Verschenen artikelen, jaargangen 1982-heden

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 38 (2019) 2

 • André Murteira, Dutch attacks against Portuguese shipping in Asia (1600–1625), pp. 5-26
 • Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij, De eerste reis van de Rooswijk. Lotgevallen van de bemanning van een voc-schip, 1737, pp. 27-46
 • Martin Hoekstra, De Republiek in een wurggreep? De Nederlandse marineblokkade tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945–1949), pp. 47- 65
 • Helmer Helmers, Het Palmhoutwrak: van mediahype tot onderzoeksproject, pp. 66-70
 • Pepijn Brandon en Ulbe Bosma, Het economisch belang van de slavernij voor de Republiek, pp. 71-74
 • Jan Willem Veluwenkamp, Sonttolregisters Online, pp. 75-78

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 38 (2019) 1

 • Simone Nieuwenbroek, Een koets in de golven. Het cognitieve landschap van het Hollands Diep na het noodlottige ongeval van stadhouder Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, 1711–1712, pp. 5-22
 • Iris van der Zande, De hoop van het vaderland. Cruisereizen voor Nederlandse jongens met het kampeerschip Tarakan in de jaren 1930, pp. 23-41
 • Aart Ruijter, Naar Indonesië en weer terug. Transport van een expeditieleger (1945–1951), pp. 42-62
 • Dirk J. Tang en Alex Poldervaart, Van Vlaggetjesdag naar Dag van de Nederlandse Zeevisserij, pp. 63-71
 • Victor Enthoven, De ‘Bataafsche Flotille’, 1804, pp. 72-74
 • Roosanne Goudbeek, Trans-Atlantische slavenhandel in het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie, pp. 75-78

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37 (2018) 2

 • Martijn Heijink, Het portret van kapitein-geweldige Otto van Vollenhoven en zijn gezin, pp. 5-21
 • Mogens Jensen, Was the flute a vessel designed to evade paying toll in the Sound?, pp. 22-41, pp. 22-41
 • Gijs Dreijer, Een strijd om erkenning. De onderhandelingen over de Oostendse Compagnie (1713–1723), pp. 42-58
 • Marlies Jongejan, Brabantse ventjagers en de beugvissers van Middelharnis, Pernis en Zwartewaal. Export van verse zeevis rond 1800, pp. 59-82
 • Dirk J. Tang, MS Oranje. Na tachtig jaar, nog altijd op handen gedragen, pp. 83-85
 • Jirsi Reinders, Een goudmijn voor maritiem onderzoek. De ontsluiting van het Amsterdamse notarieel archief, pp. 86-91

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37 (2018) 1

 • Judith E. Schooneveld en Gerrit J. Knaap, Een man van ‘grote ommeslag’ maar ‘beperkt statuur’. De boekhouder-generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Batavia, 1611–1802, pp. 5-22
 • J.R. Bruijn en W.F.J. Mörzer Bruyns, Het achttiende-eeuwse ‘zeemans kunst-kabinet’ van admiraal Cornelis Schrijver, pp. 23-45
 • Ruben Rosseels, Steunen om te besparen. Overheidshulp aan de Belgische en
  Nederlandse koloniale scheepvaart tijdens de Grote Depressie, pp. 46-65
 • Jaap R. Bruijn, In memoriam: Skip Fischer (1946–2018), pp. 66-67
 • Diederick Wildeman, Spelevaren rond het buitenhuis, pp. 68-70
 • Patrick Gouw en Martijn Storms, Maps in de crowd, pp. 71-74

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36 (2017) 2

 • Matthias van Rossum, Sampans, hout en slaven. De overzeese infrastructuur voor scheepsbouw en -onderhoud van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Zuid- en
  Zuidoost-Azië, pp. 3-21
 • Erik Odegard, Timmeren te Cochin. Scheepsbouw op de VOC-scheepstimmerwerf in
  Cochin, pp. 22-39
 • Jeroen ter Brugge, Was de Arrow een Engels schip? De lorcha als Chinees-Europese hybride, 40-52
 • Filipa Ribeiro da Silva, Scheepsbouw in de Nederlandse invloedssfeer. Nederlandse, Engelse en Afrikaanse scheepsbouw in vroegmodern West-Afrika: een complexe
  geschiedenis van bouw, onderhoud en reparatie, pp. 53-67
 • Karwan Fatah-Black, Scheepsbouw en reparatie in achttiende-eeuws Suriname, pp. 68-88
 • Martijn Heijink, “Nochtans komt het wel te pas tot bouwinge van schepen”. Scheepsbouw in Nieuw-Nederland, 89-102
 • Erik Odegard, Het VOC-archief digitaal: kansen en uitdagingen bij het digitaliseren van (maritieme) archieven, pp. 103-105

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36 (2017) 1

 • Jerem van Duijl, Gevangen in het handelsnetwerk van de Hanze. De koopvaardij van de IJsselsteden in het Oostzeegebied in de zestiende eeuw, pp. 3-19
 • Constantine P. Theodoridis, The Keyser Octavianus incident and Dutch-Hospitaller relations during the Cretan War (1645—1669), pp. 20-33
 • Gijs Rommelse, De Nederlandse vloot als slecht voorbeeld. Britse discoursen over
  zeemacht, pp. 34-50
 • Jaap de Witte, De bakens verzet. De KPM en het begin van de burgerluchtvaart in Nederlands-Indië, pp. 51-64
 • Jeroen van der Vliet, De spiegel en de koningin, pp. 65-67
 • Ron Brand, Abraham Bogaert, een apotheker in Amsterdam en Azië, pp. 68-70
 • Matthias van Rossum, Een maritiem manifest. Een pleidooi over maritieme geschiedschrijving, data en wegen voorwaarts, pp. 71-79

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 35 (2016) 2

 • Erik Rovers, Honderd jaar NISS (1916-2016), pp. 3-21
 • Björn Quanjer, Jan, Piet, Gerrit en Corneel die jagen op walvis. Nederlandse commandeurs ter walvisvaart in de vrachtvaart (1675-1695), pp. 22-39
 • Bas de Groot, De Nederlands-Duitse samenwerking in de marinescheepsbouw, met name van onderzeeboten (1915-1945), pp. 40-55
 • Remmelt Daalder, Crowdfunding in 1916: vliegende start van het Scheepvaartmuseum, pp. 56-58
 • Peter Swart, Een West-Fries oorlogsschip in Finse wateren, pp. 59-61
 • Marja Keuning, Het maritiem portal van Nederland, pp. 62-63

