. Het financiële beleid van het Amsterdamse Korendragersgilde, pp. 3-26
 • Suze Zijlstra, Corresponderen om te overleven. Het economisch belang van persoonlijke brieven uit zeventiende-eeuws Suriname, pp. 27-41
 • Maarten Hell en Wilma Gijsbers, Geborgen of gezonken, gered of verdronken. Papieren getuigen van scheepsrampen rond Texel (1575-1795), pp. 42-59

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 30 (2011) 2

 • Katie Heyning, “Een schoon schip van oorloghe”, pp. 3-20
 • Hugo Landheer, De zaak van de gepreste schippers. Schadevergoeding tussen 1793 en 1805, pp. 21-40
 • Martine van der Wielen-de Goede, De tunneldeur van de Tuva. Reconstructie van een torpedering en het veiligheidsbeleid aan boord, 2 oktober 1941, pp. 41-62

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 30 (2011) 1

 • Gerard M.W. Acda en Joke E. Korteweg, “Hier is de wereld niets dan waaiend schuim”. Maritieme literatuur in de negentiende en twintigste eeuw, pp. 3-19
 • Dirk J. Tang, “Ik wil naar zee, ma!… Maar jongen, wat moet je daar?” Maritieme jeugdliteratuur in de negentiende en twintigste eeuw, een verkenning, pp. 20-30
 • Dave Boone, “Tehuis bleef De Ruyter de eenvoudige man die hij ook aan boord waa”. Zeehelden in de jeugdliteratuur, pp. 31-38
 • Anna Kloos-Frölich, Vlagvertoon. Nationale trots in romans over zeesleepvaart, pp. 39-47
 • Rob Krabbendam, Haringvisserij volgens Heijermans en Canter. Over arbeidsomstandigheden aan boord van vissersschepen rond 1900, pp. 48-53

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 29 (2010) 2

 • Gerbrand Moeyes, De Nederlandse ijzeren en stalen scheepsbouw. Historiografie en contouren voor onderzoek, pp. 3-22
 • Ruud Paesie, ‘Op een Avontuertje met ’t vergat Vlissinge’. Het verslag van een Zeeuwse kaper tijdens de Derde Engelse Oorlog, pp. 23-42
 • Cátia Antunes, An insight in European trade networks. The commercial relationship between Amsterdam and Lisbon, 1580-1710, pp. 43-65

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 29 (2010) 1

 • Peter Hamer, Hoogaarzen in Nederland. De ontwikkeling en verspreiding van een negentiende-eeuws vissersschip, pp. 3-18
 • Filipa Ribeiro da Silva, Dutch vessels in African waters. Routes, commercial strategies, trading practices and intra-continental trade (c.1590-1674), pp. 19-38
 • W.F.J. Mörzer Bruyns, “Steeds de commandant blijvende”. Leven en loopbaan van A.G. Mörzer Bruyns, een negentiende-eeuwse koopvaardijkapitein, pp. 39-68
 • Matthias van Rossum, Kleurrijke zeelieden. Groepsvorming, klasse en interculturele verhoudingen op een mondiale arbeidsmarkt (1890-1945), pp. 69-76

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 28 (2009) 2

 • Ruud Paesie, Duiken naar een maritiem verleden. Een inleidend artikel, pp. 3-11
 • André van Holk, De bakens verzet. Maritieme archeologie in Nederland in een stroomversnelling?, pp. 12-23
 • Arent Vos, Duikteam NISA/ROB. Tien jaar professioneel archeologisch duikteam in Nederland, pp. 24-35
 • Jeroen ter Brugge, Natte nieuwsgierigheid. Duikende amateurarcheologen in Nederland, pp. 36-43
 • Robert Parthesius, Nederland als koopman en archeoloog. De paradox van het beheer van het ‘Nederlands’ maritieme erfgoed in het buitenland, pp. 44-58
 • Wendy van Duivenvoorde, More than Just Bits of Hull: Expensive Oak, Laminate Construction, and Goat Hair. New Insights on Batavia’s Archaeological Hull Remains, pp. 59-68

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 28 (2009) 1

 • George M. Welling, De zin en onzin van schepen tellen, pp. 3-25
 • Paul Consten, ‘Schepen van hout, mannen van ijzer’, pp. 26-44
 • Martine van der Wielen-de Goede, Varen of brommen. Vier maanden verzet tegen de vaarplicht op de Prins Willem III, zomer 1940, pp. 45-69