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 35 (2016) 1

 • Samuël Kruizinga, Inleiding. Neutraal in een totale wereldoorlog, pp. 3-11
 • Ruud Filarski, De Nederlandse binnenvaart in de Eerste Wereldoorlog, pp. 12-31
 • Joep Schenk, Kansen in oorlogstijd. Rijnschippers versus de Steenkolen-Handelsvereeniging, 1914-1918, pp. 32-52
 • Henk Stapel, Erg rustig en bijzonder druk. Het Nederlands reddingwezen in de Eerste Wereldoorlog, pp. 53-70
 • Jan P. van de Voort, Neutrale vis wordt duur betaald. Nederlandse visserij tijdens de Eerste Wereldoorlog, pp. 71-89
 • Dirk Tang, Het ellendige einde van Zeppelin L19, pp. 90-92
 • Dirk Tang en Remmelt Daalder, Leugens en propaganda rond de Tubantia, pp. 92-95

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 34 (2015) 2

 • Ron Brand, ‘Een schilderije van de Slach van Heemskerck’. Cornelis Claesz. van Wieringen en de opdracht voor een zeestuk van de slag bij Gibraltar nader bekeken, pp. 3-22
 • Iris van der Zande, Naar de Noorse fjorden! Nederlandse cruisereizen naar Noorwegen en de reisbeleving van haar passagiers in het Interbellum, pp. 23-40
 • Hans Krabbendam, Rituelen op reis. Culturele vormgeving aan boord van Nederlandse trans-Atlantische passagiersschepen, 1840-1960, pp. 41-59
 • Gerhard de Kok, Een vergeefse strijd tegen zelfverrijking bij de WIC. De mislukte missie van Abraham Houtman, 1722-1723, pp. 60-76
 • Marlies Jongejan, Vissen onder Oostenrijkse vlag. Middelharnis tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784), pp. 77-95
 • Dirk Tang, Een ghemeene Olifandtstand op zee?, pp. 96-97
 • Karwan Fatah-Black, Filipa Ribeiro da Silva en Julie Svalastog, A researchers perspective on the advances and challenges in slave trade research since the publication of the second Slave Trade Database, pp. 98-101

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 34 (2015) 1

 • Jurre Knoest, ‘Een venster op het Westen’. De Japanse perceptie van VOC-dienaren in Nagasaki, pp. 3-19
 • Filipa Ribeiro da Silva, “A kind of cunning sort of under-minding people”. Views of the Dutch in Seventeenth-century West Africa, pp. 21-33
 • Edgar Pereira, Seeing and typifying the enemy. Portuguese views on the Dutch and WIC men during the seizure of Angola (1641-1648), pp. 35-49
 • Susana Münch Miranda en João Paulo Salvado, Struggling for Brazil. Dutch, Portuguese and Spaniards in the 1640 Naval Battle of Paraíba, pp. 51-64
 • Dirk Tang, Lorrendrayen in Afrika, pp. 65-66
 • Remmelt Daalder, Michiel de Ruyter, zeeheld wordt filmheld, pp. 67-69

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 33 (2014) 2

 • Gijs Rommelse en Roger Downing, Diplomatic support to Dutch prisoners of war. The contrast between the First and Second Anglo-Dutch Wars, pp. 3-22
 • Jelle van der Schaaf, Schippers van Memel. Onderzoek naar de opkomst van een schippersgemeenschap aan de Oostzee, 1778-1819, pp. 23-40
 • Wim Klooster, De bootsgezellen van Brazilië, pp. 41-56

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 33 (2014) 1

 • Ben Teensma, “Wij Verclaeren Dat Alles Is Gedaan Wat Menschen Connen Prakkeseren Tot Nadeel Van Den Vijandt”. Jacob Cooper’s blokkade van de Baai van Goa 9 November 1636 tot 2 Mei 1637, pp. 3-18
 • Hugo Landheer, De laatste reis van de Vrouwe Geertruida. Terugkeer en opvang van opvarenden van het eskader van Engelbert Lucas, pp. 19-37
 • Sacha Hermsen, Daniëlle Lankhorst en Jan Willem de Wijn, Bevrouwing. Vrouwelijke personeelsleden op passagiersschepen van de Holland Amerika Lijn, circa 1880-1950, pp. 39-65
 • Matthijs Ooms, Het Nieuw-Guineaconflict in nieuw perspectief, pp. 67-82

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 32 (2013) 2

 • Dirk J. Tang, Herdenken, vieren en bestuderen. 150 jaar afschaffing slavernij in de West, pp. 3-19
 • Monique Klarenbeek, Grutters op de Antillen. Particuliere kooplieden uit de Republiek op het eiland Sint Christoffel in de zeventiende eeuw, pp. 20-37
 • Karwan Fatah-Black, Smokkelhandel en slavenhandel in Suriname gedurende de ondergang van de Nederlandse macht op zee, 1780-1795, pp. 38-53
 • Bram Hoonhout, De noodzaak van smokkelhandel in Essequebo en Demerary, 1750-1800, pp. 54-70

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 32 (2013) 1

 • Samuël Kruizinga, Grote gevaren en onverwachte mogelijkheden. De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij en de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), pp. 3-20
 • Barbara J. de Groot, Eerste internationale beheersmaatregelen voor de Arctische robbenvangst, pp. 21-34
 • Karin Alfenaar, Geweld op de rede van Lagos. 1976-1984: het begin van moderne zeeroof, pp. 35-53
 • Cees van Romburgh, Met de catamaran over en weer. Wel en wee van de High-speed Sea Service op de Noordzee, pp. 54-73