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 27 (2008) 2

 • Hielke van Nieuwenhuize, Specialisatie als seizoensgebonden mogelijkheid. De organisatie van de Zeeuwse zoutvaart op Engeland (1453-1568), pp. 139-151
 • Roy Kreeftmeijer, De gaten in de schijf: geschutaankopen voor de Koninklijke Marine 1920-1930, pp. 152-168
 • Jacob Bart Hak, Zeeman in oorlogstijd. Uit het dagboek van stuurman Legger, pp. 169-180

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 27 (2008) 1
themanummer twee eeuwen maritieme historiografie

 • Gerard Acda, Henk den Heijer en Adri van Vliet, Twee eeuwen maritieme geschiedschrijving in Nederland, pp. 3-17
 • Nico Habermehl, Johannes Cornelis de Jonge (1793-1853). ‘Historicus onzer zeetriomfen’, pp. 18-24
 • Henk den Heijer, Michael Georg de Boer (1867-1958). De schoolmeester, pp. 25-30
 • Diederick Wildeman, J.C.M. Warnsinck (1882-1943). De wegbereider, pp. 31-40
 • Femme S. Gaastra, Taco Hayo Milo (1906-1960). De inspirator, pp. 41-45
 • Jaap R. Bruijn, Frank Broeze (1945-2001). Met een blik op de wereld, pp. 46-51

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 26 (2007) 2

 • Wicher Kerkmeijer, Groningen en de scheepvaart, pp. 137-148
 • Philip M. Bosscher, Groninger scheepvaart, 1600-1750. Crises, uitdagingen en illusies: een rondgang langs de thans beschikbare literatuur, pp. 149-153
 • Femme S. Gaastra, Zeilende kustvaart van circa 1750 tot circa 1920. Het fenomeen van de Groninger zeevaart in de negentiende eeuw, pp. 154-165
 • Pieter A.Th. van Agtmaal, De motorkustvaart in Groningen van 1920 tot heden. Van eigenaren van waddenkrabbers tot moderne ondernemers, pp. 166-175

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 26 (2007) 1

 • Hans Vlot, ‘Bevonden het een weergaloos schip’. Willem van Wassenaer en de Rotterdamse marinescheepsbouw in de achttiende eeuw, pp. 3-16
 • Ferry de Goey, De Holland Amerika Lijn, Carnival Cruises en de cruise-industrie in de twintigste eeuw, pp. 17-38
 • Jaap R. Bruijn, Michiel de Ruyter in perspectief, pp. 39-47
 • Ad van der Zee, Avonturen aan boord bij De Ruyter. De Mémoires van de graaf van Guiche nader bekeken, pp. 48-56
 • Frits de Boer, Honderd jaar De Ruytermedaille, 1907-2007, pp. 57-63

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 25 (2006) 2

 • Maarten Heerlien, Stokvishandel tussen de Republiek, Newfoundland en het Middellandse-Zeegebied (1590-1670), pp. 123-137
 • Ruud Paesie, De uitrusting van de expeditievloot van Jacob Roggeveen naar het ‘onbekende Zuidland’ (1721-1722), pp. 138-164
 • Chris Nierstrasz, Reguleren of corrumperen? De VOC en hervormingen in de privé-handel (1743-1799), pp. 165-176

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 25 (2006) 1

 • Louis Sicking, Sleutels tot de zee: havensteden en hun infrastructuur in de Nederlanden in de late middeleeuwen. Een verkenning, pp. 3-9
 • Henny Denessen, Twee havenuitdiepingsprojecten in vijftiende-eeuws Dordrecht, pp. 10-22
 • Jeroen van der Vliet, Tussen wal en schip. De Amsterdamse Lastage in de zestiende eeuw, pp. 23-32
 • Tim Bisschops, Een zeehaven voor Leiden? De vroegste doorgravingen bij Katwijk herbekeken (1404-1572), pp. 33-47

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 24 (2005) 2

 • Victor Enthoven en Henk den Heijer, Nederland en de Atlantische wereld, 1600-1800. Een historiografisch overzicht, pp. 147-166
 • Ruud Paesie, De illegale goederen- en slavenreis van het fregat de Peerl, 1700-1702, pp. 167-178
 • Yves Delepeleire, Kruisers tegen lorrendraaiers. De strijd van de Tweede WIC tegen de Zeeuwse smokkelvaart op West-Afrika in 1715, pp. 179-191.

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 24 (2005) 1

 • F.J. Bakker, Het bijeenbrengen van een vrachtvloot in Holland en Zeeland. Van charter tot requisitie (april-juni 1475), pp. 3-20
 • John C. Appleby, Between the Bays. Anglo-Dutch competition in the Chesapeake and Delaware Bay regions from the 1620s to the 1660s, pp. 21-42
 • Michael-W. Serruys, Oostende en de Generale Indische Compagnie. De opbloei en neergang van een koloniale handelshaven (1713-1740), pp. 43-59

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 23 (2004) 2

 • José Mouthaan, Storm op zee. Morele implicaties van storm en schipbreuk in de zeventiende eeuw, pp. 131-141
 • Arjan Otte, Zeeuwse zeezaken. Een admiraliteit rond de Eerste Engelse Oorlog, 1651-1655, pp. 142-157
 • Johan Zielstra, Een publiek geheim. Russische wervingsacties in de Republiek, 1715-1716, pp. 158-167

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 23 (2004) 1

 • Clé Lesger, Schepen en schippers in Amsterdam tijdens het laatste kwart van de zestiende eeuw, pp. 3-16
 • Gay van der Meer, Vergankelijke rijkdom. Een penning, afgebeeld op een Vanitasschilderij, van de verovering van het Portugese galjoen São Jago door twee Zeeuwse schepen nabij Sint-Helena in 1602, pp. 17-29
 • Danielle van den Heuvel, Getrouwd met Jan Compagnie. Oost-Indiëvaarders en hun echtgenotes in Enkhuizen en omgeving (1700-1750), pp. 30-42

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 22 (2003) 2

 • André Wegener Sleeswyk, Building cost and carrying capacity of European merchant ships, 1400-1800, pp. 137-146
 • Netty van Megen, “Ick leer nu moij lesen en schrijven als ul sien kan”. Zeventiende-eeuwse brieven van en aan zeevarenden uit het archief van het High Court of Admiralty, pp. 147-156
 • Stéphane Hoste en Reginald Loyen, Scheepsbehandelingskosten en havenconcurrentie: de casus van de Antwerpse en Rotterdamse haven (1870-2000), pp. 157-173

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 22 (2003) 1

 • Ernst van Veen, De Portugees-Nederlandse concurrentie op de vaart naar Indië (1596-1640), pp. 3-16
 • Gijs Rommelse, English privateering against the Dutch Republic during the Second Anglo-Dutch War (1664-1667), pp. 17-31
 • Jaap J.B. den Hollander, Met een schroefstoomschip over de oceanen in 1847. Verslag van de eerste reis van Zr.Ms. schroefstoomschip Samarang naar Oost-Indië, pp. 32-43
 • J.M. Mohrmann, De Koninklijke Marine als vernieuwer van de zeevaartkunde, 1850-1900, pp. 44-58

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 21 (2002) 2

 • Doeke Roos, Johan Evertsen: Admiraal van Zeeland, 1637-1666. Een vereerd en verguisd zeeheld, pp. 123-135
 • Albert Verweij, De laatste reis van de Vrouw Maria. Een geval van zeeschade in 1771, pp. 136-152
 • Ria van Hes, Zeeziek in de Oost. Dokteren aan boord van marineschepen in de Indische archipel in de tweede helft van de negentiende eeuw, pp. 153-162
 • Wouter Heijveld, Van Damlijn tot Dam- en Dyklijn. De eerste vrachtlijndienst van de Holland-Amerika Lijn, 1899-1907, pp. 163-178

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 21 (2002) 1

 • C.E. Heyning, Aandacht voor de binnenkant. Een verkennend onderzoek naar het Nederlandse scheepsinterieur in de tweede helft van de zeventiende eeuw, pp. 3-14
 • P.A. Krotov, Russische ‘navigators’ in Nederland tussen 1708 en 1715, pp. 15-23
 • Roelof van Gelder, De stranding van de Blijdorp, 1733. Lotgevallen van een bemanning, pp. 24-33
 • Joop W. Koopmans en Cedric Regtop, “Zeeschuimers en verachtelijke Barbaaren”? Nederlandse nieuwsfragmenten over Barbarije in de achttiende eeuw, pp. 34-48

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 20 (2001) 2

 • H.N. Kamer, De voorsteven van zeventiende-eeuwse zeegaande schepen, pp. 131-142
 • Dennis de Graaf, De Koninklijke Compagnie. De Pruisische Aziatische Compagnie ‘von Emden nach China’ (1751-1765), pp. 143-162
 • Jaap R. Bruijn, The Dutch navy goes overseas (c. 1780-c. 1860), pp. 163-174

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 20 (2001) 1

 • Jaap R. Bruijn, Commandanten van Oost-Indiëvaarders in de achttiende eeuw, pp. 4-14
 • P.J. Marshall, The place of the Seven Years War (1756-63) in the changing balance between Britain and the Netherlands in Asia, pp. 15-23
 • F.S. Gaastra, De VOC en EIC in Bengalen aan de vooravond van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784), pp. 24-35
 • Arent Pol, Geld voor goederen. De export van munten en baren door de Engelse en Nederlandse Oost-Indische compagnieën; een poging tot vergelijking, pp. 36-46
 • H.V. Bowen, From trade to empire. The domestic reconstruction of the English East India Company after 1760, pp. 47-58