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 31 (2012) 2

 • Gerard M.W. Acda en Jaap R. Bruijn, ‘Wie sturen kan vaart bij elke wind’. Verslag van een halve eeuw Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, pp. 5-26
 • Ron Brand, Van verenigingsblad tot wetenschappelijk tijdschrift. Vijftig jaar Mededelingen / Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, pp. 27-36
 • Joke E. Kortweg, ‘Hollands vlag, je bent mijn glorie’. De zeesleper Noord-Holland en de Nieuw-Guinea-kwestie, pp. 37-43
 • Ruud Paesie, De sluiting van het Veerse Gat, april 1961, pp. 44-49
 • Jurjen R. Leinenga, Een voorbeeldige scheepsramp uit 1961, pp. 50-56
 • Anselm van der Peet, Samba aan de Maas. De indienststelling van een Braziliaans vliegkampschip in Rijnmond, pp. 57-64
 • Dirk J. Tang, Een bijzondere dag in Amsterdam-Noord, 6 oktober 1961, pp. 65-71
 • Cees van Romburgh, Een varende Jamboree. Het Nationaal Waterkamp van 1961, pp. 72-79
 • Annette de Wit, In het verleden ligt het heden. 50 jaar Marinemuseum, pp. 80-87

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 31 (2012) 1

 • Ruud Paesie, ‘Reekening bewijs en reliqua’. Het financiële beleid van het Amsterdamse Korendragersgilde, pp. 3-26
 • Suze Zijlstra, Corresponderen om te overleven. Het economisch belang van persoonlijke brieven uit zeventiende-eeuws Suriname, pp. 27-41
 • Maarten Hell en Wilma Gijsbers, Geborgen of gezonken, gered of verdronken. Papieren getuigen van scheepsrampen rond Texel (1575-1795), pp. 42-59

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 30 (2011) 2

 • Katie Heyning, “Een schoon schip van oorloghe”, pp. 3-20
 • Hugo Landheer, De zaak van de gepreste schippers. Schadevergoeding tussen 1793 en 1805, pp. 21-40
 • Martine van der Wielen-de Goede, De tunneldeur van de Tuva. Reconstructie van een torpedering en het veiligheidsbeleid aan boord, 2 oktober 1941, pp. 41-62

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 30 (2011) 1

 • Gerard M.W. Acda en Joke E. Korteweg, “Hier is de wereld niets dan waaiend schuim”. Maritieme literatuur in de negentiende en twintigste eeuw, pp. 3-19
 • Dirk J. Tang, “Ik wil naar zee, ma!… Maar jongen, wat moet je daar?” Maritieme jeugdliteratuur in de negentiende en twintigste eeuw, een verkenning, pp. 20-30
 • Dave Boone, “Tehuis bleef De Ruyter de eenvoudige man die hij ook aan boord waa”. Zeehelden in de jeugdliteratuur, pp. 31-38
 • Anna Kloos-Frölich, Vlagvertoon. Nationale trots in romans over zeesleepvaart, pp. 39-47
 • Rob Krabbendam, Haringvisserij volgens Heijermans en Canter. Over arbeidsomstandigheden aan boord van vissersschepen rond 1900, pp. 48-53

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 29 (2010) 2

 • Gerbrand Moeyes, De Nederlandse ijzeren en stalen scheepsbouw. Historiografie en contouren voor onderzoek, pp. 3-22
 • Ruud Paesie, ‘Op een Avontuertje met ’t vergat Vlissinge’. Het verslag van een Zeeuwse kaper tijdens de Derde Engelse Oorlog, pp. 23-42
 • Cátia Antunes, An insight in European trade networks. The commercial relationship between Amsterdam and Lisbon, 1580-1710, pp. 43-65

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 29 (2010) 1

 • Peter Hamer, Hoogaarzen in Nederland. De ontwikkeling en verspreiding van een negentiende-eeuws vissersschip, pp. 3-18
 • Filipa Ribeiro da Silva, Dutch vessels in African waters. Routes, commercial strategies, trading practices and intra-continental trade (c.1590-1674), pp. 19-38
 • W.F.J. Mörzer Bruyns, “Steeds de commandant blijvende”. Leven en loopbaan van A.G. Mörzer Bruyns, een negentiende-eeuwse koopvaardijkapitein, pp. 39-68
 • Matthias van Rossum, Kleurrijke zeelieden. Groepsvorming, klasse en interculturele verhoudingen op een mondiale arbeidsmarkt (1890-1945), pp. 69-76

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 28 (2009) 2

 • Ruud Paesie, Duiken naar een maritiem verleden. Een inleidend artikel, pp. 3-11
 • André van Holk, De bakens verzet. Maritieme archeologie in Nederland in een stroomversnelling?, pp. 12-23
 • Arent Vos, Duikteam NISA/ROB. Tien jaar professioneel archeologisch duikteam in Nederland, pp. 24-35
 • Jeroen ter Brugge, Natte nieuwsgierigheid. Duikende amateurarcheologen in Nederland, pp. 36-43
 • Robert Parthesius, Nederland als koopman en archeoloog. De paradox van het beheer van het ‘Nederlands’ maritieme erfgoed in het buitenland, pp. 44-58
 • Wendy van Duivenvoorde, More than Just Bits of Hull: Expensive Oak, Laminate Construction, and Goat Hair. New Insights on Batavia’s Archaeological Hull Remains, pp. 59-68

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 28 (2009) 1

 • George M. Welling, De zin en onzin van schepen tellen, pp. 3-25
 • Paul Consten, ‘Schepen van hout, mannen van ijzer’, pp. 26-44
 • Martine van der Wielen-de Goede, Varen of brommen. Vier maanden verzet tegen de vaarplicht op de Prins Willem III, zomer 1940, pp. 45-69

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 27 (2008) 2

 • Hielke van Nieuwenhuize, Specialisatie als seizoensgebonden mogelijkheid. De organisatie van de Zeeuwse zoutvaart op Engeland (1453-1568), pp. 139-151
 • Roy Kreeftmeijer, De gaten in de schijf: geschutaankopen voor de Koninklijke Marine 1920-1930, pp. 152-168
 • Jacob Bart Hak, Zeeman in oorlogstijd. Uit het dagboek van stuurman Legger, pp. 169-180

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 27 (2008) 1
themanummer twee eeuwen maritieme historiografie