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 19 (2000) 2

 • Johan Francke, ‘Een Sware Equipage’. De bemanningen van de schepen van de Admiraliteit Zeeland en de commissievaart tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697), pp. 119-140
 • Dirk J. Tang, De Koninklijke Marine en de slavernij in Suriname, 1815-1863, pp. 141-152
 • Marc A. van Alphen, School ships for midshipmen in the Dutch, British and U.S. navies in the 19th and beginning of the 20th century, pp. 153-174

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 19 (2000) 1

 • Tonko Ufkes, Vier registers vergeleken over de jaren 1654 en 1655. Een verkenning, pp. 3-16
 • Kees Kaldenbach, Trekschuiten, haringbuizen en vrachtschepen op Vermeers Gezicht op Delft, pp. 17-30
 • Yves Segers, De lokroep van het water. Zeilsport en plezierzeilvaart in België, 1846-1913, pp. 31-47

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 18 (1999) 2

 • S.J. de Groot en A.H. Huussen jr., De Toverlantaarn: een satirisch tijdschrift over de inval der Engelsen en Russen in Noord-Holland, 1799-1800, pp. 3-21
 • Christiaan Biezen, ‘De waardigheid van een koloniale mogendheid’. De Hydrografische Dienst en de kartering van de Indische Archipel tussen 1874 en 1894, pp. 23-38
 • J. Carli, De rol van de marine bij de expeditie naar Samalangan (1877) tijdens de tweede Atjeh oorlog, pp. 39-52

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 18 (1999) 1

 • Louis Sicking, Meesters van de zee. Maritieme samenwerking tussen Karel V en Hendrik VIII, pp. 3-14
 • Desiree van Damme, De aalmoezeniers van de Oostendse Compagnie, pp. 15-27
 • Pim Waldeck, De Vlieter: dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlandse zeemacht. Relaas van een persoonlijke belevenis, pp. 29-46
 • Jan-Vos van Marken en Annie Huisman-van Bergen, Zeewaardig maken van de Epica-vouwkano door Engelandvaarders tijdens de Tweede Wereldoorlog, pp. 47-52

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 17 (1998) 2

 • Viktor V. Bryzgalov, De Pomoorse scheepsbouw in de tijd van Peter de Grote, pp. 123-134
 • Laura van ’t Zand, Gehannes met een admiraalsschip: de bouw van de “Eendracht” (1652-1654), pp. 135-144
 • Hendrik N. Kamer, De functie en wijze van aanbrengen van de scheerstroken en de spantvormen van zeventiende-eeuwse schepen, pp. 145-152
 • S.J. de Groot, Terecht- en Teleurstelling op de Taag. Het handelen van luitenant-admiraal Cornelis Schrijver op de rivier van Lissabon in 1748, pp. 153-162

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 17 (1998) 1

 • André Wegener Sleeswyk en Marjolijn Wegener Sleeswyk, Joseph Furttenbach en de ‘Holländische Nave’, pp. 3-14
 • Ben N. Teensma, Dorst op de Deventer. Commandeur Gijsels’ bezoek aan Cabo Frio in juli 1630, pp. 15-20
 • Jan Parmentier, Saxenburg, een spookeiland met Bloemendaalse relaties 1670-1833, pp. 21-36
 • Annet Verbout-Wamsteeker, Navigatieopleidingen aan de Fundaties van Renswoude 1756-1795, pp. 37-56

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 16 (1997) 2

 • W. Klooster, Slavenvaart op Spaanse kusten. De Nederlandse slavenhandel met Spaans Amerika, 1648-1701, pp. 121-140
 • H. den Heijer, Zeeuwse smokkelhandel op West-Afrika (1674-1730), pp. 141-159
 • K. de Leeuw, Enkele kaarten en plattegronden van de verdedigingswerken langs de Surinamerivier met geheimschrift (1782), pp. 160-177

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 16 (1997) 1

 • J. Kerkhoven, De visserijhistorie op zoek naar ecologische crises, pp. 5-16
 • J. Ubbens, Noorse kabeljauwvissers en Nederlandse kooplieden. Vistechnieken, vangstresultaten en de afzetmarkt voor stokvis in de zeventiende eeuw, pp. 17-30
 • F. Egmond, De ‘Gulden Berg’ van Holland: haring in de zestiende eeuw, pp. 33-45
 • B. Ibelings, De middeleeuwse visstapel te Naarden. Een bronbespreking met economisch-politieke en ecologische kanten, pp. 47-61