 • Gerard Acda, Henk den Heijer en Adri van Vliet, Twee eeuwen maritieme geschiedschrijving in Nederland, pp. 3-17
 • Nico Habermehl, Johannes Cornelis de Jonge (1793-1853). ‘Historicus onzer zeetriomfen’, pp. 18-24
 • Henk den Heijer, Michael Georg de Boer (1867-1958). De schoolmeester, pp. 25-30
 • Diederick Wildeman, J.C.M. Warnsinck (1882-1943). De wegbereider, pp. 31-40
 • Femme S. Gaastra, Taco Hayo Milo (1906-1960). De inspirator, pp. 41-45
 • Jaap R. Bruijn, Frank Broeze (1945-2001). Met een blik op de wereld, pp. 46-51

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 26 (2007) 2

 • Wicher Kerkmeijer, Groningen en de scheepvaart, pp. 137-148
 • Philip M. Bosscher, Groninger scheepvaart, 1600-1750. Crises, uitdagingen en illusies: een rondgang langs de thans beschikbare literatuur, pp. 149-153
 • Femme S. Gaastra, Zeilende kustvaart van circa 1750 tot circa 1920. Het fenomeen van de Groninger zeevaart in de negentiende eeuw, pp. 154-165
 • Pieter A.Th. van Agtmaal, De motorkustvaart in Groningen van 1920 tot heden. Van eigenaren van waddenkrabbers tot moderne ondernemers, pp. 166-175

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 26 (2007) 1

 • Hans Vlot, ‘Bevonden het een weergaloos schip’. Willem van Wassenaer en de Rotterdamse marinescheepsbouw in de achttiende eeuw, pp. 3-16
 • Ferry de Goey, De Holland Amerika Lijn, Carnival Cruises en de cruise-industrie in de twintigste eeuw, pp. 17-38
 • Jaap R. Bruijn, Michiel de Ruyter in perspectief, pp. 39-47
 • Ad van der Zee, Avonturen aan boord bij De Ruyter. De Mémoires van de graaf van Guiche nader bekeken, pp. 48-56
 • Frits de Boer, Honderd jaar De Ruytermedaille, 1907-2007, pp. 57-63

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 25 (2006) 2

 • Maarten Heerlien, Stokvishandel tussen de Republiek, Newfoundland en het Middellandse-Zeegebied (1590-1670), pp. 123-137
 • Ruud Paesie, De uitrusting van de expeditievloot van Jacob Roggeveen naar het ‘onbekende Zuidland’ (1721-1722), pp. 138-164
 • Chris Nierstrasz, Reguleren of corrumperen? De VOC en hervormingen in de privé-handel (1743-1799), pp. 165-176

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 25 (2006) 1

 • Louis Sicking, Sleutels tot de zee: havensteden en hun infrastructuur in de Nederlanden in de late middeleeuwen. Een verkenning, pp. 3-9
 • Henny Denessen, Twee havenuitdiepingsprojecten in vijftiende-eeuws Dordrecht, pp. 10-22
 • Jeroen van der Vliet, Tussen wal en schip. De Amsterdamse Lastage in de zestiende eeuw, pp. 23-32
 • Tim Bisschops, Een zeehaven voor Leiden? De vroegste doorgravingen bij Katwijk herbekeken (1404-1572), pp. 33-47

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 24 (2005) 2

 • Victor Enthoven en Henk den Heijer, Nederland en de Atlantische wereld, 1600-1800. Een historiografisch overzicht, pp. 147-166
 • Ruud Paesie, De illegale goederen- en slavenreis van het fregat de Peerl, 1700-1702, pp. 167-178
 • Yves Delepeleire, Kruisers tegen lorrendraaiers. De strijd van de Tweede WIC tegen de Zeeuwse smokkelvaart op West-Afrika in 1715, pp. 179-191.

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 24 (2005) 1

 • F.J. Bakker, Het bijeenbrengen van een vrachtvloot in Holland en Zeeland. Van charter tot requisitie (april-juni 1475), pp. 3-20
 • John C. Appleby, Between the Bays. Anglo-Dutch competition in the Chesapeake and Delaware Bay regions from the 1620s to the 1660s, pp. 21-42
 • Michael-W. Serruys, Oostende en de Generale Indische Compagnie. De opbloei en neergang van een koloniale handelshaven (1713-1740), pp. 43-59

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 23 (2004) 2

 • José Mouthaan, Storm op zee. Morele implicaties van storm en schipbreuk in de zeventiende eeuw, pp. 131-141
 • Arjan Otte, Zeeuwse zeezaken. Een admiraliteit rond de Eerste Engelse Oorlog, 1651-1655, pp. 142-157
 • Johan Zielstra, Een publiek geheim. Russische wervingsacties in de Republiek, 1715-1716, pp. 158-167

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 23 (2004) 1

 • Clé Lesger, Schepen en schippers in Amsterdam tijdens het laatste kwart van de zestiende eeuw, pp. 3-16
 • Gay van der Meer, Vergankelijke rijkdom. Een penning, afgebeeld op een Vanitasschilderij, van de verovering van het Portugese galjoen São Jago door twee Zeeuwse schepen nabij Sint-Helena in 1602, pp. 17-29
 • Danielle van den Heuvel, Getrouwd met Jan Compagnie. Oost-Indiëvaarders en hun echtgenotes in Enkhuizen en omgeving (1700-1750), pp. 30-42

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 22 (2003) 2

 • André Wegener Sleeswyk, Building cost and carrying capacity of European merchant ships, 1400-1800, pp. 137-146
 • Netty van Megen, “Ick leer nu moij lesen en schrijven als ul sien kan”. Zeventiende-eeuwse brieven van en aan zeevarenden uit het archief van het High Court of Admiralty, pp. 147-156
 • Stéphane Hoste en Reginald Loyen, Scheepsbehandelingskosten en havenconcurrentie: de casus van de Antwerpse en Rotterdamse haven (1870-2000), pp. 157-173

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 22 (2003) 1

 • Ernst van Veen, De Portugees-Nederlandse concurrentie op de vaart naar Indië (1596-1640), pp. 3-16
 • Gijs Rommelse, English privateering against the Dutch Republic during the Second Anglo-Dutch War (1664-1667), pp. 17-31
 • Jaap J.B. den Hollander, Met een schroefstoomschip over de oceanen in 1847. Verslag van de eerste reis van Zr.Ms. schroefstoomschip Samarang naar Oost-Indië, pp. 32-43
 • J.M. Mohrmann, De Koninklijke Marine als vernieuwer van de zeevaartkunde, 1850-1900, pp. 44-58