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 15 (1996) 2

 • A.R.T. Jonkers, De tanende tradities: de neergang van magnetische declinatie in Nederlandse pelagische navigatie, pp. 121-145
 • J. de Jong, De verpachting van het kwart van de Convooien en Licenten, 1625-1639, pp. 147-162

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 15 (1996) 1

 • A. Staarman, De VOC en de Staten-Generaal in de Engelse Oorlogen: een ongemakkelijk bondgenootschap, pp. 3-24
 • T. Ufkes, Nederlandse schippers op Danziger en Stockholmse handelsschepen, 1670-1700, pp. 25-57

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 14 (1995)
themanummer Geld en water. Banken, verzekeringen en scheepvaart in de negentiende en twintigste eeuw

 • Karel Davids, Ton de Graaf en Yvonne van Meer, Inleiding, pp. 5-8
 • Karel Veraghtert, Zeeverzekeringen te Antwerpen (1814-1860), pp. 9-22
 • Ferry de Goey en Paul van de Laar, Scheepsfinanciering: een comparatief perspectief (1870-1970), pp. 23-61
 • Ton de Graaf en Jaap-Jan Mobron, Bankiers en reders: belangen en invloeden van banken op maritiem gebied (1870-1964), pp. 63-107
 • R. Cleton, Aansprakelijkheidsverzekering in de scheepvaart. Opkomst en verspreiding van de ‘Protection and Indemnity’ (P&I) Clubs (ca. 1850 tot heden), pp. 109-126

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 14 (1995) 2

 • S.J. de Groot, Het ‘Baralong-voorval’, 19 augustus 1915. Misdaad en straf volgens het Britse zeerecht, pp. 123-136
 • C.P.P. van Romburgh, Opkomst en ondergang van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (1894-1984). Een bedrijfsgeschiedenis in zwart/wit, pp. 137-153

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 14 (1995) 1

 • J. van Beylen, Een zeventiende-eeuwse ‘nieuwskaart’ van de Slag op het Slaak, pp. 3-23
 • F.N. Groustra en J.R. Bruijn, Een kentering in de gezondheid aan boord. Bataafse vloten naar Oost- en West-Indië, 1802, pp. 25-50

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 13 (1994) 2

 • H.J. den Heijer, Plannen voor samenvoeging van VOC en WIC, pp. 115-130
 • S.J. de Groot, Schout-bij-nacht J.A. Bloys van Treslong (1757-1824). Terecht een zondebok of niet?, pp. 131-147
 • W. Kerkmeijer, Groningers onder neutrale vlag, pp. 149-164

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 13 (1994) 1

 • J.R. Bruijn, Geschiedschrijving van de Marine, pp. 3-17
 • Louwrens Hacquebord, Van Noordse Compagnie tot Maatschappij voor de Walvisvaart. Honderd jaar onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart, pp. 19-40
 • P. Dekker, Onbekende Nederlandse walvisvaart en de naamgeving van de Afrikaanse Walvisbaai, pp. 41-51

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 12 (1993) 2

 • A. Lemmers, De kunstklip van Aeneae en de leugen van Asmus, pp. 111-127
 • W.G.M.H. Canisius, De buis van Bourbon: een hoogst explosieve uitvinding, pp. 129-140
 • Petra Vermeulen, Pleidooi voor de zeilvaart. Een vereniging van reders van zeilschepen aan het einde van de negentiende eeuw, pp. 141-158

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 12 (1993) 1

 • A.P. van Vliet, ‘Ruiner les pêcheries’. Een aanval van Duinkerker kapers op de Nederlandse vissersvloot in 1600, pp. 3-11
 • J.M. Dirkzwager, De Nederlandse marine als pionier in de technische ontwikkeling. Schroefvoortstuwing in het tweede en derde kwart van de negentiende eeuw, pp. 13-36
 • G. Teitler, Handelsbescherming, 1945-1990. Een terreinverkenning, pp. 37-50

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 11 (1992) 2

 • D.J.A. Roodhuyzen-van Breda Vriesman, Anna Braak, een achttiende-eeuwse ‘marinevrouw’, pp. 115-136
 • J. Parmentier, De rederij Radermacher & Steenhart (1730-1741); Zeeuwse Guinea-vaart en slavenhandel met Zuidnederlandse participatie, pp. 137-151
 • P.W. van Zeijl, De Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij en de vaart op Buenos Aires, 1888-1890, pp. 153-163

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 11 (1992) 1

 • M. de Keuning, Strandroverij langs de Hollandse kust in de achttiende eeuw, pp. 5-28
 • H. Stapelkamp, Hendrik Hardes (1815-1871): grondlegger van de moderne Japanse scheepsbouw en industrie, pp. 29-39
 • J.M. Dirkzwager, De Nederlandse marine als pionier in de technische ontwikkeling. Ontwikkeling en gebruik van stoomketels in het tweede kwart van de negentiende eeuw, pp. 41-57
 • G. Teitler, Een mijlpaal voorbij. Nederland en de Noordzee-conventie, 1882-1910, pp. 59-71

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 10 (1991) 2

 • P. van der Grijp, Giftenverkeer, ruilhandel en wapengekletter. Eerste contacten tussen Europa en Polynesië, pp. 101-115
 • H.C.M. van de Wetering, De VOC en de kapers van Angria. Een expeditie naar de westkust van India in 1739, pp. 117-130
 • N.D.B. Habermehl, Toeval of opzet? De ondergang van het linieschip de Prins Willem in september 1781, pp. 131-148
 • C.P.P. van Romburgh, Seinmeester Theodorus Pansier en de Hollandse kustbeseining, 1803-1814, pp. 149-159

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 10 (1991) 1

 • F.J.A.M. Meijer, Mammoetschepen in de Grieks-Romeinse wereld, pp. 4-11
 • G.T. Haneveld, Secreten, een nog ongeschreven hoofdstuk uit de geschiedenis der scheepshygiëne, pp. 12-19
 • S.J. de Groot, Het carrièreverloop van de zeeofficier onder vier Nederlandse marines (1793-1821), pp. 20-40
 • J.M. Dirkzwager, De Nederlandse marine als pionier in de technische ontwikkeling. De radervoortstuwing in het tweede kwart van de 19de eeuw, pp. 41-58

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 9 (1990) 2

 • P.C. van Royen, De sleutels van de Sont terug in Amsterdam, pp. 103-107
 • B. Kreuger, J.C. Rijk en de Marinestoomvaart in Nederland, pp. 109-119
 • J.J. Quak, Maritiem-historische aspecten van het fregatschip Johanna Maria, pp. 121-134
 • J.R. Bruijn, Marinevakbonden tussen wereldoorlog en muiterij (1914-1933), pp. 135-157

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 9 (1990) 1

 • C.A. Davids, De uitwisseling van kennis tussen Aziaten en navigatiepersoneel bij de voorcompagnieën en de VOC, 1596-1795, pp. 5-18
 • W.J. Goossen, Van admiraliteit naar ministerie. De organisatie van het marinebestuur in de Bataafse en Franse tijd (1795-1813), pp. 19-34
 • A. Kruijt, De Suezkanaalcommissie, pp. 35-49

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 9 (1990)
themanummer 300 jaar Directie der Oostersche Handel en Reederijen

 • W.A. de Clercq, Verleden, heden en toekomst van de Directie der Oostersche Handel en Reederijen te Amsterdam, pp. 5-13
 • J.R. Bruijn, In een veranderend maritiem perspectief: het ontstaan van directies voor de vaart op de Oostzee, Noorwegen en Rusland, pp. 15-25
 • P. de Buck en J.Th. Lindblad, Navigatie en negotie. De Galjootsgeldregisters als bron van onderzoek naar de geschiedenis van de Oostzeehandel in de achttiende eeuw, pp. 27-48
 • P.C. van Royen, Moedernegotie en kraamkamer. Schippers en scheepsvolk op de Nederlandse vrachtvaart in Europese wateren vanaf de zeventiende tot de negentiende eeuw, pp. 49-64
 • Piet Boon, De Hoornse kamer van de Directie Oosterse Handel en Rederijen: meer rederij dan handel, pp. 65-75
 • A.A. van der Houwen, De Directie Oostersche Handel en Reederijen en het Oostzeeeskader van 1715, pp. 77-88

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 8 (1989) 2

 • C.A. Davids, J.A. van der Veen en E.A. de Vries, Van Lastman naar Gietermaker. Claes Hendricksz. Gietermaker (1621-1667) en zijn leerboeken voor de stuurmanskunst, pp. 149-177
 • K.L. van Schouwenburg, Het personeel op de schepen van de Kamer Delft der VOC in de tweede helft der achttiende eeuw, pp. 179-186
 • J. à Campo, Van verre buur tot goede vriend. De totstandkoming van de Java Australië Lijn, pp. 187-205
 • G.J.A. Raven, De Kriegsmarine in Nederland 1940-1945: een lacune in de geschiedschrijving, pp. 207-214