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 21 (2002) 2

 • Doeke Roos, Johan Evertsen: Admiraal van Zeeland, 1637-1666. Een vereerd en verguisd zeeheld, pp. 123-135
 • Albert Verweij, De laatste reis van de Vrouw Maria. Een geval van zeeschade in 1771, pp. 136-152
 • Ria van Hes, Zeeziek in de Oost. Dokteren aan boord van marineschepen in de Indische archipel in de tweede helft van de negentiende eeuw, pp. 153-162
 • Wouter Heijveld, Van Damlijn tot Dam- en Dyklijn. De eerste vrachtlijndienst van de Holland-Amerika Lijn, 1899-1907, pp. 163-178

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 21 (2002) 1

 • C.E. Heyning, Aandacht voor de binnenkant. Een verkennend onderzoek naar het Nederlandse scheepsinterieur in de tweede helft van de zeventiende eeuw, pp. 3-14
 • P.A. Krotov, Russische ‘navigators’ in Nederland tussen 1708 en 1715, pp. 15-23
 • Roelof van Gelder, De stranding van de Blijdorp, 1733. Lotgevallen van een bemanning, pp. 24-33
 • Joop W. Koopmans en Cedric Regtop, “Zeeschuimers en verachtelijke Barbaaren”? Nederlandse nieuwsfragmenten over Barbarije in de achttiende eeuw, pp. 34-48

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 20 (2001) 2

 • H.N. Kamer, De voorsteven van zeventiende-eeuwse zeegaande schepen, pp. 131-142
 • Dennis de Graaf, De Koninklijke Compagnie. De Pruisische Aziatische Compagnie ‘von Emden nach China’ (1751-1765), pp. 143-162
 • Jaap R. Bruijn, The Dutch navy goes overseas (c. 1780-c. 1860), pp. 163-174

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 20 (2001) 1

 • Jaap R. Bruijn, Commandanten van Oost-Indiëvaarders in de achttiende eeuw, pp. 4-14
 • P.J. Marshall, The place of the Seven Years War (1756-63) in the changing balance between Britain and the Netherlands in Asia, pp. 15-23
 • F.S. Gaastra, De VOC en EIC in Bengalen aan de vooravond van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784), pp. 24-35
 • Arent Pol, Geld voor goederen. De export van munten en baren door de Engelse en Nederlandse Oost-Indische compagnieën; een poging tot vergelijking, pp. 36-46
 • H.V. Bowen, From trade to empire. The domestic reconstruction of the English East India Company after 1760, pp. 47-58

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 19 (2000) 2

 • Johan Francke, ‘Een Sware Equipage’. De bemanningen van de schepen van de Admiraliteit Zeeland en de commissievaart tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697), pp. 119-140
 • Dirk J. Tang, De Koninklijke Marine en de slavernij in Suriname, 1815-1863, pp. 141-152
 • Marc A. van Alphen, School ships for midshipmen in the Dutch, British and U.S. navies in the 19th and beginning of the 20th century, pp. 153-174

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 19 (2000) 1

 • Tonko Ufkes, Vier registers vergeleken over de jaren 1654 en 1655. Een verkenning, pp. 3-16
 • Kees Kaldenbach, Trekschuiten, haringbuizen en vrachtschepen op Vermeers Gezicht op Delft, pp. 17-30
 • Yves Segers, De lokroep van het water. Zeilsport en plezierzeilvaart in België, 1846-1913, pp. 31-47

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 18 (1999) 2

 • S.J. de Groot en A.H. Huussen jr., De Toverlantaarn: een satirisch tijdschrift over de inval der Engelsen en Russen in Noord-Holland, 1799-1800, pp. 3-21
 • Christiaan Biezen, ‘De waardigheid van een koloniale mogendheid’. De Hydrografische Dienst en de kartering van de Indische Archipel tussen 1874 en 1894, pp. 23-38
 • J. Carli, De rol van de marine bij de expeditie naar Samalangan (1877) tijdens de tweede Atjeh oorlog, pp. 39-52

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 18 (1999) 1

 • Louis Sicking, Meesters van de zee. Maritieme samenwerking tussen Karel V en Hendrik VIII, pp. 3-14
 • Desiree van Damme, De aalmoezeniers van de Oostendse Compagnie, pp. 15-27
 • Pim Waldeck, De Vlieter: dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlandse zeemacht. Relaas van een persoonlijke belevenis, pp. 29-46
 • Jan-Vos van Marken en Annie Huisman-van Bergen, Zeewaardig maken van de Epica-vouwkano door Engelandvaarders tijdens de Tweede Wereldoorlog, pp. 47-52

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 17 (1998) 2

 • Viktor V. Bryzgalov, De Pomoorse scheepsbouw in de tijd van Peter de Grote, pp. 123-134
 • Laura van ’t Zand, Gehannes met een admiraalsschip: de bouw van de “Eendracht” (1652-1654), pp. 135-144
 • Hendrik N. Kamer, De functie en wijze van aanbrengen van de scheerstroken en de spantvormen van zeventiende-eeuwse schepen, pp. 145-152
 • S.J. de Groot, Terecht- en Teleurstelling op de Taag. Het handelen van luitenant-admiraal Cornelis Schrijver op de rivier van Lissabon in 1748, pp. 153-162

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 17 (1998) 1

 • André Wegener Sleeswyk en Marjolijn Wegener Sleeswyk, Joseph Furttenbach en de ‘Holländische Nave’, pp. 3-14
 • Ben N. Teensma, Dorst op de Deventer. Commandeur Gijsels’ bezoek aan Cabo Frio in juli 1630, pp. 15-20
 • Jan Parmentier, Saxenburg, een spookeiland met Bloemendaalse relaties 1670-1833, pp. 21-36
 • Annet Verbout-Wamsteeker, Navigatieopleidingen aan de Fundaties van Renswoude 1756-1795, pp. 37-56

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 16 (1997) 2

 • W. Klooster, Slavenvaart op Spaanse kusten. De Nederlandse slavenhandel met Spaans Amerika, 1648-1701, pp. 121-140
 • H. den Heijer, Zeeuwse smokkelhandel op West-Afrika (1674-1730), pp. 141-159
 • K. de Leeuw, Enkele kaarten en plattegronden van de verdedigingswerken langs de Surinamerivier met geheimschrift (1782), pp. 160-177