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 8 (1989) 1

 • F.J.A.M. Meijer, Onderwaterarcheologie en de zeegeschiedenis van de Klassieke Oudheid, pp. 5-18
 • F. Snapper, Koning-stadhouder Willem III en de commercieel-financiële structuur van de republiek, pp. 19-24
 • C. Koeman, Brieven van Jean Richard de Tibante, een Hollands Hugenoot op de galeien in Marseille, 1692-1705, pp. 25-44
 • P.J.H. van Bree, Een Amsterdammer ter walvisvaart in 1909 – de reis van J.H. Kruimel naar Zuid Chili, pp. 45-66
 • E. van Laar en W.L. Man A Hing, De roemloze ondergang van het stoomschip ‘Goslar’, pp. 67-78
 • W.F.J. Mörzer Bruyns, Het VOC schip LASTDRAGER en de J.C.M. Warnsinckprijs van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, pp. 79-82

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 7 (1988) 2

 • H. Dessens, Vrachtschepen van de Nederlandse binnenvaart, 1880-1940, pp. 151-163
 • J. Sepp, De overgang van zeil naar motor in de binnenvaart 1900-1940, pp. 164-175
 • D. Huizing, ‘Een nijver volksdeel met ondergang bedreigd’: de Nederlandse binnenscheepvaart in de crisisjaren, pp. 176-188

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 7 (1988) 1

 • J. Hacquebord, West-Europese walvisvaart in de kustwateren van Finnmarken (Noord-Noorwegen) in de 16de en 17de eeuw, pp. 4-13
 • R.B. Prud’homme van Reine, Willem Bastiaensz. Schepers (1619-1704), een veelzijdig Rotterdams koopman en reder, pp. 14-41
 • J. van Beylen, Een Zaanlands walvisvangsttafereel uit de 18de eeuw. Naschrift bij ‘Portret van de Nederlandse walvissloep in de 17de en 18de eeuw’, pp. 42-50
 • M. de Keuning, ‘Tweederlije gevoelens’: competentiegeschillen over zeevonden uit Nederlandse koopvaarders 1770-1772, pp. 51-75
 • K.L. van Schouwenburg, Het personeel op de schepen van de Kamer Delft der VOC in de eerste helft der 18e eeuw, pp. 76-93
 • N. Peters-Stobbe, De Terschellinger Zeevaartschool in de periode 1875-1925, pp. 94-104

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 6 (1987) 2

 • P. Boon, Zeelieden te Schellinkhout omstreeks 1700, pp. 107-123
 • A. van Dissel, Het Batavia-indicent: de reactie van de VOC op de komst van de Fredericus Rex Sueciae in Aziatische wateren, 1732-1733, pp. 124-137
 • G.S. van Krieken, Het Engels-Nederlandse bombardement van Algiers in 1816, pp. 138-150
 • S.J. de Groot, Admiraal J.A. Fisher (1841-1920) en zijn ‘Some Notes by Lord Fisher for his Friends’, pp. 151-161

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 6 (1987) 1

 • A.P. van Vliet, Kapers op de kust: Maassluis en de Duinkerker kapers, pp. 3-12
 • P.T.G. Horensma, De Arctische politiek van Rusland, 1871-1917, pp. 13-25
 • G. Teitler, Het ontslag van Vice-Admiraal F. Pinke, Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië, in de zomer van 1916, pp. 26-37

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 5 (1986) 2

 • J. van Beylen, Portret van de Nederlandse walvissloep in de 17de en 18de eeuw, pp. 87-145
 • A.M.C. van Dissel en J.E. Oosterling, Aan boord van de ‘Willem Barendsz’. Enkele sociale aspecten van de Nederlandse walvisvaart, 1946-1964, pp. 146-164

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 5 (1986) 1

 • C.J. den Ridder, Gedenk de gevangenen alsof gij mede gevangenen waart. De loskoop van Hollandse zeelieden uit Barbarijse gevangenschap (1600-1746), pp. 3-22
 • R.B. Prud’homme van Reine, Een gevangenenlijst van zeelieden uit 1689, pp. 23-34
 • Jerry W. Cooney, Silver, slaves and food: the Rio de la Plata and the Indian Ocean, 1796-1806, pp. 35-45

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 4 (1985)
themanummer Anderhalve eeuw zeevaartkundig onderwijs in Nederland 1800-1950