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 16 (1997) 1

 • J. Kerkhoven, De visserijhistorie op zoek naar ecologische crises, pp. 5-16
 • J. Ubbens, Noorse kabeljauwvissers en Nederlandse kooplieden. Vistechnieken, vangstresultaten en de afzetmarkt voor stokvis in de zeventiende eeuw, pp. 17-30
 • F. Egmond, De ‘Gulden Berg’ van Holland: haring in de zestiende eeuw, pp. 33-45
 • B. Ibelings, De middeleeuwse visstapel te Naarden. Een bronbespreking met economisch-politieke en ecologische kanten, pp. 47-61

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 15 (1996) 2

 • A.R.T. Jonkers, De tanende tradities: de neergang van magnetische declinatie in Nederlandse pelagische navigatie, pp. 121-145
 • J. de Jong, De verpachting van het kwart van de Convooien en Licenten, 1625-1639, pp. 147-162

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 15 (1996) 1

 • A. Staarman, De VOC en de Staten-Generaal in de Engelse Oorlogen: een ongemakkelijk bondgenootschap, pp. 3-24
 • T. Ufkes, Nederlandse schippers op Danziger en Stockholmse handelsschepen, 1670-1700, pp. 25-57

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 14 (1995)
themanummer Geld en water. Banken, verzekeringen en scheepvaart in de negentiende en twintigste eeuw

 • Karel Davids, Ton de Graaf en Yvonne van Meer, Inleiding, pp. 5-8
 • Karel Veraghtert, Zeeverzekeringen te Antwerpen (1814-1860), pp. 9-22
 • Ferry de Goey en Paul van de Laar, Scheepsfinanciering: een comparatief perspectief (1870-1970), pp. 23-61
 • Ton de Graaf en Jaap-Jan Mobron, Bankiers en reders: belangen en invloeden van banken op maritiem gebied (1870-1964), pp. 63-107
 • R. Cleton, Aansprakelijkheidsverzekering in de scheepvaart. Opkomst en verspreiding van de ‘Protection and Indemnity’ (P&I) Clubs (ca. 1850 tot heden), pp. 109-126

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 14 (1995) 2

 • S.J. de Groot, Het ‘Baralong-voorval’, 19 augustus 1915. Misdaad en straf volgens het Britse zeerecht, pp. 123-136
 • C.P.P. van Romburgh, Opkomst en ondergang van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (1894-1984). Een bedrijfsgeschiedenis in zwart/wit, pp. 137-153

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 14 (1995) 1

 • J. van Beylen, Een zeventiende-eeuwse ‘nieuwskaart’ van de Slag op het Slaak, pp. 3-23
 • F.N. Groustra en J.R. Bruijn, Een kentering in de gezondheid aan boord. Bataafse vloten naar Oost- en West-Indië, 1802, pp. 25-50

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 13 (1994) 2

 • H.J. den Heijer, Plannen voor samenvoeging van VOC en WIC, pp. 115-130
 • S.J. de Groot, Schout-bij-nacht J.A. Bloys van Treslong (1757-1824). Terecht een zondebok of niet?, pp. 131-147
 • W. Kerkmeijer, Groningers onder neutrale vlag, pp. 149-164

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 13 (1994) 1

 • J.R. Bruijn, Geschiedschrijving van de Marine, pp. 3-17
 • Louwrens Hacquebord, Van Noordse Compagnie tot Maatschappij voor de Walvisvaart. Honderd jaar onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart, pp. 19-40
 • P. Dekker, Onbekende Nederlandse walvisvaart en de naamgeving van de Afrikaanse Walvisbaai, pp. 41-51

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 12 (1993) 2

 • A. Lemmers, De kunstklip van Aeneae en de leugen van Asmus, pp. 111-127
 • W.G.M.H. Canisius, De buis van Bourbon: een hoogst explosieve uitvinding, pp. 129-140
 • Petra Vermeulen, Pleidooi voor de zeilvaart. Een vereniging van reders van zeilschepen aan het einde van de negentiende eeuw, pp. 141-158

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 12 (1993) 1

 • A.P. van Vliet, ‘Ruiner les pêcheries’. Een aanval van Duinkerker kapers op de Nederlandse vissersvloot in 1600, pp. 3-11
 • J.M. Dirkzwager, De Nederlandse marine als pionier in de technische ontwikkeling. Schroefvoortstuwing in het tweede en derde kwart van de negentiende eeuw, pp. 13-36
 • G. Teitler, Handelsbescherming, 1945-1990. Een terreinverkenning, pp. 37-50

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 11 (1992) 2

 • D.J.A. Roodhuyzen-van Breda Vriesman, Anna Braak, een achttiende-eeuwse ‘marinevrouw’, pp. 115-136
 • J. Parmentier, De rederij Radermacher & Steenhart (1730-1741); Zeeuwse Guinea-vaart en slavenhandel met Zuidnederlandse participatie, pp. 137-151
 • P.W. van Zeijl, De Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij en de vaart op Buenos Aires, 1888-1890, pp. 153-163

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 11 (1992) 1

 • M. de Keuning, Strandroverij langs de Hollandse kust in de achttiende eeuw, pp. 5-28
 • H. Stapelkamp, Hendrik Hardes (1815-1871): grondlegger van de moderne Japanse scheepsbouw en industrie, pp. 29-39
 • J.M. Dirkzwager, De Nederlandse marine als pionier in de technische ontwikkeling. Ontwikkeling en gebruik van stoomketels in het tweede kwart van de negentiende eeuw, pp. 41-57
 • G. Teitler, Een mijlpaal voorbij. Nederland en de Noordzee-conventie, 1882-1910, pp. 59-71

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 10 (1991) 2

 • P. van der Grijp, Giftenverkeer, ruilhandel en wapengekletter. Eerste contacten tussen Europa en Polynesië, pp. 101-115
 • H.C.M. van de Wetering, De VOC en de kapers van Angria. Een expeditie naar de westkust van India in 1739, pp. 117-130
 • N.D.B. Habermehl, Toeval of opzet? De ondergang van het linieschip de Prins Willem in september 1781, pp. 131-148
 • C.P.P. van Romburgh, Seinmeester Theodorus Pansier en de Hollandse kustbeseining, 1803-1814, pp. 149-159

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 10 (1991) 1

 • F.J.A.M. Meijer, Mammoetschepen in de Grieks-Romeinse wereld, pp. 4-11
 • G.T. Haneveld, Secreten, een nog ongeschreven hoofdstuk uit de geschiedenis der scheepshygiëne, pp. 12-19
 • S.J. de Groot, Het carrièreverloop van de zeeofficier onder vier Nederlandse marines (1793-1821), pp. 20-40
 • J.M. Dirkzwager, De Nederlandse marine als pionier in de technische ontwikkeling. De radervoortstuwing in het tweede kwart van de 19de eeuw, pp. 41-58

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 9 (1990) 2

 • P.C. van Royen, De sleutels van de Sont terug in Amsterdam, pp. 103-107
 • B. Kreuger, J.C. Rijk en de Marinestoomvaart in Nederland, pp. 109-119
 • J.J. Quak, Maritiem-historische aspecten van het fregatschip Johanna Maria, pp. 121-134
 • J.R. Bruijn, Marinevakbonden tussen wereldoorlog en muiterij (1914-1933), pp. 135-157

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 9 (1990) 1

 • C.A. Davids, De uitwisseling van kennis tussen Aziaten en navigatiepersoneel bij de voorcompagnieën en de VOC, 1596-1795, pp. 5-18
 • W.J. Goossen, Van admiraliteit naar ministerie. De organisatie van het marinebestuur in de Bataafse en Franse tijd (1795-1813), pp. 19-34
 • A. Kruijt, De Suezkanaalcommissie, pp. 35-49

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 9 (1990)
themanummer 300 jaar Directie der Oostersche Handel en Reederijen

 • W.A. de Clercq, Verleden, heden en toekomst van de Directie der Oostersche Handel en Reederijen te Amsterdam, pp. 5-13
 • J.R. Bruijn, In een veranderend maritiem perspectief: het ontstaan van directies voor de vaart op de Oostzee, Noorwegen en Rusland, pp. 15-25
 • P. de Buck en J.Th. Lindblad, Navigatie en negotie. De Galjootsgeldregisters als bron van onderzoek naar de geschiedenis van de Oostzeehandel in de achttiende eeuw, pp. 27-48
 • P.C. van Royen, Moedernegotie en kraamkamer. Schippers en scheepsvolk op de Nederlandse vrachtvaart in Europese wateren vanaf de zeventiende tot de negentiende eeuw, pp. 49-64
 • Piet Boon, De Hoornse kamer van de Directie Oosterse Handel en Rederijen: meer rederij dan handel, pp. 65-75
 • A.A. van der Houwen, De Directie Oostersche Handel en Reederijen en het Oostzeeeskader van 1715, pp. 77-88

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 8 (1989) 2

 • C.A. Davids, J.A. van der Veen en E.A. de Vries, Van Lastman naar Gietermaker. Claes Hendricksz. Gietermaker (1621-1667) en zijn leerboeken voor de stuurmanskunst, pp. 149-177
 • K.L. van Schouwenburg, Het personeel op de schepen van de Kamer Delft der VOC in de tweede helft der achttiende eeuw, pp. 179-186
 • J. à Campo, Van verre buur tot goede vriend. De totstandkoming van de Java Australië Lijn, pp. 187-205
 • G.J.A. Raven, De Kriegsmarine in Nederland 1940-1945: een lacune in de geschiedschrijving, pp. 207-214

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 8 (1989) 1

 • F.J.A.M. Meijer, Onderwaterarcheologie en de zeegeschiedenis van de Klassieke Oudheid, pp. 5-18
 • F. Snapper, Koning-stadhouder Willem III en de commercieel-financiële structuur van de republiek, pp. 19-24
 • C. Koeman, Brieven van Jean Richard de Tibante, een Hollands Hugenoot op de galeien in Marseille, 1692-1705, pp. 25-44
 • P.J.H. van Bree, Een Amsterdammer ter walvisvaart in 1909 – de reis van J.H. Kruimel naar Zuid Chili, pp. 45-66
 • E. van Laar en W.L. Man A Hing, De roemloze ondergang van het stoomschip ‘Goslar’, pp. 67-78
 • W.F.J. Mörzer Bruyns, Het VOC schip LASTDRAGER en de J.C.M. Warnsinckprijs van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, pp. 79-82

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 7 (1988) 2

 • H. Dessens, Vrachtschepen van de Nederlandse binnenvaart, 1880-1940, pp. 151-163
 • J. Sepp, De overgang van zeil naar motor in de binnenvaart 1900-1940, pp. 164-175
 • D. Huizing, ‘Een nijver volksdeel met ondergang bedreigd’: de Nederlandse binnenscheepvaart in de crisisjaren, pp. 176-188

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 7 (1988) 1

 • J. Hacquebord, West-Europese walvisvaart in de kustwateren van Finnmarken (Noord-Noorwegen) in de 16de en 17de eeuw, pp. 4-13
 • R.B. Prud’homme van Reine, Willem Bastiaensz. Schepers (1619-1704), een veelzijdig Rotterdams koopman en reder, pp. 14-41
 • J. van Beylen, Een Zaanlands walvisvangsttafereel uit de 18de eeuw. Naschrift bij ‘Portret van de Nederlandse walvissloep in de 17de en 18de eeuw’, pp. 42-50
 • M. de Keuning, ‘Tweederlije gevoelens’: competentiegeschillen over zeevonden uit Nederlandse koopvaarders 1770-1772, pp. 51-75
 • K.L. van Schouwenburg, Het personeel op de schepen van de Kamer Delft der VOC in de eerste helft der 18e eeuw, pp. 76-93
 • N. Peters-Stobbe, De Terschellinger Zeevaartschool in de periode 1875-1925, pp. 94-104

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 6 (1987) 2

 • P. Boon, Zeelieden te Schellinkhout omstreeks 1700, pp. 107-123
 • A. van Dissel, Het Batavia-indicent: de reactie van de VOC op de komst van de Fredericus Rex Sueciae in Aziatische wateren, 1732-1733, pp. 124-137
 • G.S. van Krieken, Het Engels-Nederlandse bombardement van Algiers in 1816, pp. 138-150
 • S.J. de Groot, Admiraal J.A. Fisher (1841-1920) en zijn ‘Some Notes by Lord Fisher for his Friends’, pp. 151-161