 • C.A. Davids, Het zeevaartkundig onderwijs voor de koopvaardij in Nederland tussen 1795 en 1875. De rol van het Rijk, de lagere overheid en het particuliere initiatief, pp. 164-190
 • A.H. Flierman, ‘Met de vereischte bezadigheid’; de bestuurlijke organisatie van het zeevaartonderwijs, 1870-1935, pp. 191-204
 • Ph.M. Bosscher, De opleiding van officieren voor de Nederlandse marine van de Napoleontische tijd tot het einde van de Tweede Wereldoorlog, pp. 205-219
 • J.P. van de Voort, Het visserijonderwijs in Nederland in de 19e en vroeg 20e eeuw. Een overzicht, pp. 220-234
 • W.F.J. Mörzer Bruyns, Nederlandse zeevaartkundeboeken in de periode 1800-1945. Een overzicht, pp. 235-247

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 4 (1985) 2

 • T. Ufkes, ‘Van Langesund tot Dollard tou’. Houttransport van Noorwegen naar Delfzijl, pp. 99-102
 • S.J. de Groot, De overgang van marine-officieren van het Koninkrijk Holland (1808) naar het vaste corps zee-officieren van het Koninkrijk der Nederlanden (1821), pp. 103-108
 • P. Oost, De ‘Atlas’ 1825-1833. Een vroege poging tot stoomvaart, pp. 109-116
 • M.J.E. Blauw, De zeevaart op Groningen en de betekenis van het Eemskanaal, pp. 117-128

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 4 (1985) 1

 • J.R. Evenhuis, Que Diable va-t-il faire dans cette trière? (de reconstructie van een trireme), pp. 3-6
 • C. de Jong, De reis van de retourvloot van 1648 onder Wollebrant Geleijnsen de Jongh en de stichting van de Kaapkolonie, pp. 7-22
 • J.M. Dirkzwager, De introductie van pantserschepen in Nederland, pp. 23-41

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 3 (1984) 2

 • K. Degryse, De Oostendse Compagnie als horzel voor de Nederlandse handel (1722-1731), pp. 87-97
 • S.R. Walda, Schipper Cornelis Gerrits; een Medemblikker vaart op de West, 1783-1789, pp. 98-126

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 3 (1984) 1

 • A.H. Huussen, Het Russisch-Hollandse Zeereglement (Ustav Morkoj) van Tsaar Peter de Grote uit 1720, pp. 3-14
 • F. Snapper, De zeescheepvaart in het Maasgebied in de periode 1754-1776, pp. 15-30
 • S.J. de Groot, Nederland en de Poolse visserij rond de tweede wereldoorlog, pp. 31-51

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 2 (1983) 2

 • L.M. Akveld, Gesprek met Jules van Beylen, pp. 7-16
 • G.C. Asaert, Jules van Beylen als maritiem historicus, pp. 17-22
 • A. Blussé van Oud-Alblas, Van Beylen en de modelbouw: autoriteit, mentor en bouwer, pp. 23-29
 • B. Greenhill, Van Beylen’s work in an international context, pp. 32-38

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 2 (1983) 1

 • P. Boon, Schippers en hun schepen: de koopvaardij van Wijdenes en Oosterleek omstreeks 1560, pp. 3-16
 • A. de Booy, Enige kanttekeningen bij twee jaar Rotterdams admiraliteitsleven, pp. 17-31
 • G.C.S. Heijdt-Vermijs en J.H. de Bruijn, Het journaal van de ‘Matilda Maria’, pp. 32-38
 • C. de Jong, Een vergetel toestel voor het lichten van dode walvissen, pp. 39-41

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1 (1982) 2

 • J.A. Faber, De Sontvaart als spiegel van de structuurveranderingen in de Europese economie gedurende de achttiende eeuw, pp. 91-101
 • E.S. van Eyck van Heslinga, De vlag dekt de lading. De Nederlandse koopvaardij in de Vierde Engelse oorlog, pp. 102-113
 • C.R. Boxer, The Maritime Twilight of the V.O.C., 1780-95. Some Sources and Problems, pp. 114-123
 • C.A. Davids, Commentaar op het artikel van C.R. Boxer, pp. 124-131
 • G.J.A. Raven, ‘Aanhoudend sukkelen om bootsvolk’. Een keerpunt in het personeelsbeleid van de marine, 1775-95, pp. 132-142

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1 (1982) 1

 • C. de Jong, De Nederlandse walvissloep, pp. 5-23
 • C.F.L. Paul, De Amsterdamse binnenloodsen tijdens de Republiek, pp. 24-42
 • F. Jorissen, Dreadnought/Invincible en de grote crisis in de Duitse oorlogsscheepsbouw, pp. 43-60
Advertenties

Een reactie op Verschenen artikelen, jaargangen 1982-heden

 1. Jan P. van de Voort zegt:

  Complimenten. Nu hoef ik niet meer alle jaargangen door te bladeren op zoek naar een artikel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s