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 6 (1987) 1

 • A.P. van Vliet, Kapers op de kust: Maassluis en de Duinkerker kapers, pp. 3-12
 • P.T.G. Horensma, De Arctische politiek van Rusland, 1871-1917, pp. 13-25
 • G. Teitler, Het ontslag van Vice-Admiraal F. Pinke, Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië, in de zomer van 1916, pp. 26-37

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 5 (1986) 2

 • J. van Beylen, Portret van de Nederlandse walvissloep in de 17de en 18de eeuw, pp. 87-145
 • A.M.C. van Dissel en J.E. Oosterling, Aan boord van de ‘Willem Barendsz’. Enkele sociale aspecten van de Nederlandse walvisvaart, 1946-1964, pp. 146-164

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 5 (1986) 1

 • C.J. den Ridder, Gedenk de gevangenen alsof gij mede gevangenen waart. De loskoop van Hollandse zeelieden uit Barbarijse gevangenschap (1600-1746), pp. 3-22
 • R.B. Prud’homme van Reine, Een gevangenenlijst van zeelieden uit 1689, pp. 23-34
 • Jerry W. Cooney, Silver, slaves and food: the Rio de la Plata and the Indian Ocean, 1796-1806, pp. 35-45

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 4 (1985)
themanummer Anderhalve eeuw zeevaartkundig onderwijs in Nederland 1800-1950

 • C.A. Davids, Het zeevaartkundig onderwijs voor de koopvaardij in Nederland tussen 1795 en 1875. De rol van het Rijk, de lagere overheid en het particuliere initiatief, pp. 164-190
 • A.H. Flierman, ‘Met de vereischte bezadigheid’; de bestuurlijke organisatie van het zeevaartonderwijs, 1870-1935, pp. 191-204
 • Ph.M. Bosscher, De opleiding van officieren voor de Nederlandse marine van de Napoleontische tijd tot het einde van de Tweede Wereldoorlog, pp. 205-219
 • J.P. van de Voort, Het visserijonderwijs in Nederland in de 19e en vroeg 20e eeuw. Een overzicht, pp. 220-234
 • W.F.J. Mörzer Bruyns, Nederlandse zeevaartkundeboeken in de periode 1800-1945. Een overzicht, pp. 235-247

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 4 (1985) 2

 • T. Ufkes, ‘Van Langesund tot Dollard tou’. Houttransport van Noorwegen naar Delfzijl, pp. 99-102
 • S.J. de Groot, De overgang van marine-officieren van het Koninkrijk Holland (1808) naar het vaste corps zee-officieren van het Koninkrijk der Nederlanden (1821), pp. 103-108
 • P. Oost, De ‘Atlas’ 1825-1833. Een vroege poging tot stoomvaart, pp. 109-116
 • M.J.E. Blauw, De zeevaart op Groningen en de betekenis van het Eemskanaal, pp. 117-128

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 4 (1985) 1

 • J.R. Evenhuis, Que Diable va-t-il faire dans cette trière? (de reconstructie van een trireme), pp. 3-6
 • C. de Jong, De reis van de retourvloot van 1648 onder Wollebrant Geleijnsen de Jongh en de stichting van de Kaapkolonie, pp. 7-22
 • J.M. Dirkzwager, De introductie van pantserschepen in Nederland, pp. 23-41

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 3 (1984) 2

 • K. Degryse, De Oostendse Compagnie als horzel voor de Nederlandse handel (1722-1731), pp. 87-97
 • S.R. Walda, Schipper Cornelis Gerrits; een Medemblikker vaart op de West, 1783-1789, pp. 98-126

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 3 (1984) 1

 • A.H. Huussen, Het Russisch-Hollandse Zeereglement (Ustav Morkoj) van Tsaar Peter de Grote uit 1720, pp. 3-14
 • F. Snapper, De zeescheepvaart in het Maasgebied in de periode 1754-1776, pp. 15-30
 • S.J. de Groot, Nederland en de Poolse visserij rond de tweede wereldoorlog, pp. 31-51

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 2 (1983) 2

 • L.M. Akveld, Gesprek met Jules van Beylen, pp. 7-16
 • G.C. Asaert, Jules van Beylen als maritiem historicus, pp. 17-22
 • A. Blussé van Oud-Alblas, Van Beylen en de modelbouw: autoriteit, mentor en bouwer, pp. 23-29
 • B. Greenhill, Van Beylen’s work in an international context, pp. 32-38

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 2 (1983) 1

 • P. Boon, Schippers en hun schepen: de koopvaardij van Wijdenes en Oosterleek omstreeks 1560, pp. 3-16
 • A. de Booy, Enige kanttekeningen bij twee jaar Rotterdams admiraliteitsleven, pp. 17-31
 • G.C.S. Heijdt-Vermijs en J.H. de Bruijn, Het journaal van de ‘Matilda Maria’, pp. 32-38
 • C. de Jong, Een vergetel toestel voor het lichten van dode walvissen, pp. 39-41

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1 (1982) 2

 • J.A. Faber, De Sontvaart als spiegel van de structuurveranderingen in de Europese economie gedurende de achttiende eeuw, pp. 91-101
 • E.S. van Eyck van Heslinga, De vlag dekt de lading. De Nederlandse koopvaardij in de Vierde Engelse oorlog, pp. 102-113
 • C.R. Boxer, The Maritime Twilight of the V.O.C., 1780-95. Some Sources and Problems, pp. 114-123
 • C.A. Davids, Commentaar op het artikel van C.R. Boxer, pp. 124-131
 • G.J.A. Raven, ‘Aanhoudend sukkelen om bootsvolk’. Een keerpunt in het personeelsbeleid van de marine, 1775-95, pp. 132-142

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1 (1982) 1

 • C. de Jong, De Nederlandse walvissloep, pp. 5-23
 • C.F.L. Paul, De Amsterdamse binnenloodsen tijdens de Republiek, pp. 24-42
 • F. Jorissen, Dreadnought/Invincible en de grote crisis in de Duitse oorlogsscheepsbouw, pp. 43-60